Tài liệu Odoo

Tiết kiệm thời gian ghi hóa đơn, quét hợp đồng, phê duyệt tài liệu và trở thành một công ty không giấy tờ.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Tài liệu Odoo

Tái tạo lại DMS

Di chuyển đến một cách tiếp cận không cần đến giấy tờ.

Với Tài liệu Odoo, bạn có thể dễ dàng chia sẻ, gửi, phân loại và lưu trữ các tài liệu được quét. Bạn cũng có thể tạo tài liệu kinh doanh như hóa đơn nhà cung cấp, nhiệm vụ và bảng chi tiết sản phẩm cho việc sản xuất


...

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Tận dụng quy trình phê duyệt, kiểm soát và xác nhận được tích hợp đầy đủ, với các hoạt động, trò chuyện và quy tắc hành động để đảm bảo mọi thứ được thực hiện bởi đúng người vào đúng thời điểm.

...

Cổng email

Sử dụng cổng email, tự động tạo hóa đơn từ tài liệu được quét hoặc từ email nhà cung cấp của bạn trực tiếp.

...

Phối hợp với nhóm và khách hàng của bạn

Cung cấp tài liệu cho đồng nghiệp, khách hàng hoặc nhà cung cấp của bạn. Chia sẻ tệp và thư mục công cộng với khách hàng của bạn và cho phép họ nhập tài liệu trực tiếp.

...

Làm việc liền mạch với Sign

Đừng lãng phí thời gian in và quét tài liệu mà ai đó phải ký, giao chúng cho đúng người, ký tên và gửi lại trực tiếp.

...

Xử lý tài liệu theo đợt

Làm việc theo đợt bằng cách yêu cầu phê duyệt, thay đổi thư mục, gắn thẻ và gán nhiều tệp cùng một lúc thay vì từng tệp một.

...

Tích hợp với những ứng dụng Odoo

Tài liệu được tích hợp với các Ứng dụng Odoo khác, theo dõi các phiên bản kế hoạch và bảng tính với PLM, tạo hóa đơn nhà cung cấp chỉ bằng một cú nhấp chuột với sự trợ giúp của AI của chúng tôi trong Kế toán hoặc tạo các tác vụ từ các tài liệu cụ thể.

Xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian

Chọn số lượng hoạt động bạn hoặc nhân viên của bạn làmhàng tháng

Có bao nhiêu tài liệu (hợp đồng / NDA) được ký?
Bao nhiêu lần mọi người phải tìm kiếm một tài liệu?
Bao nhiêu lần mọi người phải yêu cầu một tài liệu?
Có bao nhiêu hóa đơn được ghi lại?
Có bao nhiêu người được thuê?
Trên thang điểm hàng tháng
Thời gian thực hiện bình thường: giờ
Sử dụng Tài liệu Odoo: giờ
Bạn tiết kiệm được
12
giờ
/ tháng

