เมนู

มาประเมินผล
การปฏิบัติงานของคุณกันดีกว่า

การประเมินของ Odoo ช่วยให้การแสดงความคิดเห็นแก่พนักงานของคุณเป็นประจำเป็นเรื่องง่าย และให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเป็นการตอบแทน

เริ่มเลย - ฟรี
ใช้งานฟรีตลอดชีพ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ดูเพิ่มเติม

จัดทำการประเมินผลพนักงานตามกำหนดเวลา

เสริมความแข็งแกร่งให้ทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท นั่นคือ พนักงาน

สร้างแรงจูงใจในบริษัทอยู่เสมอโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามรอบเวลา ประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของพนักงานและองค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

ง่ายต่อการติดตามผล
ขยายสถานะการประเมินของ Pieter Parker - 'ใหม่'

ดูการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายหรือทั้งบริษัทได้อย่างชัดเจน

มุมมองปฏิทินที่ดูง่ายและสะอาดตา
อินเตอร์เฟซปฏิทิน

ติดตามการประเมินที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับการประเมิน

คำตอบที่ส่งออกได้
อินเตอร์เฟซแบบสอบถาม - 'การประเมิน'

เปลี่ยนทุกการประเมินให้เป็นแบบรูปแบบ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้

สร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ถามคำถามที่เหมาะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

สร้างแบบสำรวจที่ตรงประเด็นเพื่อรวบรวมคำตอบของพนักงาน จัดทำเทมเพลตของคุณเองหรือจะเลือกจากที่มีอยู่ จัดการกับการประเมินในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น จากล่างขึ้นบน จากบนลงล่าง การประเมินตนเอง และการประเมินขั้นสุดท้ายโดยผู้จัดการ ช่วยให้พนักงานสร้างแบบประเมินได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะส่งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานรุ่นน้อง หรือแม้แต่ผู้จัดการ

อินเตอร์เฟซของ Odoo Appraisal

ดีไซน์แบบสำรวจของคุณเอง

ใช้เทมเพลตหรือสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบ

สร้างแบบสอบถามของคุณเองเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญและ/หรือความคิดเห็นจากพนักงานของคุณ เพิ่มคำถาม แก้ไขหน้า และร่างแบบสอบถามที่มีประโยชน์อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทมเพลตในตัวที่ยอดเยี่ยมหรือสร้างการออกแบบของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น พิสูจน์แบบสอบถามของคุณก่อนเผยแพร่: ให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานคนอื่นตรวจสอบ และให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะสรุปแบบสอบถาม คุณสามารถสร้างแบบสอบถามหลายแบบสำหรับแต่ละขั้นตอนการประเมินเพื่อส่งให้บุคคลต่างๆได้

ขยายแบบฟอร์มประเมินพนักงาน - 'แก้ไขหน้าและคำถาม'
ภาพขยายของสถานะการประเมินของพนักงาน - ปุ่ม 'เริ่มการประเมินและส่งแบบฟอร์ม'

สร้างระบบอัตโนมัติให้การประเมินผล

สร้างความมั่นใจว่าการประเมินจะเป็นไปตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัด

จัดทำแผนการประเมินผลที่มีตารางเวลาชัดเจนเพื่อสร้างคำขอสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ ระบุพนักงาน แผนก หรือระดับในผังองค์กรที่สามารถตอบคำถามในแบบสำรวจของคุณ และให้ผู้จัดการตรวจสอบเนื้อหาและสรุปผลการประเมินได้

เข้าร่วมกับ 12 ล้าน ที่ชื่นชอบเรา ผู้ใช้
ผู้ที่ขยายธุรกิจด้วย Odoo

ปลดปล่อย
ศักยภาพการเติบโตของคุณ

เริ่มเลยตอนนี้ - ฟรี!
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เข้าถึงได้ทันที