ขายได้เร็วขึ้น

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย

อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่องานขาย แดชบอร์ดเดียวเพื่อควบคุมทุกกิจกรรมการขายได้ดียิ่งขึ้น เคล็ดลับที่มีประโยชน์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการกำหนดค่าและการติดตั้ง CRM เพื่อใช้งาน

มือถือ

ขายได้ขณะเดินทางด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ Odoo ในโทรศัพท์มือถือ

ลดการป้อนข้อมูล

กำหนดให้สร้างลูกค้าเป้าหมายขึ้นจากอีเมล หรือการโทรผ่าน VoIP โดยอัตโนมัติ ส่งใบเสนอราคาได้ในไม่กี่คลิก จัดการไปป์ไลน์ของคุณด้วยการลากแล้วปล่อย เป็นต้น

มุมมองหน้าจอขนาดใหญ่

มุมมองแบบปรับแต่งสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมแบบฟอร์มโอกาสทางซ้ายและช่องข้อความแบบเลื่อนได้ทางขวา


ลูกค้าเป้าหมาย

การสานสัมพันธ์ลูกค้าเป้าหมาย

จัดทำแคมเปญเพื่อส่งอีเมลที่เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณโดยอิงตามเกณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (จำนวนเพจที่ดู การแปล เวลา) ระบุการดำเนินการต่างๆ ตามคะแนนลูกค้าเป้าหมายและกฎการมอบหมายของทีม ตัดสินใจยอดรวมของคะแนนที่จะให้เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาสทางการขาย

อิมพอร์ตลูกค้าเป้าหมาย

อิมพอร์ตไฟล์ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือจับคู่คอลัมน์ของ Odoo

การจัดหาทางออนไลน์

รับแอปด้านการตลาดกว่า 30 แอปเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดหารายชื่อลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์ของคุณ เช่น เครื่องมือปรับให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมค้นหา, SEA, ตัวสร้างแบบฟอร์ม ฯลฯ

GeoIP

ตรวจจับประเทศ รัฐ และเมืองของลูกค้าเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติจากที่อยู่ IP ของผู้เข้าเยี่ยมชม

Live Chat

เปิดใช้งาน Odoo Live Chat บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อพูดคุยกับผู้เยี่ยมชม แล้วเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย ระบุกฎสำหรับประเทศหรือเพจหลักๆ

การลบข้อมูลซ้ำซ้อน

รับข้อเสนอลูกค้าเป้าหมายเพื่อผนวกรวมขณะแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาสทางการขาย สร้างรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามลูกค้าเป้าหมาย

กฎการมอบหมาย

กำหนดกฎของคุณเองในการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับทีมขายหรือพนักงานขายที่เหมาะสมตามโควต้าและกลุ่มลูกค้า

ข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายชื่อลูกค้าเป้าหมายให้สูงสุดด้วยข้อความกระตุ้นการตัดสินใจทั้งห้าของ Odoo และเครื่องมือการทดสอบ a/b

ตัวติดตาม URL

ติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้ตัวติดตาม UTM ในแคมเปญการตลาดทุกชิ้นของคุณ


โอกาสทางการขาย

การจัดการกิจกรรมและการโทร

จัดลำดับกิจกรรมต่อโอกาสทางการขาย จัดตารางเวลากิจกรรม บันทึกทุกกิจกรรมตามการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ทันทีในระบบแชทกับโอกาสทางการขาย ติดตาม บันทึก และวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดในทีมของคุณ

การจัดการไปป์ไลน์

เห็นภาพรวมของขั้นตอนโอกาสอย่างชัดเจน ทำงานเร็วขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซลากแล้ววาง กำหนดระยะที่เจาะจงสำหรับทีมขายแต่ละทีม สามารถสร้างระยะย่อยเพื่อให้จัดการกระบวนการได้ดีขึ้น การจัดเก็บมูลค่าการเสียโอกาสโดยอัตโนมัติ การจัดเก็บโอกาสอื่น ๆ ด้วยตนเอง ความสูญเสียไม่ใช่ระยะอีกต่อไป แต่เป็นเขตข้อมูลแยกที่ช่วยให้มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น อัตราการสูญเสียต่อระยะ

