โอดูเอกสาร

ประหยัดเวลาในการเก็บบันทึกบิล, การสแกนสัญญา, อนุมัติเอกสารและกลายเป็น บริษทที่ไม่ใช้กระดาษ

เริ่มเลย ฟรี
เอกสารโอดู

DMS ประวัติ

ย้ายไปยังแนวทางไร้กระดาษ

ด้วยระบบการจัดการเอกสารของ Odoo คุณสามารถเผยแพร่ ส่ง จัดหมวดหมู่ และเก็บเอกสารที่สแกนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย ภาระงาน และแผ่นงานผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต


...

ปรับปรุงผังการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ประโยชน์จากกระบวนการอนุมัติ ควบคุม และการตรวจสอบที่ครบถ้วน รวมถึงกิจกรรม การพูดคุย และกฎการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการปฏิบัติโดยบุคคลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

...

อีเมลเกตเวย์

Using the email gateway, bills are created automatically from a scanned document or directly from your vendor's email.  

...

ทำงานร่วมกับทีมงานและลูกค้าของคุณ

มอบหมายเอกสารให้เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายของคุณ เผยแพร่ไฟล์และโฟลเดอร์สาธารณะให้ลูกค้าของคุณ และให้ลูกค้านำเข้าเอกสารได้โดยตรง

...

การทำงานไม่สะดุดด้วยไซน์

อย่ามัวเสียเวลาในการพิมพ์และสแกนเอกสารที่จะต้องได้รับการเซ็น ให้มอบหมายบุคคลที่เหมาะสมส่งเอกสารเหล่านี้ให้เซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งกลับโดยตรงแทน

...

ดำเนินการเอกสารแบบชุด

ทำงานเป็นแบทช์โดยขอรับการอนุมัติ, เปลี่ยนโฟลเดอร์, การแท็กและการกำหนดไฟล์หลายไฟล์พร้อม ๆ กันแทน

...

สมบูรณ์แบบเมื่อ ผสานรวม เข้ากับแอปของ Odoo

การรวมเอกสารเข้ากับแอปอื่น ๆ ของ Odoo  ติดตามแผนเวอร์ชันต่าง ๆ และแผ่นงานด้วย PLM สร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายในคลิกเดียวด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ของเราในระบบบัญชี หรือสร้างภาระงานจากเอกสารที่เฉพาะเจาะจง

ดูว่าคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากแค่ไหน

ใช้เครื่องคำนวณแบบโต้ตอบด้านล่างเพื่อประมาณจำนวนภาระงานด้านเอกสาร ซึ่งคุณและพนักงานของคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองในแต่ละเดือน

จำนวนเอกสาร (สำญญา/NDA) ที่ได้รับการเซ็น?
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องค้นหาเอกสาร?
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องขอเอกสาร?
จำนวนเท่าไหรของบิลที่มีการบันทึกไว้?
จำนวนเท่าไหรของผู้คนที่มีคนจ้าง?
(เป็นรายเดือน)
ไม่มีโอดูเอกสาร 45.2 ชั่วโมง
มีโอดูเอกสาร 4.3 ชั่วโมง
คุณบันทึก
40.9
ชั่วโมง
/ เดือน
90.4%
ประหยัดเวลา
*สำหรับงานตัวอย่างเท่านั้น
Document สามารถให้คุณได้มากกว่า!
คำนวนอย่างไร
ไม่มีเอกสาร Odoo
สอบถามข้อมูลลูกค้าสำหรับสัญญา (ที่อยู่ ชื่อ... ) 2 นาที
เขียนสัญญากับลูกค้าของคุณจากข้อมูลใน เทมเพลต 4 นาที
ส่งสัญญาที่ลงนามโดยลูกค้า 2 นาที
ได้รับสัญญาที่ลงนามแล้ว & พิมพ์ 5 นาที
ค้นหา ซีอีโอ หรือ ผู้จัดการเพื่อเซ็นชื่อ 5 นาที
การหยุดชะงักของ CEO / ผู้จัดการ 10 นาที
สแกนสัญญาทั้งสองฝั่ง 5 นาที
ส่งสัญญาให้หุ้นส่วนทั้งสองฝั่ง 1 นาที
เก็บบันทึก 1 นาที

ทั้งหมด: 33 นาที
มีเอกสาร Odoo
ส่งเท็มเพลตให้ลูกค้า&ผู้จัดการ 1 นาที
ลูกค้ากรอกข้อมูลของตนเองและลงชื่อ 0 วินาที
ผู้จัดการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 1 คลิก 1 นาที
ทุกคนได้รับสำเนาเอกสารที่มีการจัดทำดัชนีและเก็บไว้ 0 วินาที
- -
- -
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 2 นาที
ก่อน Odoo Document
ขณะบันทึกการชำระเงิน, บัญชีไม่มีใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
ส่งอีเมลเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน, กำหนดสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตาม 60 วินาที
2 สัปดาห์หลังจากนั้นให้ส่งการแจ้งเตือนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
พนักงานส่งภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินทางอีเมล 60 วินาที
เมื่อรับบิลแล้ว ให้เปิดซอฟต์แวร์บัญชีใหม่อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย 120 วินาที
จัดเก็บใบเสร็จรับเงินใน DMS หรือพิมพ์ 0 วินาที
ค้นหาการชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับใบเสร็จที่ขาดหายไป 90 วินาที

