Menu

Odooเอกสาร

ประหยัดเวลาในการบันทึกบิล การสแกนสัญญา อนุมัติเอกสารและเปลี่ยนเป็น บริษัทที่ไม่ใช้กระดาษ

เริ่มเลย ฟรี

ฟรี ตลอดไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (ทำไม?)

Odoo เอกสาร

DMS คิดค้นใหม่

ย้ายไปยังแนวทางไร้กระดาษ

ด้วยระบบการจัดการเอกสารของ Odoo คุณสามารถเผยแพร่ ส่ง จัดหมวดหมู่ และเก็บเอกสารที่สแกนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย ภาระงาน และแผ่นงานผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต


ปรับปรุงผังการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ประโยชน์จากกระบวนการอนุมัติ ควบคุม และการตรวจสอบที่ครบถ้วน รวมถึงกิจกรรม การพูดคุย และกฎการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการปฏิบัติโดยบุคคลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

อีเมลเกตเวย์

เมื่อใช้เกตเวย์อีเมล บิลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่สแกนหรือจากอีเมลของผู้ขายของคุณโดยตรง  

ทำงานร่วมกับทีมงานและลูกค้าของคุณ

มอบหมายเอกสารให้เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายของคุณ เผยแพร่ไฟล์และโฟลเดอร์สาธารณะให้ลูกค้าของคุณ และให้ลูกค้านำเข้าเอกสารได้โดยตรง

การทำงานไม่สะดุดด้วย Sign

อย่าเสียเวลาในการพิมพ์และสแกนเอกสารที่จะต้องได้รับการเซ็น มอบหมายบุคคลที่เหมาะสมส่งเอกสารเหล่านี้ให้เซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งกลับมาโดยตรงแทน

ดำเนินการเอกสารแบบชุด

ทำงานเป็นชุดโดยขออนุมัติ เปลี่ยนโฟลเดอร์ ติดแท็กและกำหนดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันแทนที่จะทำทีละไฟล์

สมบูรณ์แบบเมื่อ ผสานรวม เข้ากับแอปต่าง ๆ ของ Odoo

การรวมเอกสารเข้ากับแอปอื่น ๆ ของ Odoo  ติดตามแผนการเวอร์ชันต่าง ๆ และแผ่นงานด้วย PLM สร้างใบเรียกเก็บบิลของผู้จำหน่ายในคลิกเดียวด้วย AI ของเราในระบบบัญชี หรือสร้างภาระงานจากเอกสารที่เฉพาะเจาะจง

มาดูว่าคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากแค่ไหน

ใช้เครื่องคำนวณแบบโต้ตอบด้านล่างเพื่อประมาณจำนวนภาระงานด้านเอกสาร ซึ่งคุณและพนักงานของคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองในแต่ละเดือน

จำนวนเอกสาร (สำญญา/NDA) เท่าไหร่ที่ได้รับการเซ็น?
กี่ครั้งที่คุณต้องค้นหาเอกสาร?
กี่ครั้งที่คุณต้องร้องขอเอกสาร?
จำนวนเท่าไหรของบิลที่ถูกบันทึกไว้?
จำนวนทั้งหมดของผู้คนที่ได้รับการจ้าง?
(เป็นรายเดือน)
ไม่มี Odoo เอกสาร 45.2 ชั่วโมง
มี Odoo เอกสาร 4.3 ชั่วโมง
คุณประหยัด
40.9
ชั่วโมง
/ เดือน
90.4%
ประหยัดเวลา
*สำหรับงานตัวอย่างเท่านั้น
Document สามารถให้คุณได้มากกว่านั้น!
คำนวนอย่างไร
ไม่มีเอกสาร Odoo
สอบถามข้อมูลลูกค้าสำหรับสัญญา เช่น ที่อยู่ ชื่อ และอื่น ๆ 2 นาที
ร่างสัญญากับลูกค้าของคุณจากข้อมูลในเทมเพลต 4 นาที
ส่งสัญญาที่ต้องลงนามโดยลูกค้า 2 นาที
รับสัญญาที่ลงนามแล้ว & พิมพ์ 5 นาที
ค้นหา CEO หรือ ผู้จัดการเพื่อเซ็นชื่อ 5 นาที
การหยุดชะงักของ CEO / ผู้จัดการ 10 นาที
สแกนสัญญาที่ถูกเซ็นแล้วจากทั้งสองฝั่ง 5 นาที
ส่งสัญญาให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 1 นาที
เก็บบันทึก 1 นาที

ทั้งหมด: 33 นาที
มีเอกสาร Odoo
ส่งเทมเพลตให้ลูกค้าและผู้จัดการ 1 นาที
ลูกค้ากรอกข้อมูลของตนเองและเซ็น 0 วินาที
ผู้จัดการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ใน 1 คลิก 1 นาที
ทุกคนได้รับสำเนาเอกสารที่มีการจัดทำดัชนีและเก็บไว้ 0 วินาที
- -
- -
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 2 นาที
ก่อน Odoo Document
ขณะบันทึกการชำระเงิน, นักบัญชีจะไม่มีใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
ส่งอีเมลเพื่อขอรับใบเสร็จ และกำหนดสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตาม 60 วินาที
2 สัปดาห์หลังจากนั้นให้ส่งการแจ้งเตือนเพื่อรับใบเสร็จ 30 วินาที
พนักงานส่งรูปภาพใบเสร็จรับเงินทางอีเมล 60 วินาที
เมื่อรับบิลแล้ว ให้เปิดซอฟต์แวร์บัญชีใหม่อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย 120 วินาที
จัดเก็บใบเสร็จใน DMS หรือพิมพ์ 0 วินาที
ค้นหาการชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับใบเสร็จที่ขาดหายไป 90 วินาที

