Evalueer je
prestatiebeoordelingen

Met Odoo Evaluatie is het eenvoudig om je werknemers regelmatig feedback te geven en hen hun mening te laten geven.

Start nu - Het is gratis
Gratis, voor altijd, met onbeperkte gebruikers. Ontdek waarom

Plan periodieke evaluaties

Versterk het belangrijkste onderdeel van je bedrijf: de werknemers

Onderhoud het motivatieproces binnen je bedrijf door de prestaties van je werknemers periodiek te evalueren. Beoordeel regelmatig je personeelsbeleid ten voordele van je personeel en je organisatie, ongeacht of het een klein of een groot bedrijf is.

Eenvoudige opvolging
Close-up van de evaluatiestatus van Pieter Parker - 'Nieuw'

Zie duidelijk de evaluatiestatus van elke werknemer of van het hele bedrijf

Overzichtelijke agendaweergave
Een kalender interface

Blijf op de hoogte van komende evaluaties en stuur herinneringen naar de andere partijen

Exporteerbare antwoorden
Een enquête interface - 'Evaluatie'

Maak van elke evaluatie een afdrukbare PDF.

Maak het juiste evaluatieformulier

Stel de juiste vragen en verzamel verhelderende gegevens

Maak de juiste enquête om de antwoorden van je werknemers te verzamelen. Stel je eigen sjablonen samen of kies uit een van de bestaande templates. Gebruik verschillende evaluatietypes: bottom-up, top-down, zelfevaluaties en eindevaluaties door de manager. Laat werknemers zelf evaluaties maken om deze naar ondergeschikten, junioren of hun managers te verzenden.

De interface van Odoo Evaluatie

Ontwerp je eigen enquête

Gebruik sjablonen of bouw ze op jouw manier

Stel je eigen enquêtes samen om belangrijke informatie en/of meningen van je werknemers te verzamelen. Voeg snel vragen toe, bewerk pagina's en maak een nuttige vragenlijst met behulp van ingebouwde sjablonen of door je eigen ontwerp vanaf nul te maken. Test je enquêtes voordat je ze publiceert: laat ze door managers, leidinggevende of andere werknemers beoordelen en van commentaar voorzien voordat je ze afwerkt. Je kan zelfs meerdere enquêtes maken voor elke evaluatiestap om ze naar verschillende mensen te verzenden.

Close-up van een Werknemers Evaluatieformulier - 'Bewerk pagina's en vragen'
Close-up van de evaluatiestatus van een werknemer - 'Start evaluatie en verzend formulieren' knop

Automatiseer het evaluatieproces

Zorg dat evaluaties volgens schema verlopen

Maak evaluatieplannen met een duidelijk schema om automatisch interviewverzoeken te genereren. Specificeer welke medewerkers, afdelingen of personen van een bepaald hiërarchisch niveau je enquêtes kunnen beantwoorden en laat managers de inhoud beoordelen en de evaluatie afronden.

Sluit je aan bij 12 miljoen tevreden gebruikers
die hun business laten groeien met Odoo

Verwezenlijk
je groeipotentieel

Start now - It's free
No credit card required
Instant access