ปรับแต่งขั้นตอน

ปรับแต่งกระบวนการปฏิบัติงานของคุณโดยเพิ่มคำอธิบายในระยะต่าง ๆ

จัดตารางเวลาประชุม

จัดตารางเวลาประชุมตามโอกาสที่เหมาะสมของลูกค้า ซิงค์กับโทรศัพท์มือถือและปฏิทิน Google

วางแผนการดำเนินการถัดไป

วางแผนการดำเนินการถัดไปและจัดตารางเวลาสำหรับงานประจำวันของคุณ โดยพิจารณาโอกาสทางการขายและงานที่สำคัญที่สุด

โอกาสในการเห็น 360°

รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโอกาสทางการขายได้อย่างตรงจุด เช่น เพจที่มีการเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของคุณ เมล การประชุม การดำเนินการถัดไป คำสั่งซื้อก่อนหน้า ฯลฯ

บันทึกการโทร

บันทึกการโทรหรือเริ่มต้นการโทร VoIP ได้ในไม่กี่คลิก โดย Odoo จะเสนอการจัดตารางเวลาใหม่สำหรับการดำเนินการถัดไปให้โดยอัตโนมัติหลังจบการโทร

สาเหตุของการสูญเสีย

วิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียโอกาสทางการขายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ

ตัวเลือกการกำหนดค่าที่แก้ไขแล้ว

เปิดใช้งานลูกค้าเป้าหมายเมื่อต้องการ


ลูกค้า

สมุดที่อยู่

แชร์ข้อมูลสมุดที่อยู่ที่ดูง่ายในกลุ่มพนักงานขาย

การกำหนดลักษณะของลูกค้า

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะของลูกค้าได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา วิธีการจัดส่ง ข้อมูลการเงิน ฯลฯ

ที่อยู่หลายแห่ง

กำหนดที่อยู่หลายแห่งและชื่อผู้ติดต่อหลายรายต่อหนึ่งบริษัทได้

ประวัติครบถ้วน

แนบประวัติกิจกรรมทั้งหมดไว้ในข้อมูลลูกค้า เช่น โอกาสทางการขาย คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนดทั้งหมด ฯลฯ


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เท็มเพลตอีเมล

สร้างเท็มเพลตอีเมลสำหรับการสื่อสารที่ใช้บ่อยที่สุดกับลูกค้าหรือโอกาสทางการขาย

อีเมลเกตเวย์

ให้การสื่อสารผ่านอีเมลทั้งหมดของคุณแนบไปกับโอกาสทางการขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยอัตโนมัติจากอีเมลขาเข้า

VoIP

สร้างคิวเพื่อโทรหาลูกค้าหรือโอกาสทางการขาย โทรอัตโนมัติจากเบราว์เซอร์หรือโทรด้วยตนเอง บันทึกการโทรอัตโนมัติ เปิดแบบฟอร์มลูกค้า ทำให้การดำเนินการถัดไปเป็นแบบอัตโนมัติ ฯลฯ จัดตารางเวลาใหม่หรือส่งอีเมลสำหรับการโทรที่ล้มเหลว หน้าต่างป็อปอัพจะแสดงขึ้นอัตโนมัติเพื่อให้รับสาย ผสานการทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ Asterisk v13.2 VOIP

การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง

ติดตามโอกาสทางการขายรายสำคัญๆ ได้ในแค่คลิกเดียว แล้วรับการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


การรายงาน

แดชบอร์ด

ใช้แดชบอร์ดที่กำหนดไว้ให้หรือสร้างแดชบอร์ดของคุณเองพร้อมด้วยเครื่องมือการรายงานขั้นสูง แล้วแชร์ตัวกรองกับทีมของคุณ

การวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

วิเคราะห์ไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง การจัดกลุ่ม การดูรายละเอียดแนวลึก ฯลฯ

การวิเคราะห์ตามการได้มา

ติดตามความก้าวหน้าของ KPI เมื่อเวลาผ่านไปและหาแนวโน้ม

การวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย

รับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายเพื่อประเมิน ROI ของแคมเปญการตลาดของคุณ

แดชบอร์ดระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ดู KPI ของทีมฝ่ายขายได้ในพริบตาเดียว