โอดูเอกสาร

ประหยัดเวลาในการเก็บบันทึกบิล, การสแกนสัญญา, อนุมัติเอกสารและกลายเป็น บริษทที่ไม่ใช้กระดาษ

เริ่มเลย ฟรี
เอกสารโอดู

DMS ประวัติ

ย้ายไปยังแนวทางไร้กระดาษ

ด้วยเอกสารโอดู, คุณสามารถแชร์, ส่ง, จัดหมวดหมู่และจัดเก็บเอกสารที่สแกนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจเช่นใบเสนอราคาของผู้ขาย, งานและแผ่นผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต


...

ปรับปรุงผังการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ประโยชน์จากกระบวนการอนุมัติ, การควบคุมและการตรวจสอบที่ครบถ้วนรวมถึงกิจกรรม, การพูดคุย และกฎการกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการปฏิบัติโดยบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

...

อีเมลเกตเวย์

การใช้เกตเวย์อีเมล, สร้างบิลโดยอัตโนมัติ, จากเอกสารที่สแกนหรือจากอีเมลผู้จัดจำหน่ายของคุณโดยตรง

...

ทำงานร่วมกับทีมงานและลูกค้าของคุณ

มอบหมายเอกสารให้เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้าหรือผู้ขายของคุณ แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์สาธารณะกับลูกค้าของคุณและให้พวกเขานำเข้าเอกสารได้โดยตรง

...

การทำงานไม่สะดุดด้วยไซน์

อย่าเสียเวลาในการพิมพ์และสแกนเอกสารที่มีผู้ลงชื่อเข้าใช้, มอบหมายบุคคลที่เหมาะสมส่งเอกสารเหล่านี้ให้เซ็นและส่งกลับโดยตรง

...

ดำเนินการเอกสารแบบชุด

ทำงานเป็นแบทช์โดยขอรับการอนุมัติ, เปลี่ยนโฟลเดอร์, การแท็กและการกำหนดไฟล์หลายไฟล์พร้อม ๆ กันแทน

...

สมบูรณ์แบบเมื่อ ผสานรวม เข้ากับแอปของ Odoo

เอกสารถูกรวมเข้ากับแอ็พพลิเคชัน Odoo, วางแผนเวอร์ชันและแผ่นงานต่างๆของ PLM, สร้างบัญชีผู้ขายของคุณได้ด้วยคลิกเดียวด้วยความช่วยเหลือของ AI ในบัญชีหรือสร้างงานจากเอกสารที่ระบุ

ดูว่าคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากแค่ไหน

เลือกจำนวนการดำเนินงานของคุณหรือพนักงานของคุณในแต่ละเดือน

จำนวนเอกสารเท่าไหร (สำญญา/NDA)ได้รับการเซ็น?
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องค้นหาเอกสาร?
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องขอเอกสาร?
จำนวนเท่าไหรของบิลที่มีการบันทึกไว้?
จำนวนเท่าไหรของผู้คนที่มีคนจ้าง?
ขนาดรายเดือน
เวลาออก Exectution ปกติ: ชั่วโมง
ผู้ใช้โอดูเอกสาร ชั่วโมง
ยู เซฟ
12
ชั่วโมง
/ เดือน

