Looking for Services?

Contact a Partner

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Ready Partners

Asterisk Technologies
Asterisk Technologies LLC has been providing a wide range of business solutions in the domain of ERP located in Ulaanbaatar, Mongolia. We are most experienced company in ERP system implementation in our region. With our team of 40+ Odoo Experts and highly experienced business analysts, we serve our customers which are companies of all sizes and developed more than 130 application, that’s complies with the law. We enable our customers to run their businesses effectively with full visibility and control into all aspects of sales and operations. We have real world experiences with manufactures, distributors, dentist, mining, agro-culture and retailers of all kinds and understand their respective compliance requirements.
Our service package consists of software implementation and a service subscription, including the following steps/operations: business analysis for fit, software integration into the business, extensive training, hosting, maintenance, on-demand user support, and system customization for on-going improvements. Also we develop mobile application and ecommerce web sites that works with our ERP system.

With our help, your business will save time, reduce costs, and automate your workflow. We are confident that we can help your business to grow and maximize its full potential and committed to building long-term relationships with our clients and our goal is to help you grow your business by providing efficient and reliable solutions tailored to fit your business needs.


Манай "Asterisk Technologies" ХХК нь нээлттэй эх дээр суурилсан бизнес менежментийн цогц програм хангамж үйлдвэрлэгч Бельги улсаас гаралтай Odoo.com- н Монгол дахь түнш байгууллага юм.

Бид өөрсдийн туршлага болон техник мэдлэг дээр суурилан аливаа бизнесийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг системээр дамжуулан өөрчлөн шинэчилдэг. Мөн манай баг нь бизнес процессын шинжилгээ, үйл ажиллагааны урсгалын шинжилгээг бүрэн хэмжээнд гүйцэтгэж холбогдох бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна. Товчоор хэлвэл бид өөрсдийн техник туршлагыг бизнесийн алсын хараатай хослуулан гайхамшигтай үр дүнд хүрэх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Манай Odoo ERP-н өндөр түвшний туршлага нь байгууллагын бүхий л бизнес менежментийн үйл ажиллагааг автоматжуулах боломжийг олгодог. Бид Монгол улсын хууль, стандартад нийцүүлэн Монголд нутагшуулсан нэмэлт 130 гаруй модулийг Odoo ERP систем нэмж хөгжүүлсэн бөгөөд энэхүү Монгол ERP хувилбараа Od ERP хэмээн нэрийдсэн юм. Бид Od ERP системийг таны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, тохируулан хөгжүүлж, бусад системтэй уялдуулах, нэвтрүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн.
BumanIT
Buman IT was founded in 2016 by a group of IT Professionals with wide ranging experiences in IT technology, network and CCTV solutions, software development, system integrations and other services to guarantee the stable and efficient operations of their customers

Буман АйТи ХХК нь 2016 онд үүсгэн байгуулагдан мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээг үзүүлсээр байна. Тус компани нь ERP программ хөгжүүлэлт, систем интеграцчлал, веб програмчлал, гар утасны програм хөгжүүлэлт, мэдээллийн технологийн дэд бүтцэд суурилсан үйлчилгээ болон тоног төхөөрөмжийн худалдаа гэсэн үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.