จัดการ

สร้างโปรไฟล์พนักงาน

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคนไว้ในที่เดียว

จัดการสัญญา

ติดตามสถานะ ตำแหน่งงาน ประเภทของสัญญา วันที่ รวมทั้งตารางเวลาของพนักงานอยู่เสมอ

จัดการใบบันทึกเวลางาน

สร้างใบบันทึกเวลางานรายสัปดาห์และรายเดือน และติดตามเวลาที่พนักงานของคุณใช้ในโครงการ

จัดการผู้เข้าร่วมงาน

ติดตามการเข้างานของพนักงานอยู่เสมอ ผู้จัดการฝ่าย HR สามารถรายงานการเข้างานของพนักงานในแต่ละเดือนได้ง่ายๆ ด้วยการป้อนค่าและสถานะลงในเมนู

จัดการการลาหยุด

จัดการวันหยุดเทศกาล วันลาตามกฎหมาย และวันลาป่วย

แดชบอร์ด

สร้างแดชบอร์ดต่อผู้จัดการแต่ละคน


ทำงานร่วมกัน

เครือข่ายโซเชียลขององค์กร

ติดตามพนักงานและเอกสาร เข้าร่วมกลุ่มสนทนา แชร์ไฟล์ และแชทในแบบเรียลไทม์

เกมิฟิเคชัน

ออกแบบความท้าทาย เป้าหมาย และรางวัล พร้อมด้วยจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม และให้รางวัลสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน