Predajte rýchlejšie

Moderné užívateľské rozhranie

An intuitive user interface with smart filters gives a better overview of all your sales activities. Use tips and best practices to configure and deploy your CRM.

Mobilné

Use your CRM on the go with Odoo's mobile-friendly interface.

Inbound leads

Get leads automatically created from emails, VoIP calls, social media reactions, website visitors, event attendees, support tickets, etc.

No more encoding

Send quotes in just a few clicks, manage your pipeline with drag and drop, etc.

Set up activities

Your planned calls are queued, ensuring a seamless switch from one task to the next.

Potenciálne príležitosti

Vedie starostlivosť

Create campaigns to automatically send emails tailored to the lead segment and activities of the lead. Get several marketing modules to boost leads acquisition from your website: Search Engine Optimization tool, form builders, a/b testing tool, etc.

Predictive lead scoring

Odoo computes the probability of success according to several criteria such as past performance.

GeoIP

Z adresy IP vášho návštevníka automaticky zistíte štát a mesto potenciálnych zákazníkov.

Živý chat

Activate Odoo Live Chat on your website to talk to your visitors and convert them into leads. Define rules for key countries or pages. Chatbot sends predefined messages automatically.

GeoIP

Z adresy IP vášho návštevníka automaticky zistíte štát a mesto potenciálnych zákazníkov.

Duplikácie

Získajte návrh potenciálnych zákazníkov na zlúčenie pri premene potenciálneho zákazníka na príležitosť. Vytvárajte kontakty automaticky na základe zvodov.

Pridelovacie pravidlá

Definujte svoje vlastné pravidlá na priradenie Potenciálnych príležitostí k správnemu predajnému tímu alebo predajcovi na základe kvót a segmentov.

Sledovače URL adries

Sledujte zdroj potenciálnych zákazníkov pomocou sledovačov UTM vo všetkých svojich marketingových kampaniach.

Lead mining

Generate new leads directly into your Odoo database.

Lead enrichment

Enrich contacts' information based solely on an email address or a phone number.

Obchodné príležitosti

Riadenie aktivít a telefonátov

Effectively manage activities and calls by organizing their order and scheduling them for each opportunity, while promptly logging and analyzing them in the opportunity's chat. Additionally, monitor and record your team's activities to ensure efficient workflow management.

Správa obchodnej nástenky

Get a clear overview of the opportunity pipeline. Work faster with the drag & drop interface. Set up specific stages for each sales team.Analyze lost reasons on your opportunities to improve your sales effectiveness.

Prispôsobte štádia

Customize your pipeline by adding a description on stages.

Plánujte stretnutia

Naplánujte si stretnutia podľa možnosti zákazníka. Synchronizujte si ich s mobilnými telefónmi a Google kalendárom.

Plánujte ďalšie akcie

Naplánujte si ďalšie akcie a naplánujte svoju každodennú prácu na základe najdôležitejších príležitostí a úloh.

360° Viditeľnosť

Získajte všetky informácie priamo pri príležitosti: stránky navštívené na vašom webe, maily, stretnutia, ďalšie akcie, predchádzajúce objednávky atď.

Hovory denníka

Log calls in the chatter or trigger VoIP calls in just a few clicks. Odoo proposes to automatically reschedule the next action after the call.

Zákazníci

Adresár

Získajte prehľadné adresáre zdieľané obchodníkmi.

Preferencie zákazníka

Ľahko nastavte preferencie zákazníkov: jazyk, spôsoby doručenia, finančné údaje atď.

Multi-Address

Majte viac adries a kontaktov pre jednu spoločnosť.

Celá história

Získajte úplnú históriu aktivít spojených s akýmkoľvek zákazníkom: príležitosti, objednávky, faktúry, celková splatná suma, atď.

Efektívna komunikácia

Šablóny e-mailov

Vytvorte šablónu e-mailov pre najbežnejšiu komunikáciu s dnešnými alebo budúcimi zákazníkmi.

E-mailové brány

Získajte všetku svoju e-mailovú komunikáciu automaticky pripojenú k správnej príležitosti. Vytvárajte automaticky nových potenciálne príležitosti na základe prichádzajúcich e-mailov.

VoIP

Create a dial queue on customers or opportunities, call from the browser automatically or manually. Log calls automatically, open the customer form, automate next actions, etc. Reschedule or send email for failed calls. An auto pop-up is generated for receiving calls. Integrated with Asterisk v13.2 VOIP server.

Vlastné upozornenia

Stačí kliknúť na kľúčové príležitosti a dostávať upozornenia na základe relevantných aktivít.

Multi team

A salesperson can be in multiple teams

Reporty

Riadiaci panel

Použite preddefinované dashboardy alebo si vytvorte svoj vlastný s pokročilým reportovacím nástrojom. Zdieľajte filtre s tímom.

Analýza príležitostí

Analyzujte svoje možnosti pomocou pokročilých filtrov, zoskupovania, hĺbkovej analýzy atď.

Kohortová analýza

Sledujte vývoj svojich KPI v priebehu času a zisťujte trendy.

Analýza potenciálov

Získajte štatistiku o svojich zdrojoch potenciálnych zákazníkov na vyhodnotenie NI vašich marketingových kampaní.

CRM informačný panel

Na prvý pohľad vizualizujte kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) svojich predajných tímov.

Integrácie

Odoo Predaj icon
Predaj

Preveďte príležitosti na citácie pomocou niekoľkých kliknutí. Získajte úplný prehľad o histórii zákazníkov.

Discover ⟶
Odoo Sklady icon
Sklady

Získajte informácie o dostupnosti produktu priamo do ponuky. Spusťte dodávkové objednávky a skontrolujte stav doručenia z objednávky.

Discover ⟶
Odoo Email marketing icon
Email marketing

Boost leads acquisition and nurturing.

Discover ⟶