โอดูเอกสาร

ประหยัดเวลาในการเก็บบันทึกบิล, การสแกนสัญญา, อนุมัติเอกสารและกลายเป็น บริษทที่ไม่ใช้กระดาษ

เริ่มเลย ฟรี
เอกสารโอดู

DMS ประวัติ

ย้ายไปยังแนวทางไร้กระดาษ

ด้วย Odoo Documents คุณสามารถแชร์ ส่ง จัดหมวดหมู่ และจัดเก็บเอกสารที่สแกนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจ เช่น ใบเสนอราคาของผู้ขาย และ เอกสารสำหรับการผลิต


...

ปรับปรุงผังการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ประโยชน์จากกระบวนการอนุมัติ ควบคุม และการตรวจสอบที่ครบถ้วน รวมถึงกิจกรรม การพูดคุย และกฎในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่างานได้ถูกดำเนินโดยบุคคลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

...

อีเมลเกตเวย์

Using the email getaway, bills are created automatically from a scanned document or directly from your vendor's email.  

...

ทำงานร่วมกับทีมงานและลูกค้าของคุณ

มอบหมายเอกสารให้เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้าหรือผู้ขายของคุณ แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์สาธารณะกับลูกค้าของคุณและให้พวกเขานำเข้าเอกสารได้โดยตรง

...

การทำงานไม่สะดุดด้วยไซน์

แทนที่จะเสียเวลาในการพิมพ์และสแกนเอกสารที่จะต้องได้รับการเซ็น สามารถมอบหมายบุคคลที่เหมาะสมส่งเอกสารเหล่านี้ให้เซ็นและส่งกลับโดยตรง

...

ดำเนินการเอกสารแบบชุด

ทำงานเป็นแบทช์โดยขอรับการอนุมัติ, เปลี่ยนโฟลเดอร์, การแท็กและการกำหนดไฟล์หลายไฟล์พร้อม ๆ กันแทน

...

สมบูรณ์แบบเมื่อ ผสานรวม เข้ากับแอปของ Odoo

เอกสารถูกรวมเข้ากับแอ็พพลิเคชัน อื่นๆ ของ Odoo, เช่น การวางแผนเวอร์ชันและแผ่นงานต่างๆของ PLM, สร้างบัญชีผู้ขายของคุณได้ด้วยคลิกเดียวด้วยความช่วยเหลือของ AI ในบัญชีหรือสร้างงานจากเอกสารที่ระบุ

ดูว่าคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากแค่ไหน

Use the interactive calculator below to estimate the number of manual document-related tasks you or your employees do each month.

จำนวนเอกสาร (สำญญา/NDA) ที่ได้รับการเซ็น?
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องค้นหาเอกสาร?
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องขอเอกสาร?
จำนวนเท่าไหรของบิลที่มีการบันทึกไว้?
จำนวนเท่าไหรของผู้คนที่มีคนจ้าง?
(เป็นรายเดือน)
ไม่มีโอดูเอกสาร 45.2 ชั่วโมง
มีโอดูเอกสาร 4.3 ชั่วโมง
ยู เซฟ
40.9
ชั่วโมง
/ เดือน
90.4%
ประหยัดเวลา
*สำหรับงานตัวอย่างเท่านั้น
Documentสามารถให้คุณได้มากขึ้น
คำนวนอย่างไร
ไม่มีโอดูเอกสาร
สอบถามข้อมูลลูกค้าสำหรับสัญญา (ที่อยู่, ชื่อ, ... ) 2 นาที
เขียนสัญญากับลูกค้าของคุณจากข้อมูลใน เทมเพลต 4 นาที
ส่งสัญญาที่ลงนามโดยลูกค้า 2 นาที
ได้รับสัญญาที่ลงนามแล้ว & พิมพ์ 5 นาที
ค้นหา ซีอีโอ หรือ ผู้จัดการเพื่อเซ็นชื่อ 5 นาที
การหยุดชะงักของ CEO / ผู้จัดการ 10 นาที
สแกนสัญญาทั้งสองฝั่ง 5 นาที
ส่งสัญญาให้หุ้นส่วนทั้งสองฝั่ง 1 นาที
เก็บบันทึก 1 นาที

ทั้งหมด: 33 นาที
มี เอกสาร Odoo
ส่งเท็มเพลตให้ลูกค้า&ผู้จัดการ 1 นาที
ลูกค้ากรอกข้อมูลของตนเองและลงชื่อ 0 วินาที
ผู้จัดการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 1 คลิก 1 นาที
ทุกคนได้รับสำเนาเอกสารที่มีการจัดทำดัชนีและเก็บไว้ 0 วินาที
- -
- -
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 2 นาที
ก่อน เอกสาร Odoo
ขณะบันทึกการชำระเงิน, บัญชีไม่มีใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
ส่งอีเมลเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน, กำหนดสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตาม 60 วินาที
2 สัปดาห์หลังจากนั้นให้ส่งการแจ้งเตือนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 30 วินาที
พนักงานส่งภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินทางอีเมล 60 วินาที
เมื่อรับบิลแล้ว ให้เปิดซอฟต์แวร์บัญชีใหม่อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย 120 วินาที
จัดเก็บใบเสร็จรับเงินใน DMS หรือพิมพ์ 0 วินาที
ค้นหาการชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับใบเสร็จที่ขาดหายไป 90 วินาที

