การประเมินผล Odoo

สร้างการประเมินในไม่กี่นาทีและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เริ่มต้นใช้งาน
ฟรี ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ตลอดไป

จัดทำระบบการประเมินผลพนักงานตามกำหนดเวลา

เสริมความแข็งแกร่งให้ทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท นั่นคือ พนักงาน

ดำเนินกระบวนการสร้างแรงจูงใจในบริษัทอยู่เสมอโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามรอบระยะเวลา ประเมินทรัพยากรบุคคลของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์แก่พนักงานและองค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

ติดตามผลได้อย่างง่ายดาย

ดูสถานะการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างชัดเจนทั้งบริษัท

มุมมองปฏิทินที่ดูง่าย สะอาดตา

ติดตามการประเมินที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับการประเมิน

คำตอบที่เอ็กซ์พอร์ตได้

เปลี่ยนทุกการประเมินให้เป็นแบบรูปแบบ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้

สร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ถามคำถามที่เหมาะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

สร้างแบบสำรวจที่ตรงประเด็นเพื่อรวบรวมคำตอบของพนักงาน จัดทำเท็มเพลตของคุณเองหรือจะเลือกจากที่มีอยู่ จัดการกับการประเมินในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น จากล่างขึ้นบน จากบนลงล่าง การประเมินตนเอง และการประเมินขั้นสุดท้ายโดยผู้จัดการ ช่วยให้พนักงานสร้างแบบประเมินได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะส่งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานรุ่นน้อง หรือแม้แต่ผู้จัดการ.

ออกแบบแบบสำรวจของคุณเอง

ใช้เท็มเพลตหรือสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบ

สร้างแบบสำรวจของคุณเองเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญและ/หรือความเห็นจากพนักงานของคุณ เพิ่มคำถาม แก้ไขเพจ และร่างแบบสำรวจที่มีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เท็มเพลตในตัว หรือออกแบบด้วยตนเองตั้งแต่ต้น เปลี่ยนแบบสำรวจที่มีอยู่ให้เป็นเท็มเพลตเพื่อใช้งานและปรับแก้ในภายหลัง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำรวจของคุณก่อนนำไปจัดพิมพ์ โดยส่งให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานคนอื่นๆ ได้ตรวจสอบ และขอความเห็นจากพวกเขาก่อนจะสรุปแบบสำรวจ และคุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจได้หลายชุดสำหรับการประเมินในแต่ละขั้นเพื่อส่งให้คนอื่นๆ ได้อีกด้วย

สร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการประเมินผล

สร้างความมั่นใจว่าการประเมินจะเป็นไปตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัด

จัดทำแผนการประเมินผลที่มีตารางเวลาชัดเจนเพื่อสร้างคำขอสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ ระบุพนักงาน แผนก หรือระดับในผังองค์กรที่สามารถตอบคำถามในแบบสำรวจของคุณ และให้ผู้จัดการตรวจสอบเนื้อหาและสรุปผลการประเมินได้

ผสานการทำงาน ได้อย่างเต็มรูปแบบ กับ Odoo Apps

พนักงาน

พนักงาน

ดูแลไดเรกทอรีพนักงาน เก็บรักษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทีมของคุณ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ดูภาพรวมค่าใช้จ่ายของพนักงานและเข้าใช้งานเครื่องมือการติดตามที่แม่นยำ

การสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากร

ลดความซับซ้อนในกระบวนการสรรหาบุคคลากร ทำดัชนีประวัติย่อ ติดตามผู้สมัคร ค้นหาโปรไฟล์

สำรวจ

สำรวจ

ยกระดับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพสูงผ่านระบบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธียอดเยี่ยมในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access