Dizajn

Drag & drop editor

Pre štruktúru vášho prieskumu použite naše základné stavebné prvky.

Upraviť vložené

Upravte svoje prieskumy pridaním textu a grafiky v reálnom čase priamo do upraviteľného obsahu vašich stavebných blokov. Akékoľvek preklepy alebo chyby rýchlo upravte! 

Neobmedzený prieskum a formuláre

Žiadne otázky nie sú obmedzené, zhromažďovať všetky možné informácie.

Uložte e-maily

Vyberte uloženie e-mailovej adresy používateľa falebo neskoršie použitie.

Obrázky

Zahrňte obrázky ako pozadie vášho prieskumu a na ilustráciu otázok.

Živé relácie

Hostiteľ riadi tempo relácie a účastníci môžu vidieť výsledky a hodnotenie naživo.


Centralizovať & analyzovať

Hladká synchronizácia databázy

Všetky informácie získané z prieskumov sa automaticky priraďujú k zodpovedajúcemu záznamu vo vašej plne integrovanej databáze.

Žiadna strata dát

Výsledky sú uložené a ľahko dostupné.

Priamy prístup k databáze

Vyber zo svojej databázy kontakty priamo z dotaznákového modulu, zdieľaj svoje ankety okamžite získavaj odpovede.

Zlúčená databáza

Automatický import, export a párovanie databázy.

Analýza v reálnom čase

Pomocou funkcie analyzovať získate výsledky a grafy v reálnom čase.

Plne integrované s inými aplikáciami

Bezproblémová integrácia s Odoo CRM.