ทั้งหมด: 390 วินาที
หลังOdoo Document
ส่ง "เอกสารที่หาย"ในคำขอใบเสร็จรับเงิน 2018/0021 20 วินาที
การติดตามผลอัตโนมัติ 0 วินาที
พนักงานอัปโหลดรูปภาพของใบเสร็จ 60 วินาที
ใบเสร็จรับเงินจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วย AI และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 0 วินาที
นักบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องและทำให้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นชุดที่สอดคล้องกัน 20 วินาที
- -
- -

ทั้งหมด: 100 วินาที
ก่อน Odoo Document
ขัดจังหวะงานปัจจุบันของคุณเพื่อให้ได้โลโก้ที่คุณต้องการ
60 วินาที
ส่งอีเมลให้ผู้ออกแบบ 65 วินาที
ผู้ออกแบบส่งโลโก้ให้คุณ 70 วินาที
หลังจากนั้น 1 วัน: อ่านการตอบกลับ ดาวน์โหลดโลโก้ ดำเนินงานของคุณต่อ 60 วินาที

ทั้งหมด: 225 วินาที
หลังOdoo Document
ค้นหาไฟล์ใน Odoo เอกสาร 30 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 30 วินาที
ก่อน Odoo Document
บันทึกบิล 50 ใบด้วยตนเอง 37 นาที
การขออนุญาติตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ 10 ใบ (สแกน ส่งทางอีเมล และรอการตอบกลับ) 22 นาที
คลังและบิลดัชนี 3 นาที
- -
- -

ทั้งหมด: 62 นาที
หลังOdoo Document
สแกนบิล 30 ใบ 2 นาที
ประมวลผลเกตเวย์อีเมล 20 บิลสำหรับคุณ 0 วินาที
AI ประมวลผลบิลทั้งหมดสำหรับคุณ 0 วินาที
ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋ว 50 ใบที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า 7 นาที
การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับบิล 10 รายการ (คลิกเพียงครั้งเดียวและการติดตามผลจะเป็นอัตโนมัติ) 3 นาที

ทั้งหมด: 12 นาที
ก่อน Odoo Document
สอบถามข้อมูลกับผู้สมัคร (SSN วันแรกของการทำงาน หรือ อื่น ๆ ) 6 นาที
จัดเตรียมสัญญาจ้าง บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF และส่งให้ผู้สมัคร 15 นาที
รับเอกสารที่ลงนามแล้วจากผู้ยื่นคำขอ ตอบอีเมล และพิมพ์ 5 นาที
ไปที่ออฟฟิศผู้จัดการ ขัดจังหวะ (2x) ขอลายเซ็น 15 นาที
บันทึกสัญญา สแกนเอกสารที่ลงนามทั้งสองฝ่าย ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ อัปโหลดใน DMS 3 นาที
ส่งสัญญาฉบับเต็มที่เซ็นแล้วให้บริษัทที่ดูแลบริหาร 1 นาที
วันแรก: ประชุมและอ่านนโยบายบริษัท พิมพ์ สแกนเอกสารที่เซ็นแล้ว 35 นาที

ทั้งหมด: 78 นาที
หลังOdoo Document
คลิก "ส่งข้อเสนอ" ตามเทมเพลต 20 วินาที
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร กรอกข้อมูล และลงนามในข้อเสนอ 0 วินาที
ผู้จัดการลงนามในเอกสาร 45 วินาที
คลิก "ส่งนโยบายบริษัท" 10 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 75 วินาที

ทำงานมากขึ้น ด้วยเวลาที่น้อยลง

ด้วยระบบการจัดการเอกสาร ทุกอย่างจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการและใช้งานได้ทันที ติดตามไฟล์ทั้งหมดของคุณและไม่มีทางทำไฟล์ใด ๆ หาย ไฟล์ทั้งหมดจะได้รับการจัดระเบียบและเก็บไว้ในที่เดียวกันอย่างปลอดภัย

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวมเข้ากับแอปของ Odoo

PLM

PLM

จัดการการความเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย

ลงนาม

ลงนาม

สร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการลงชื่อในสัญญาของคุณ

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

เปลี่ยนใบเสนอราคาให้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในคลิกเดียว

โปรเจ็กต์

โปรเจ็กต์

จัดการและคาดการณ์โครงการ ทีม และไฟล์ต่าง ๆ มอบหมายงานและติดตามตรวจสอบโปรเจ็กต์แต่ละขั้นตอนได้ง่าย ๆ

7ล้านผู้ใช้
ขยายธุรกิจของพวกเขาด้วย Odoo

ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เข้าถึงเข้าถึงไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เริ่มต้นการใช้งานได้ทันที