Looking for Services?

Contact a Partner

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

Ready Partners

Asterisk Technologies LLC
Астериск Техноложис ХХК нь 2013 оны 6 сард Монгол улсад байгуулагдсан. Бид байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ERP (байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн) системийг IT дэд бүтэц, сүлжээний шийдэл, ухаалаг утасны програм, вэб сайтын шийдлийн хамтаар цогцоор нь шийдэх үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид OpenERP системийг суурь бүтээгдэхүүнээ болгон нэвтрүүлдэг бөгөөд уг системд суурилсан бизнес аппликэйшнуудын иж бүрдлийг танд санал болгоно.