Menu

ซอฟต์แวร์ด้านการบำรุงรักษา

สำหรับผู้ผลิตยุคใหม่

เริ่มเลย ฟรี

ฟรี ตลอดไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (ทำไม?)

อินเตอร์เฟซ Odoo Maintenance แสดงอุปกรณ์
มุมมองปฏิทินของอุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบอัตโนมัติ

เพื่อให้สายการผลิตของคุณยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

Odoo จะคำนวณค่าสถิติมาตรฐานเพื่อช่วยคุณวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ทำงานได้โดยไม่มีเหตุขัดข้อง (MTBF) ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมระบบ (MTTR) ตลอดจนวันที่คาดว่าระบบจะขัดข้องครั้งต่อไป และให้คุณตั้งค่ามาตรวัดและจัดตารางเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นอัตโนมัติได้

ดูแลจัดการคำขอการบำรุงรักษาของคุณ

ด้วยมุมมองแบบคัมบังและมุมมองปฏิทิน

ติดตามความคืบหน้าของคำขอการบำรุงรักษาได้ง่าย ๆ โดยใช้มุมมองแบบคัมบัง ใช้ปฏิทินการบำรุงรักษาเพื่อจัดการและวางแผนกิจกรรม ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบการจัดการคำขอการบำรุงรักษาโดยใช้อินเตอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อยที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

อินเตอร์เฟซส่วนหลังของ Odoo Maintenance พร้อมคำขอบำรุงรักษาอุปกรณ์

เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์

ด้วยการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายผลิตสามารถส่งคำขอรับการบำรุงรักษาจากแผงควบคุมจากศูนย์ควบคุมงานได้โดยตรง และเมื่อทีมบำรุงรักษาของคุณลงมือทำงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการอัปเดตในแบบเรียลไทม์

การสื่อสารที่ดีขึ้นจะช่วยลดเหตุขัดข้อง และช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน Odoo Maintenance

แดชบอร์ด & สถิติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณถึงขีดสุด

ใช้ข้อมูลสถิติจากการคำนวณโดยอัตโนมัติ รวมถึงค่า MTBF และ MTBR เพื่อปรับเกณฑ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงที่จะเกิด และเหตุขัดข้องของอุปกรณ์

ติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้แดชบอร์ด 

จัดทำ KPI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่คลิก

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวมเข้ากับแอปอื่น ๆ ของ Odoo

การผลิต

การผลิต

โซลูชันแผงควบคุมสำหรับศูนย์ควบคุมงานแบบครบวงจร

คุณภาพ

คุณภาพ

กำหนดจุดควบคุมคุณภาพและส่งการแจ้งเตือนด้านคุณภาพได้ง่าย ๆ

PLM

PLM

จัดการการความเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย

7ล้านผู้ใช้
ขยายธุรกิจของพวกเขาด้วย Odoo

ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เข้าถึงเข้าถึงไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เริ่มต้นการใช้งานได้ทันที