ทั้งหมด: 390 วินาที
หลังOdoo Document
ส่ง "เอกสารที่หาย"ในคำขอใบเสร็จรับเงิน 2018/0021 20 วินาที
การติดตามผลอัตโนมัติ 0 วินาที
พนักงานอัปโหลดรูปถ่ายของใบเสร็จ 60 วินาที
การดำเนินการรับโดยอัตโนมัติ (AI) และเก็บถูกที่แล้ว 0 วินาที
นักบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องและทำให้ใบเสร็จรับเงินได้เป็นชุดสอดคล้องกัน 20 วินาที
- -
- -

ทั้งหมด: 100 วินาที
ก่อน Odoo Document
ขัดจังหวะงานปัจจุบันของคุณเพื่อให้ได้ logo ที่คุณต้องการ
60 วินาที
ส่งอีเมลให้ผู้ออกแบบ 65 วินาที
ผู้ออกแบบส่งโลโก้ให้คุณ 70 วินาที
หลังจากนั้น 1 วัน: อ่านการตอบกลับ, ดาวน์โหลดโลโก้, ดำเนินงานของคุณต่อ 60 วินาที

ทั้งหมด: 225 วินาที
หลังOdoo Document
ค้นหาในแฟ้มเอกสาร Odoo 30 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 30 วินาที
ก่อน Odoo Document
บันทึก 50 ใบด้วยตนเอง 37 นาที
การขออนุญาติตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ 10 ใบ (แสกน ส่งทางอีเมล และรอการตอบกลับ) 22 นาที
คลังเก็บและดัชนี 3 นาที
- -
- -

ทั้งหมด: 62 นาที
หลังOdoo Document
สแกนบิล 30 รายการ 2 นาที
ขั้นตอนการประมวลผลเกตเวย์อีเมล 20 ใบสำหรับคุณ 0 วินาที
AI ประมวลผลตั๋วเงินทั้งหมดสำหรับคุณ 0 วินาที
ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วเงิน 50 ใบที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 7 นาที
การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ 10 ตั๋วเงิน (คลิกเพียงครั้งเดียวโดยมีการติดตามผลอัตโนมัติ) 3 นาที

ทั้งหมด: 12 นาที
ก่อน Odoo Document
สอบถามข้อมูลกับผู้สมัคร (SSN วันแรกของการทำงาน ฯลฯ) 6 นาที
จัดเตรียมสัญญาจ้าง บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF และส่งให้ผู้สมัคร 15 นาที
รับแบบลงนามโดยผู้ขอ, ตอบอีเมล,พิมพ์ 5 นาที
ไปที่ออฟฟิศผู้จัดการ, ขัดจังหวะ (2x), ขอลายเซ็น 15 นาที
บันทึกสัญญา สแกนเอกสารลงนามทั้งสองฝั่ง ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ อัปโหลดใน DMS 3 นาที
ส่งสัญญาฉบับเต็มในการจ่ายเงินเดือนของบริษัท 1 นาที
วันแรก: ประชุมเพื่ออ่านนโยบายบริษัท, พิมพ์, สแกนเอกสารที่เซ็นชื่อ 35 นาที

ทั้งหมด: 78 นาที
หลังOdoo Document
คลิกส่งข้อเสนอพิเศษตามเท็มเพลต 20 วินาที
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร กรอกข้อมูล และลงนามในสัญญาจ้าง 0 วินาที
ผู้จัดการเซ็นชื่อในเอกสาร 45 วินาที
คลิก "ส่งนโยบายบริษัท" 10 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 75 วินาที

ทำงานมากขึ้น ด้วยเวลาที่น้อยลง

ด้วยระบบการจัดการเอกสาร ทุกอย่างจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการและใช้งานได้ทันที ติดตามไฟล์ทั้งหมดของคุณและไม่มีทางทำไฟล์ใด ๆ หาย ไฟล์ทั้งหมดจะได้รับการจัดระเบียบและเก็บไว้ในที่เดียวกันอย่างปลอดภัย

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวมเข้ากับแอปของ Odoo

PLM

PLM

จัดการเวอร์ชั่นและการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมได้ง่ายๆ

Sign

Sign

สร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการลงชื่อในสัญญาของคุณ

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

เปลี่ยนการเสนอราคาให้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในคลิกเดียว

โครงการ

โครงการ

จัดการการคาดการณ์ของโครงการ ทีม และไฟล์ต่างๆ มอบหมายงานและติดตามตรวจสอบโครงการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายๆ

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access