Main accounting concepts

Дворівнева бухгалтерська система

Odoo автоматично створює всі записи журналу за кожною з ваших бухгалтерських транзакцій: рахунки клієнтів, замовлення на продаж, витрати, рух запасу тощо.

Odoo використовує правила дворівневої бухгалтерської системи: всі записи журналу автоматично збалансовані (сума дебету = сума кредитів).

Нарахування та методика нарахування коштів

Odoo підтримує як нарахування, так і касові звіти. Це дає змогу звітувати про доходи/витрати на час здійснення транзакцій (наприклад, на основі принципу нарахування) або коли здійснюється або отримується оплата (наприклад, на основі касового методу).

Мульти-компанії

Odoo дозволяє керувати кількома компаніями в межах однієї бази даних. Кожна компанія має власний план рахунків та правил. Ви можете отримувати зведені звіти відповідно до правил консолідації.

Користувачі можуть отримати доступ до декількох компаній, але завжди працюватимуть в одній компанії за раз.

Мультивалютність

Кожна операція записується у валюті за замовчуванням компанії. Для операцій, що відбуваються в іншій валюті, Odoo зберігає як вартість у валюті компанії, так і вартість у валюті операції. Odoo може генерувати валютні прибутки та збитки після узгодження журнальних статей.

Валютні курси оновлюються один раз на день за допомогою веб-сервісу НБУ.

Міжнародні стандарти

Бухоблік Odoo підтримує більше 50 країн. Основний бухгалтерський облік Odoo реалізує стандарти бухгалтерського обліку, які є загальними для всіх країн. Специфічні модулі існують для кожної країни за специфікою країни, як-от план рахунків, податків або банківських інтерфейсів.

Зокрема, основний бухгалтерський двигун Odoo підтримує:

  • Англо-саксонський бухгалтерський облік (США, Великобританія, та інші англомовні країни, включаючи Ірландію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію), де продаються/доставляються товари.

  • Європейський облік, де витрати враховуються на рахунку постачальника.

Odoo has modules to comply with IFRS rules.

Accounts Receivable and Payable

За замовчуванням Odoo використовує єдиний обліковий запис для всіх записів дебіторської заборгованості та один для всіх записів, що підлягають оплаті. Ви можете створювати окремі облікові записи для клієнтів/постачальників, але вам це не потрібно.

Оскільки транзакції пов’язані з клієнтами чи постачальниками, ви отримуєте звіти для проведення аналізу на одного клієнта/постачальника, такі як виписки клієнта, доходи на одного клієнта, старі дебіторську/кредиторську заборгованість …

Широкий спектр фінансових звітів

В Odoo ви можете створювати фінансові звіти в режимі реального часу. Звіти Odoo варіюються від основних звітів бухгалтерського обліку до розширених управлінських звітів. Звіти Odoo включають у себе:

  • Звіти про ефективність (наприклад, «Прибуток та збитки», «Вартість бюджету»)

  • Позиційні звіти (такі як баланс, погашені кредиторські та дебіторські заборгованості)

  • Готівкові звіти (наприклад, балансовий звіт)

  • Детальні звіти (наприклад, Судовий баланс і Загальна бухгалтерська книга)

  • Управлінські звіти (наприклад, бюджети, резюме)

Процес звітів Odoo дозволяє вам налаштувати власний звіт на основі власних формул.

Автоматичний імпорт банківських комісій

Узгодження банківської виписки - це процес, який відповідає рядкам банківських виписок, наданих банком, для ваших бухгалтерських операцій у головній книзі. Odoo робить спрощення узгодження банківської виписки, часто їх імпортуючи з вашого банку безпосередньо на ваш рахунок Odoo. Це означає, що ви можете мати щоденний огляд свого грошового потоку без необхідності входити в онлайн-банкінг або чекати банківські виписки.

Odoo прискорює узгодження банківських виписок, підбираючи більшість імпортованих виписок до ваших бухгалтерських транзакцій. Odoo також пам’ятає, як ви обробляли інші банківські виписки та надавали запропоновані транзакції у головну бухгалтерську книгу.

Обчислення податку для податкової

Odoo підраховує всі ваші облікові операції за податковий період і використовує ці підсумки для розрахунку вашого податкового зобов’язання. Потім ви можете перевірити свій податок з продажу, запустивши податковий звіт Odoo.

Оцінка запасу

Odoo підтримує як періодичні (ручні), так і постійні (автоматичні) оцінки запасів. Доступними методами є стандартна ціна, середня ціна, LIFO (для країн, що дозволяють це) та FIFO.

Збережений прибуток

Збережений прибуток - це частина доходу, що зберігається вашим бізнесом. Odoo автоматично обчислює ваш поточний прибуток у реальному часі, тому обов’язковим є журнал звітного періоду або перекидання. Це обчислюється шляхом автоматичного звітування про баланс прибутку та збитку у звіті про баланс.