thời gian đã tiết kiệm
chỉ với các tác vụ mẫu,
Tài liệu Odoo có thể làm nhiều hơn
Chúng tôi tính toán như thế nào?
Trước Tài liệu Odoo
Hỏi thông tin khách hàng về hợp đồng (địa chỉ, tên, ...) 2 Phút
Viết hợp đồng với thông tin khách hàng dựa trên mẫu có sẵn 4 Phút
Gửi hợp đồng được ký bởi khách hàng 2 Phút
Đã nhận được hợp đồng đã ký & in 5 Phút
Tìm CEO / Manager để ký 5 Phút
Sự gián đoạn CEO/Giám đốc 10 Phút
Quét hợp đồng đã ký của cả hai bên 5 Phút
Gửi hợp đồng cho cả hai bên 1 Phút
Lưu trữ 1 Phút
Tổng cộng: 33 phút
Sau Tài liệu Odoo
Gửi mẫu cho khách hàng & quản lý 1 Phút
Khách hàng điền dữ liệu và ký tên của mình 0 Giây
Quản lý việc ký điện tử chỉ bằng một cú nhấp chuột 1 Phút
Mọi người đều có một bản sao được lưu trữ và lập chỉ mục 0 Giây
- -
- -
- -
- -
- -
Tổng cộng: 2 phút
Trước Tài liệu Odoo
Trong khi ghi nhận thanh toán, kế toán bị thiếu biên lai 30 Giây
Gửi email để yêu cầu nhận, đặt một việc cần làm để theo dõi 60 Giây
2 tuần sau, gửi nhắc nhở để nhận được biên lai 30 Giây
Nhân viên gửi ảnh biên nhận qua email 60 Giây
Sau khi nhận được hóa đơn, hãy mở lại phần mềm kế toán để ghi lại chi phí 120 Giây
Lưu hóa đơn trong DMS hoặc in nó 0 Giây
Tìm khoản thanh toán để đối chiếu với biên nhận còn thiếu 90 Giây
Tổng cộng: 390 giây
Sau Tài liệu Odoo
Gửi một yêu cầu cho “tài liệu còn thiếu” trên Biên lai 2018/0021 20 Giây
Theo dõi tự động 0 Giây
Nhân viên tải lên ảnh hóa đơn 60 Giây
Biên lai được xử lý tự động (nhờ vào AI) và được lưu trữ đúng nơi 0 Giây
Kế toán có thể xác nhận và đối chiếu biên lai theo từng đợt 20 Giây
- -
- -
Tổng cộng: 100 giây
Trước Tài liệu Odoo
Làm gián đoạn nhiệm vụ hiện tại của bạn khi bạn cần một logo 60 Giây
Gửi email cho nhà thiết kế 65 Giây
Nhà thiết kế gửi logo cho bạn 70 Giây
1 ngày sau: đọc trả lời, tải logo, tiếp tục làm việc với tài liệu của bạn 60 Giây
Tổng cộng: 225 giây
Sau Tài liệu Odoo
Xác định vị trí tệp trong Tài liệu Odoo 30 Giây
- -
- -
- -
Tổng cộng: 30 giây
Trước Tài liệu Odoo
Ghi lại 50 hóa đơn theo cách thủ công 37 Phút
Yêu cầu xác nhận cho 10 hóa đơn cùng lúc (scan những hóa đơn này, gửi qua email, và chờ trả lời) 22 Phút
Lưu trữ và chỉ mục hóa đơn 3 Phút
- -
- -
Tổng cộng: 62 phút
Sau Tài liệu Odoo
Quét 30 hóa đơn giấy 2 Phút
Cổng email xử lý 20 hóa đơn cho bạn 0 Giây
AI xử lý tất cả các hóa đơn cho bạn 0 Giây
Xác thực 50 hóa đơn được ghi trước 7 Phút
Hỏi Xác thực cho 10 hóa đơn (trong một cú nhấp chuột, với các lần theo dõi tự động) 3 Phút
Tổng cộng: 12 phút
Trước Tài liệu Odoo
Hỏi dữ liệu cho người nộp đơn (SSN, ngày làm việc đầu tiên, v.v.) 6 Phút
Chuẩn bị hợp đồng lao động, lưu dưới dạng PDF, gửi cho người nộp đơn 15 Phút
Nhận phiên bản đã ký bởi người nộp đơn, trả lời email, in nó 5 Phút
Đến văn phòng quản lý, ngắt lời anh ta (2x), yêu cầu chữ ký 15 Phút
Ghi lại hợp đồng. Quét tài liệu có chữ ký của cả hai, gửi cho người nộp đơn, tải lên trong DMS 3 Phút
Gửi hợp đồng đã ký đầy đủ cho công ty biên chế 1 Phút
Ngày đầu tiên: họp để đọc chính sách của công ty, in, quét tài liệu đã ký 35 Phút
Tổng cộng: 78 phút
Sau Tài liệu Odoo
Nhấp vào Gửi Ưu đãi dựa trên mẫu 20 Giây
Người nộp đơn xem xét, điền dữ liệu của mình và ký vào đề nghị 0 Giây
Quản lý ký tài liệu 45 Giây
Nhấp vào “Gửi chính sách công ty” 10 Giây
- -
- -
- -
Tổng cộng: 75 giây

Làm nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn

Với Tài liệu Odoo, mọi thứ bạn cần sẽ ngay lập tức có sẵn. Theo dõi tất cả các tệp của bạn và không bao giờ mất một tệp, tất cả chúng được tổ chức và lưu trữ ở cùng một nơi, an toàn và bảo mật.

Tích hợp đầy đủ với tất cả Ứng dụng Odoo

PLM

PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.

chữ ký điện tử

chữ ký điện tử

Tự động hóa quá trình ký kết hợp đồng của bạn.

Kế toán

Kế toán

Biến báo giá thành hóa đơn chuyên nghiệp trong một cú nhấp chuột.

Dự án

Dự án

Quản lý dự báo, nhóm và những tệp dữ liệu về dự án. Dễ dàng ủy thác nhiệm vụ và theo dõi từng bước của dự án.

4Triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

BẮT ĐẦU NGAY

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng