เมนู

Odoo Documents

ประหยัดเวลาในการบันทึกบิล การสแกนสัญญา อนุมัติเอกสาร และเปลี่ยนให้บริษัทของคุณเป็นบริษัทที่ไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป

เริ่มเลย ฟรี

ฟรี ตลอดไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (ดูเพิ่มเติม)

Odoo Documents

การคิดค้น DMS แบบใหม่

ย้ายไปยังแนวทางไร้กระดาษ

ด้วยระบบการจัดการเอกสารของ Odoo คุณสามารถเผยแพร่ ส่ง จัดหมวดหมู่ และเก็บเอกสารที่สแกนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น บิลผู้ขาย ภาระงาน และแผ่นงานสำหรับการผลิต


ปรับปรุงผังการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ประโยชน์จากกระบวนการอนุมัติ ควบคุม และการตรวจสอบที่ครบถ้วน รวมถึงกิจกรรม การพูดคุย และกฎการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการปฏิบัติโดยบุคคลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

อีเมลเกตเวย์

การใช้เกตเวย์อีเมล ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่สแกนหรือจากอีเมลของผู้ขายโดยตรง

ทำงานร่วมกับทีมงานและลูกค้าของคุณ

มอบหมายเอกสารให้เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายของคุณ เผยแพร่ไฟล์และโฟลเดอร์สาธารณะให้ลูกค้าของคุณ และให้ลูกค้านำเข้าเอกสารได้โดยตรง

การทำงานไม่สะดุดด้วย Sign

ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หรือสแกนเอกสารที่จะต้องมีคนเซ็นตลอดเวลา เพียงแค่มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม ให้เขาลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ส่งกลับโดยตรงแทน

ดำเนินการเอกสารแบบชุด

ทำงานเป็นชุดโดยขออนุมัติ เปลี่ยนโฟลเดอร์ ติดแท็กและกำหนดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แทนที่จะทำทีละไฟล์

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวม เข้ากับแอปต่างๆ ของ Odoo

เอกสารจะถูกรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของ Odoo สามารถติดตามการวางแผนและ Worksheets ของ PLM และสร้างบัญชีผู้ขายของคุณได้ภายในคลิกเดียวกับความช่วยเหลือของ AI ในระบบบัญชีหรือสร้างงานจากเอกสารที่ระบุ

แถบด้านข้างเอกสาร Odoo

ดูเวลาที่คุณสามารถ ประหยัดไปได้

ใช้เครื่องคำนวณแบบโต้ตอบด้านล่างเพื่อประมาณจำนวนภาระงานด้านเอกสาร ซึ่งคุณและพนักงานของคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองในแต่ละเดือน

จำนวนเอกสาร (สำญญา/NDA) ที่ได้รับการเซ็นมีเท่าไหร่?
กี่ครั้งที่คุณต้องค้นหาเอกสาร?
กี่ครั้งที่คุณต้องร้องขอเอกสาร?
จำนวนบิลที่ถูกบันทึกไว้มีเท่าไหร่?
จำนวนทั้งหมดของผู้คนที่ได้รับการจ้าง?
(เป็นรายเดือน)
ไม่มี Odoo เอกสาร 45.2ชั่วโมง
ด้วย Odoo เอกสาร 4.3ชั่วโมง
คุณประหยัด
40.9
ชั่วโมง
/ เดือน
90.4%
ประหยัดเวลา
*สำหรับเป็นตัวอย่างเท่านั้น
แอปเอกสารสามารถเสนอให้คุณได้มากกว่านั้น
คำนวณอย่างไร
ไม่มีเอกสาร Odoo
สอบถามข้อมูลลูกค้าสำหรับสัญญา เช่น ที่อยู่ ชื่อ และอื่นๆ 2 นาที
ร่างสัญญากับลูกค้าของคุณจากข้อมูลในเทมเพลต 4 นาที
ส่งสัญญาที่ต้องลงนามโดยลูกค้า 2 นาที
ได้รับสัญญาที่ลงนามแล้ว & สั่งพิมพ์ 5 นาที
ค้นหา CEO หรือ ผู้จัดการเพื่อเซ็นชื่อ 5 นาที
การหยุดชะงักของ CEO / ผู้จัดการ 10 นาที
สแกนสัญญาที่ถูกเซ็นแล้วจากทั้งสองฝั่ง 5 นาที
ส่งสัญญาให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 1 นาที
เก็บบันทึก 1 นาที

ทั้งหมด: 33 นาที
ด้วยเอกสาร Odoo
ส่งเทมเพลตให้ลูกค้า & ผู้จัดการ 1 นาที
ลูกค้ากรอกข้อมูลของตนเองและเซ็น 0 วินาที
ผู้จัดการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ใน 1 คลิก 1 นาที
ทุกคนได้รับสำเนาเอกสารที่มีการจัดทำดัชนีและเก็บไว้ 0 วินาที
- -
- -
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 2 นาที
ก่อน Odoo Document
ขณะบันทึกการชำระเงิน นักบัญชีจะไม่มีใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
ส่งอีเมลเพื่อขอรับใบเสร็จ และกำหนดสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตาม 60 วินาที
2 สัปดาห์หลังจากนั้นให้ส่งการแจ้งเตือนเพื่อรับใบเสร็จ 30 วินาที
พนักงานส่งรูปภาพใบเสร็จรับเงินทางอีเมล 60 วินาที
เมื่อรับบิลแล้ว ให้เปิดซอฟต์แวร์บัญชีใหม่อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย 120 วินาที
จัดเก็บใบเสร็จใน DMS หรือพิมพ์ 0 วินาที
ค้นหาการชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับใบเสร็จที่ขาดหายไป 90 วินาที

