Social marketing

Pošlite & naplánujte posty

Priamo odosielajte alebo plánujte príspevky pre platformy ako Facebook, Twitter a LinkedIn.

Push notifikácie

Posielajte oznámenia o prihlásení na web svojim návštevníkom prihláseným na odber.

Príspevok

Pridajte na svoj informačný panel správy, napríklad Facebook a Twitter, aby ste mohli sledovať svoje účty, komunikovať s komunitou a získavať informácie.

Kampane

Vytvárajte plne integrované kampane: e-maily, SMS, oznámenia a sociálne príspevky. Získajte prehľad o výsledkoch svojej kampane z hľadiska kliknutí, výnosov, vytvorených potenciálnych zákazníkov a predaja.

Online Návštevníci

Získajte presný zoznam návštevníkov svojich webstránok a oslovte ich prostredníctvom e-mailu, SMS, push upozornení alebo žiadostí o online rozhovory.

Živý rozhovor

Zapojte sa do rozhovoru s jedným alebo viacerými návštevníkmi vašich webstránok. Na nasledujúcu akciu na sledovanej stránke dostanú vašu správu.

Sledujte príjmy a potenciálnych zákazníkov z odkazu

Sledujte cestu odkazu z príspevku a získajte okamžité informácie o tom, koľko tržieb daný odkaz vygeneroval a koľko potenciálnych zákazníkov.