Quản lý hợp đồng tự động

Tự động tạo hợp đồng rõ ràng

Xác nhận báo giá với những sản phẩm định kỳ, và hợp đồng sẽ được tạo với cài đặt và sản phẩm chính xác.

Tự động xuất hóa đơn cho khách hàng

Tăng tốc quá trình lập hóa đơn bằng cách tự động hóa sau khi dễ dàng thiết lập dữ liệu của khách hàng. Kế toán được tự động cập nhật, bao gồm tạo hóa đơn, xác thực và mã hóa thanh toán.

Đánh giá

Đính kèm mẫu email vào một giai đoạn để nhận phản hồi của khách hàng về dịch vụ.

Tự động xử lý thuế

Thuế được quản lý tự động theo thời gian thực dựa trên cài đặt của bạn theo các vùng và thuế suất.

Thanh toán tự động

Các khoản thanh toán mở được xử lý tự động.


Sự hài lòng của khách hàng

Đăng ký dễ dàng

Gửi đơn bán hàng và trang quản lý hợp đồng trực tiếp cho khách hàng thông qua truy cập URL được bảo mật.

Không cần đăng nhập

Không cần phải đăng nhập hay thậm chí không cần phải tạo một tài khoản trên trang web của bạn để duyệt các hợp đồng và báo giá.

Cổng thông tin thân thiện với người dùng

Cung cấp quyền truy cập cho khách hàng vào tất cả dữ liệu của họ trong nháy mắt và chi tiết: hợp đồng đang có hiệu lực; báo giá tương tác cho phép khách hàng liên lạc với nhân viên bán hàng; đơn hàng; và hóa đơn (dưới định dạng pdf).

Tùy chọn chỉnh sửa của khách hàng

Cho phép khách hàng sửa đổi thông tin liên lạc cũng như tinh chỉnh quyền truy cập vào các tùy chọn hợp đồng. Hiển thị thêm tùy chọn, khách hàng có thể chỉ cần thêm hoặc xóa khỏi hợp đồng.

Tổng quan rõ ràng

Cho phép khách hàng đọc toàn bộ thông tin hợp đồng trực tuyến của họ: địa chỉ xuất hóa đơn; chu kỳ hợp đồng; ngày xuất hóa đơn tiếp theo; gói dịch vụ; lựa chọn; thanh toán.

Dễ dàng thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàng

Cho phép khách hàng truy cập thanh toán tự động khi đăng ký bằng thẻ và tự động nhận hóa đơn qua email.

Hợp đồng có thể được khách hàng chấm dứt

Khách hàng có thể tự đóng hợp đồng và đưa ra lý do cho quyết định của họ.

Không bao giờ bị mất dữ liệu

Thông tin được lưu trữ an toàn, ngay cả khi thanh toán không thành công.


Phân tích và dự đoán

Doanh thu Định kỳ Hàng tháng

MRR mới, tiêu hao, mở rộng, hạ cấp và ròng mới. Tự động ghi nhận doanh thu khi chúng phát sinh.

Năm bắt đà tăng trưởng kinh doanh của bạn

Dự báo mức độ tăng trưởng chỉ số MRR hằng năm và dự báo tăng trưởng hợp đồng hằng năm.

Phân tích tỷ lệ khách hàng rời bỏ

Theo dõi lý do tại sao bạn mất khách hàng.

Theo dõi KPI

Doanh thu thuần và không định kỳ, Doanh thu trung bình trên mỗi hợp đồng, tốc độ hoàn thành mục tiêu hàng năm, giá trị trọn đời, tỷ lệ tiêu hao logo, tỷ lệ tiêu hao doanh thu và hợp đồng.

Phân tích theo nhóm

Theo dõi tỷ lệ giữ khách bằng phân tích theo nhóm tùy chỉnh.


Phân tích năng suất bán hàng

Phân tích theo Nhân viên bán hàng

Kiểm tra tác động của từng thành viên trong đội ngũ bán hàng lên chỉ số MRR của bạn cho MRR mới, tiêu hao, mở rộng, hạ cấp và ròng mới cho từng nhân viên bán hàng.


Công việc kinh doanh nhẹ nhàng hơn

Tạo mẫu

Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo và sử dụng các mẫu hợp đồng cho những tình huống bạn thường gặp nhất.

Thiết lập kịch bản hóa đơn thanh toán

Hỗ trợ các bảng giá, chiết khấu và đơn vị đo lường.

Kiểm tra tình trạng đăng ký

Thiết lập các điều kiện cho từng mẫu đăng ký để phân biệt các đăng ký ở tình trạng tốt hay xấu.

Quản lý quyền truy cập của khách hàng

Tự đăng ký & quản lý từ cổng thông tin khách hàng (cấp các quyền truy cập khác nhau cho người dùng: hạn chế, chỉ nâng cấp, nâng cấp và hạ cấp), xác định tùy chọn dịch vụ và phí thiết lập.

Cảnh báo

Kích hoạt cảnh báo tùy chỉnh (gửi email, lập lịch một hoạt động, cập nhật đăng ký) ngay khi một đăng ký báo một trong những sự cố đã cài sẵn của bạn.