จัดการสื่อสังคมออนไลน์ การแจ้งเตือนแบบพุชของเว็บ และไลฟ์แชท

เริ่มเลย ฟรี
Odoo Social
สื่อสังคมออนไลน์

วางแผน ตรวจสอบ และวิเคราะห์บัญชีของคุณในที่เดียว

ค้นหาลูกค้าใหม่และทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมต่อเนื่อง

การมีบทบาทในสื่อสังคมออนไลน์จะเพิ่มการรับรู้ เชื่อมโยงคุณกับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่และเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนลูกค้า ตลอดจนช่วยเผยแพร่ข่าวสารและข้อความสำคัญของบริษัท

การแจ้งเตือนแบบพุช

เข้าถึงผู้ชมของคุณได้ทุกที่ในเว็บ

ข้อความที่ต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา

เมื่อมีการแจ้งเตือนแบบพุช ผู้ใช้จะหันเหจุดสนใจไปยังการแจ้งเตือนนั้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งดึงดูดความสนใจได้ทันที ข้อความที่สั้นและตรงไปตรงมาช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความได้ภายในพริบตา และคลิกดูหากน่าสนใจ

ไลฟ์แชท

เปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย และเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้ใช้ที่สุขใจ

เริ่มต้นการสนทนาได้ตามความต้องการ

งานศึกษาวิจัยพิสูจน์ให้เห็นว่าไลฟ์แชทเพิ่มอัตราการแปลงขึ้นได้ถึง 40% ผู้ใช้ตอบสนองต่อไลฟ์แชทได้ดี เนื่องจากเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ตามเวลาจริง ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในเชิงรุกกับผู้เข้าชม ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าในเชิงบวก

กรณีศึกษา

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ Odoo ช่วยให้ Energie+ สื่อสารกับลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ได้ดีขึ้น ความท้าทายของบริษัทแห่งนี้คือการเข้าถึงผู้ชมในทุกแพลตฟอร์ม ในขณะที่ยังรักษาผลลัพธ์ของเนื้อหาในภาพรวมให้ชัดเจนอยู่ เมื่อใช้ Odoo ตอนนี้บริษัทจึงสามารถวางแผนและลงเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ใน LinkedIn, Facebook และ Twitter ได้ในเวลาเดียวกันพร้อมกับตรวจสอบทุกสิ่งไปด้วย

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access