Spravovať

Výrobné zákazky

Spravujte svoje výrobky do montážnych liniek alebo do manuálnej montáže.

Pracovné príkazy

Spustite výrobu predmetov potrebných na konečnú montáž vašich výrobkov.

Čiarový kód

Use barcode to speed up your manufacturing operations: lot or serial number scanning, start/pause/stop stopwatch, trigger a maintenance request, move to the next step, etc.

Objednávka opravy

Spravujte opravy položiek v záruke alebo ako servis.

Editovateľné MOs

Teraz môžete využiť ďalšie produkty napriek tomu, čo bolo pôvodne plánované, a upravte MOs ak sú dokončené.

Nevyfakturované objednávky

Disassemble a finished product and recuperate components.

Schedule & Plan

Plán výroby

Získajte jasný prehľad o celom plánovaní a ľahko preplánujte výrobu.

Usporiadajte pracovné príkazy

Majte prístup k všetkým dostupným zdrojom a plánujte svoju produkciu dopredu.

Spravujte kusovník

Sledujte dostupnosť položiek na sklade a výrobný čas.

Workcenter Capacity

Pomocou plánovača MRP naplánujte svoju prácu v každom výrobnom závode na základe ich OEE a kapacity.

Flexibilné kmeňové dáta

Vytvorte viacúrovňové účty materiálov

Nastaviť kusovník v rámci iného, na výrobu komponentov produktu v inom kusovníku.

Voliteľné smerovanie

Vytvorte nové postupy pre pracovné objednávky, aby ste mohli nastaviť svoju výrobu v závislosti od použitého smerovania.

Zmeny verzie

Umožnite svojim produktom vyvíjať sa a pridávať konfigurovateľné možnosti pri vytváraní objednávok.

Súpravy

Pomocou Kit funkcie bude váš predajca schopný predávať výrobky, ktoré sa dodajú ako sada komponentov na zostavenie.

PLM

Verzionovanie

Ľahko získate rozdiely medzi verziami na sledovanie zmien.

PLM

Sledujte verzie produktov a ECO, ako aj ich príslušné dokumenty. Zlúčte rôzne ECO zodpovedajúce rovnakému BoM.

Technické zmeny

Sledujte zmeny pomocou skvelého procesu kanban pre ECO.

Dokument manažment systém

Plány a pracovné hárky ukladajte priamo na kusovníky a rutiny.

Kvalita

Kontrolné body

Automaticky spúšťajte kontroly kvality pre výrobné oddelenie.

Kontrola kvality

Nasadiť štatistické riadenie procesov ľahko pomocou kontrol.

Upozornenia na kvalitu

Usporiadajte svoju prácu pomocou prehľadu kvality Kanban.

Údržba

Preventívna údržba

Spúšťať požiadavky na údržbu automaticky na základe KPI.

Nápravná údržba

Spúšťajte nápravnú údržbu priamo z ovládacieho stredového panela.

Kalendár

Plánujte údržbu s kalendárom.

Štatistiky

Vypočítajte si všetky štatistické údaje o údržbe: MTBF.

Ovládací panel pracovného centra

Tablety

Zavedte tablety do každého pracovného centra, aby ste mohli organizovať svoju prácu efektívne.

Záznam o výrobe

Registrujte výrobu, skenujte produkty, šarže alebo sériové čísla.

Pracovné výkazy

Pracovné listy zobrazujte priamo na pracovisku s pokynmi pre obsluhu.

Rôzne operácie

Nepodarené výrobky, vytvárajte upozornenia na kvalitu, vykonávanie kontrol priamo z pracovného centra.

Upozornenia

Použite výstrahy na zobrazenie zmien alebo kontrol kvality prevádzkovateľovi.

Work order steps

Definujte viacero krokov v pracovnom poradí a prepojte ich so stránkami pracovného hárka: naskenujte produkt, urobte fotografiu, kontrolu kvality atď.

Reporty

Sledovateľnosť

Získajte správu o spätnej vysledovateľnosti komponentov použitých počas výrobného procesu

Analýza nákladov

Sledujte náklady na každú výrobnú objednávku na základe nákladov na komponenty a nákladov na vašu operatívu (práca alebo materiál).

Celková účinnosť zariadenia

Analyze your work centers loads, the productivity losses and track your overall equipment effectiveness (OEE)