ประหยัดเวลา
สำหรับงานตัวอย่างเท่านั้น
สามารถทำเอกสารได้มากขึ้น
คำนวนอย่างไร
ก่อน เอกสาร Odoo
สอบถามข้อมูลลูกค้าสำหรับสัญญา (ที่อยู่, ชื่อ, ... ) 2 นาที
เขียนสัญญากับลูกค้าของคุณจากข้อมูลในเท็มเพลต 4 นาที
ส่งสัญญาที่ลงนามโดยลูกค้า 2 นาที
ได้รับสัญญาที่ลงนามแล้ว & พิมพ์ 5 นาที
ค้นหา ซีอีโอ/ผู้จัดการ เพื่อเซ็นชื่อ 5 นาที
การหยุดชะงักของ CEO / ผู้จัดการ 10 นาที
สแกนสัญญาทั้งสองฝั่ง 5 นาที
ส่งสัญญาให้หุ้นส่วนทั้งสองฝั่ง 1 นาที
เก็บบันทึก 1 นาที
ทั้งหมด: 33 นาที
หลังเอกสาร Odoo
ส่งเท็มเพลตให้ลูกค้า&ผู้จัดการ 1 นาที
ลูกค้ากรอกข้อมูลของตนเองและลงชื่อ 0 วินาที
ผู้จัดการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 1 คลิก 1 นาที
ทุกคนได้รับสำเนาเอกสารที่มีการจัดทำดัชนีและเก็บไว้ 0 วินาที
- -
- -
- -
- -
- -
ทั้งหมด: 2 นาที
ก่อน เอกสาร Odoo
ขณะบันทึกการชำระเงิน, บัญชีไม่มีใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
ส่งอีเมลเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน, กำหนดสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตาม 60 วินาที
2 สัปดาห์หลังจากนั้นให้ส่งการแจ้งเตือนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
พนักงานส่งภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินทางอีเมล 60 วินาที
เมื่อรับบิลแล้ว ให้เปิดซอฟต์แวร์บัญชีใหม่อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย 120 วินาที
จัดเก็บใบเสร็จรับเงินใน DMS หรือพิมพ์ 0 วินาที
ค้นหาการชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับใบเสร็จที่ขาดหายไป 90 วินาที
ทั้งหมด: 390 วินาที
หลังเอกสาร Odoo
ส่ง "เอกสารที่หาย"ในคำขอใบเสร็จรับเงิน 2018/0021 20 วินาที
การติดตามผลอัตโนมัติ 0 วินาที
พนักงานอัปโหลดรูปถ่ายของใบเสร็จ 60 วินาที
การดำเนินการรับโดยอัตโนมัติ (AI) และเก็บถูกที่แล้ว 0 วินาที
นักบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องและคืนดีใบเสร็จรับเงินได้เป็นชุด 20 วินาที
- -
- -
ทั้งหมด: 100 วินาที
ก่อน เอกสาร Odoo
ขัดจังหวะงานปัจจุบันของคุณตามที่คุณต้องการ 60 วินาที
ส่งอีเมลให้ผู้ออกแบบ 65 วินาที
ผู้ออกแบบส่งโลโก้ให้คุณ 70 วินาที
ภายหลัง 1 วัน: อ่านการตอบกลับ, ดาวน์โหลดโลโก้, ดำเนินการเอกสารของคุณต่อ 60 วินาที
ทั้งหมด: 225 วินาที
หลังเอกสาร Odoo
ค้นหาในแฟ้มเอกสาร Odoo 30 วินาที
- -
- -
- -
ทั้งหมด: 30 วินาที
ก่อน เอกสาร Odoo
บันทึก 50 ใบด้วยตนเอง 37 นาที
การให้ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋ว 10 ใบ (ตรวจสอบตั๋วเงินเหล่านี้ส่งทางอีเมล, รอการตอบกลับ) 22 นาที
คลังเก็บและดัชนี 3 นาที
- -
- -
ทั้งหมด: 62 นาที
หลังเอกสาร Odoo
สแกนบิล 30 รายการ 2 นาที
ขั้นตอนการประมวลผลเกตเวย์อีเมล 20 ใบสำหรับคุณ 0 วินาที
AI ประมวลผลตั๋วเงินทั้งหมดสำหรับคุณ 0 วินาที
ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วเงิน 50 ใบที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 7 นาที
การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ 10 ตั๋วเงิน (คลิกเพียงครั้งเดียวโดยมีการติดตามผลอัตโนมัติ) 3 นาที
ทั้งหมด: 12 นาที
ก่อน เอกสาร Odoo
สอบถามข้อมูลกับผู้สมัคร (SSN, วันแรกของการทำงาน เป็นต้น) 6 นาที
จัดเตรียมสัญญาจ้าง , ซึ่งบันทึกเป็น PDF, ส่งให้ผู้สมัคร 15 นาที
รับแบบลงนามโดยผู้ขอ, ตอบอีเมล,พิมพ์ 5 นาที
ไปที่ออฟฟิศผู้จัดการ, ขัดจังหวะ (2x) , ขอลายเซ็น 15 นาที
บันทึกสัญญา สแกนเอกสารลงนามทั้งสองฝั่ง, ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ, อัปโหลดใน DMS 3 นาที
ส่งสัญญาฉบับเต็มในการจ่ายเงินเดือนของบริษัท 1 นาที
วันแรก: ประชุมเพื่ออ่านนโยบายบริษัท, พิมพ์, สแกนเอกสารที่เซ็นชื่อ 35 นาที
ทั้งหมด: 78 นาที
หลังเอกสาร Odoo
คลิกส่งข้อเสนอพิเศษตามเท็มเพลต 20 วินาที
ตรวจสอบผู้สมัครกรอกข้อมูลและลงนามข้อเสนอ 0 วินาที
ผู้จัดการเซ็นชื่อในเอกสาร 45 วินาที
คลิก "ส่งนโยบาย บริษัท " 10 วินาที
- -
- -
- -
ทั้งหมด: 75 วินาที

ทำงานมากขึ้น ด้วยเวลาที่น้อยลง

ด้วยเอกสาร, ทุกอย่างคือที่ที่คุณต้องการ, ใช้งานได้ทันที ติดตามไฟล์ทั้งหมดของคุณและไม่เคยสูญเสียไฟล์ใด ๆ, จัดระเบียบและเก็บไว้ในที่เดียวกันและปลอดภัย

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวมเข้ากับแอปของ Odoo

PLM

PLM

จัดการเวอร์ชั่นและการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมได้ง่ายๆ

eSignature

eSignature

สร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการลงชื่อในสัญญาของคุณ

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

เปลี่ยนการเสนอราคาให้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในคลิกเดียว

โครงการ

โครงการ

จัดการการคาดการณ์ของโครงการ ทีม และไฟล์ต่างๆ มอบหมายงานและติดตามตรวจสอบโครงการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายๆ

4หลายล้านผู้ใช้
ขยายธุรกิจของพวกเขาด้วย Odoo

เติบโตให้เต็มตามศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เริ่มเลย

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าใช้งานได้ทันที