Odoo Hodnocení

Vytvořte proces hodnocení zaměstnanců během pár minut.

Začít teď - Je to zdarma

Zdarma, navždy a s neomezeným počtem uživatelů. (Proč?)

Laptop, který ukazuje obrazovku dotazníku

Nastavte pravidelné hodnocení zaměstnanců

Rozvíjejte své klíčové aktivum: zaměstnance

Udržujte průběžnou motivaci ve společnosti, pomocí pravidelných hodnocení výkonu zaměstnanců. Takovéto pravidelné hodnocení pomáhá jak lidem, tak samotné organizaci, ať už jde o malou firmu nebo velký korporát.

Jednoduchá kontrola
Záběr na status hodnocení Pietera Parkera - 'Nové'

Jednoduše sledujte stav hodnocení každého zaměstnance, nebo celé společnosti

Přehledné kalendářové zobrazení
Obrazovka kalendáře

Mějte přehled o nadcházejících hodnoceních a posílejte upomínky respondentům

Exportovatelné odpovědi
Obrazovka dotazníku - 'Hodnocení'

Z každého hodnocení můžete udělat tisknutelné PDF.

Navrhněte to správné hodnocení

Ptejte se ty správné otázky a sbírejte relevantní informace

Vytvořte ten správný dotazník pro sběr odpovědí od zaměstnanců. Připravte své vlastní šablony, nebo využijte přednastavené. Také můžete spravovat několik typů hodnocení: zdola nahoru, seshora dolů, sebehodnocení a finální hodocení manažerem. Nechcte zaměstnance vytvářet jejich vlastní hodnocení pro jejich podřízené, juniory a tako vůči svým nadřízeným

Rozhraní Odoo Hodnocení

Navrhněte svůj vlastní dotazník

Použijte šablony, nebo si je vytvořte po svém

Vytvořte své vlastní dotazníky pro sběr informaci nebo názorů zaměstnanců. Rychle přidávejte otázky, editujte stránky a navrhněte užitečný dotazník, který bude i skvěle vypadat, ať už pomocí přednastavených šablon, nebo vaším vlastním návrhem. Z existujících dotazníků můžete udělat šablony, které pozděj upravíte a dotazníky můžete nechat revidovat, než je publikujete, ať už manažery, nadřízenými nebo samotnými zaměstnanci. Také můžete vytvořit několik dotazníků pro každý typ hodnocení a poslat je různým lidem.

Záběr na formulář zaměstnaneckého hodnocení - 'Editace stránek a otázek'
Záběr na status zaměstnaneckého hodnocení - tlačítko 'Začít hodnocení a rozeslat dotazníky'

Automatizujte proces hodnocení zaměstnanců

Ujistěte se, že všechno bude na čas

Vytvářejte plány hodnocení, s jasným časovým plánem, který bude automaticky generovat požadavky na pohovory. Nastavte, který zaměstnanec, oddělení nebo úroveň v organizaci může odpovídat na dotazníky a nechte manažery, aby zrevidovali obsah a dokončili hodnocení.

Plně integrováno s Odoo aplikacemi

Zaměstnanci
Zaměstnanci

Mějte přehled o svých zaměstnancích. Ukládejte podstatné informace o vašem týmu.

Výdaje
Výdaje

Mějte přehled o výdajích vašich zaměstnanců pomocí přesného vykazovacího nástroje.

Nábor
Nábor

Zjednodušte náborový proces. Indexace životopisů, správa aplikantů a prohledávání profilů.

Dotazníky
Dotazníky

Získávejte relevantní výstupy skrze dotazníky, coby skvělou možností jak interagovat s prospekty a zákazníky.

7milionů uživatelů
rozvíjí svou firmu s Odoo

Využijte svůj potenciál k růstu

Žádná platební karta není potřeba - máte okamžitý přístup