ทั้งหมด: 390 วินาที
หลังOdoo Document
ส่ง "เอกสารที่หาย"ในคำร้องขอใบเสร็จที่ 2018/0021 20 วินาที
การติดตามผลอัตโนมัติ 0 วินาที
พนักงานอัปโหลดรูปภาพของใบเสร็จ 60 วินาที
ใบเสร็จรับเงินจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วย AI และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 0 วินาที
นักบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องและทำให้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นชุดที่สอดคล้องกัน 20 วินาที
- -
- -

ทั้งหมด: 100 วินาที
ก่อน Odoo Document
แทรกงานปัจจุบันของคุณเพื่อให้ได้โลโก้ที่คุณต้องการ
60 วินาที
ส่งอีเมลให้ผู้ออกแบบ 65 วินาที
ผู้ออกแบบส่งโลโก้ให้คุณ 70 วินาที
หลังจากนั้น 1 วัน: อ่านการตอบกลับ ดาวน์โหลดโลโก้ ดำเนินงานของคุณต่อ 60 วินาที

ทั้งหมด: 225 วินาที
หลังOdoo Document
ค้นหาไฟล์ใน Odoo เอกสาร 30 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 30 วินาที
ก่อน Odoo Document
บันทึกบิล 50 ใบด้วยตนเอง 37 นาที
การขออนุญาติตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ 10 ใบ (สแกน ส่งทางอีเมล และรอการตอบกลับ) 22 นาที
คลังและบิลดัชนี 3 นาที
- -
- -

ทั้งหมด: 62 นาที
หลังOdoo Document
สแกนบิล 30 ใบ 2 นาที
ประมวลผลเกตเวย์อีเมล 20 บิลสำหรับคุณ 0 วินาที
AI ประมวลผลบิลทั้งหมดสำหรับคุณ 0 วินาที
ตรวจสอบความถูกต้องของบิล 50 ใบที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า 7 นาที
การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับบิล 10 รายการ (คลิกเพียงครั้งเดียวและการติดตามผลจะเป็นอัตโนมัติ) 3 นาที

ทั้งหมด: 12 นาที
ก่อน Odoo Document
สอบถามข้อมูลกับผู้สมัคร (SSN วันแรกของการทำงาน หรือ อื่นๆ ) 6 นาที
จัดเตรียมสัญญาจ้าง บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF และส่งให้ผู้สมัคร 15 นาที
รับเอกสารที่ลงนามแล้วจากผู้ยื่นคำขอ ตอบอีเมล และพิมพ์ 5 นาที
ไปที่ออฟฟิศผู้จัดการ ขัดจังหวะ (2x) ขอลายเซ็น 15 นาที
บันทึกสัญญาสแกนเอกสารที่ลงนามโดยทั้งคู่ ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ และอัพโหลดลงใน DMS 3 นาที
ส่งสัญญาฉบับเต็มที่เซ็นแล้วให้บริษัทที่ดูแลบริหาร 1 นาที
วันแรก: ประชุมและอ่านนโยบายบริษัท พิมพ์ สแกนเอกสารที่เซ็นแล้ว 35 นาที

ทั้งหมด: 78 นาที
หลังOdoo Document
คลิก "ส่งข้อเสนอ" ตามเทมเพลต 20 วินาที
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร กรอกข้อมูล และลงนามในข้อเสนอ 0 วินาที
ผู้จัดการลงนามในเอกสาร 45 วินาที
คลิก "ส่งนโยบายบริษัท" 10 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 75 วินาที

ทำงานมากขึ้น ด้วยเวลาที่น้อยลง

ด้วยระบบการจัดการเอกสาร ทุกอย่างจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการและใช้งานได้ทันที ติดตามไฟล์ทั้งหมดของคุณและไม่มีทางทำไฟล์หาย ไฟล์ทั้งหมดจะได้รับการจัดระเบียบและเก็บไว้ในที่เดียวกันอย่างปลอดภัย

ผสานการทำงานกับ Odoo Apps ได้อย่างเต็มรูปแบบ

PLM
PLM

จัดการการความเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย

ลงนาม
ลงนาม

สร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการลงนามในสัญญาของคุณ

ระบบบัญชี
ระบบบัญชี

เปลี่ยนใบเสนอราคาให้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในคลิกเดียว

โปรเจกต์
โปรเจกต์

จัดการและคาดการณ์โครงการ ทีม และไฟล์ต่างๆ มอบหมายงานและติดตามตรวจสอบโปรเจกต์แต่ละขั้นตอนได้ง่ายๆ

7ล้านผู้ใช้
ขยายธุรกิจของพวกเขาด้วย Odoo

ปลดปล่อยศักยภาพของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าถึงได้ทันที