Sledujte svoj pracovný čas

Rýchle a ľahké zadávanie

Vyberte si, či chcete svoje aktivity protokolovať na začiatku dňa, za chodu alebo po skončení práce.

Spustite úlohy jedným kliknutím

With our Chrome extension, you are always one click away from your time-tracking app. Just click on “Start” to launch your tasks.

Mriežka

Zaznamenajte si veľmi rýchlo svoje časové rozvrhy a svoje predpovede pomocou zobrazenia.
Ako manažér vidíte okamžite, kto na čom pracuje.

Zmena zákazky odberateľa

Ľahko zmeňte položku Zákazky odberateľa, s ktorou sú spojené časové výkazy. Zostávajúce hodiny sa zobrazujú v názve úlohy pri kódovaní časového rozvrhu.

Časomiera

Pomocou časovača môžete okrem formulára úloh, sledovať aj presný čas strávený nad úlohami.

Filtre

Použite filtre na uľahčenie a zrýchlenie procesov overovania a fakturácie.


Work offline

Režim sledovania offline

Your tasks will keep running no matter where you are, even if internet connectivity is not available.

Synchronizácia

Hodiny sledované v režime offline sa po návrate do režimu online synchronizujú s vaším účtom.


Spravujte svojich zamestnancov

Vytvárajte a prideľujte projekty

Usporiadajte pracovné zaťaženie svojich zamestnancov tým, že im priradíte úlohy a projekty.

Udeliť prístupové práva

Manažéri môžu povoliť alebo obmedziť spätný prístup k svojim zamestnancom pomocou niekoľkých kliknutí.

Schváliť pracovný výkaz

Získajte prehľad časového rozvrhu svojich zamestnancov a schválte ich.

Poslať pripomenutia

Aktivujte si pravidelné emailové pripomienky pre používateľov, aby si spravili pracovné výkazy alebo aby ich manažéri schávlili.

Prehľad činností zamestnancov

Sledujte výkony svojich zamestnancov podľa projektu alebo úlohy.

Viditeľnosť

Obmedzte viditeľnosť časového rozvrhu pre ostatných zamestnancov.


Reporty

Analýza pracovného výkazu

Získajte štatistiky o fakturovateľných hodinách, fakturovateľnej sume, nevyfakturovaných sumách atď.

Riadenie neprítomnosti

Listy môžu byť automaticky integrované do časového rozvrhu pre lepšiu kontrolu nad časom stráveným.


Pracovný výkaz zisku

Ľahko skontrolujte výkonnosť svojich zamestnancov zmeraním ziskovosti ich projektov.