ทั้งหมด: 390 วินาที
หลังเอกสาร Odoo
ส่ง "เอกสารที่หาย"ในคำขอใบเสร็จรับเงิน 2018/0021 20 วินาที
การติดตามผลอัตโนมัติ 0 วินาที
พนักงานอัปโหลดรูปถ่ายของใบเสร็จ 60 วินาที
การดำเนินการรับโดยอัตโนมัติ (AI) และเก็บถูกที่แล้ว 0 วินาที
นักบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องและคืนดีใบเสร็จรับเงินได้เป็นชุด 20 วินาที
- -
- -

ทั้งหมด: 100 วินาที
ก่อน เอกสาร Odoo
ขัดจังหวะงานปัจจุบันของคุณเพื่อให้ได้ logo ที่คุณต้องการ
60 วินาที
ส่งอีเมลให้ผู้ออกแบบ 65 วินาที
ผู้ออกแบบส่งโลโก้ให้คุณ 70 วินาที
หลังจากนั้น 1 วัน: อ่านการตอบกลับ, ดาวน์โหลดโลโก้, ดำเนินการเอกสารของคุณต่อ 60 วินาที

ทั้งหมด: 225 วินาที
หลังเอกสาร Odoo
ค้นหาในแฟ้มเอกสาร Odoo 30 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 30 วินาที
ก่อน เอกสาร Odoo
บันทึก 50 ใบด้วยตนเอง 37 นาที
การขออนุญาติตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ 10 ใบ (แสกน ส่งทางอีเมล และรอการตอบกลับ) 22 นาที
คลังเก็บและดัชนี 3 นาที
- -
- -

ทั้งหมด: 62 นาที
หลังเอกสาร Odoo
สแกนบิล 30 รายการ 2 นาที
ขั้นตอนการประมวลผลเกตเวย์อีเมล 20 ใบสำหรับคุณ 0 วินาที
AI ประมวลผลตั๋วเงินทั้งหมดสำหรับคุณ 0 วินาที
ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วเงิน 50 ใบที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 7 นาที
การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ 10 ตั๋วเงิน (คลิกเพียงครั้งเดียวโดยมีการติดตามผลอัตโนมัติ) 3 นาที

ทั้งหมด: 12 นาที
ก่อน เอกสาร Odoo
สอบถามข้อมูลกับผู้สมัคร (SSN, วันแรกของการทำงาน เป็นต้น) 6 นาที
จัดเตรียมสัญญาจ้าง บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF และส่งให้ผู้สมัคร 15 นาที
รับแบบลงนามโดยผู้ขอ, ตอบอีเมล,พิมพ์ 5 นาที
ไปที่ออฟฟิศผู้จัดการ, ขัดจังหวะ (2x) , ขอลายเซ็น 15 นาที
บันทึกสัญญา สแกนเอกสารลงนามทั้งสองฝั่ง ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ อัปโหลดใน DMS 3 นาที
ส่งสัญญาฉบับเต็มในการจ่ายเงินเดือนของบริษัท 1 นาที
วันแรก: ประชุมเพื่ออ่านนโยบายบริษัท, พิมพ์, สแกนเอกสารที่เซ็นชื่อ 35 นาที

ทั้งหมด: 78 นาที
หลังเอกสาร Odoo
คลิกส่งข้อเสนอพิเศษตามเท็มเพลต 20 วินาที
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร กรอกข้อมูล และลงนามในสัญญาจ้าง 0 วินาที
ผู้จัดการเซ็นชื่อในเอกสาร 45 วินาที
คลิก "ส่งนโยบาย บริษัท " 10 วินาที
- -
- -
- -

ทั้งหมด: 75 วินาที

ทำงานมากขึ้น ด้วยเวลาที่น้อยลง

ด้วยเอกสาร, ทุกอย่างคือที่ที่คุณต้องการ, ใช้งานได้ทันที ติดตามไฟล์ทั้งหมดของคุณและไม่เคยสูญเสียไฟล์ใด ๆ, จัดระเบียบและเก็บไว้ในที่เดียวกันและปลอดภัย

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวมเข้ากับแอปของ Odoo

PLM

PLM

จัดการเวอร์ชั่นและการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมได้ง่ายๆ

eSignature

eSignature

สร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการลงชื่อในสัญญาของคุณ

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

เปลี่ยนการเสนอราคาให้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในคลิกเดียว

โครงการ

โครงการ

จัดการการคาดการณ์ของโครงการ ทีม และไฟล์ต่างๆ มอบหมายงานและติดตามตรวจสอบโครงการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายๆ

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

เติบโตให้เต็มตามศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เริ่มเลย

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าใช้งานได้ทันที