Odoo Fleet

จัดการยานพาหนะ สัญญา ต้นทุน ประกัน และการมอบหมายงานแบบไม่ต้องปวดหัว

เริ่มต้นใช้งาน
ฟรี ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ตลอดไป

การจัดการยานพาหนะเป็นเรื่องง่าย

คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบติดตามพิเศษสำหรับยานพาหนะของบริษัท - ด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทของ Odoo คุณสามารถจับตาดูระบบการจัดการกองรถได้อย่างรวดเร็ว ในเพียงไม่กี่คลิก จัดการทุกอย่างผ่านระบบการจัดการที่ใช้งานง่ายของเรา - บันทึกการใช้เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย และคุณสมบัติการใช้งานอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการยานพาหนะของบริษัทของคุณ

จัดการสัญญาเช่าและสัญญาอื่นๆ

ควบคุมสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับยานพาหนะของคุณและรับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อสัญญาถึงวันหมดอายุ เครื่องมือแสดงผลต่างๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมวันต่ออายุ (หรือวันสิ้นสุด) สัญญา จัดระบบการบริการต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและสื่อสารกับผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติรวมถึงจัดการใบแจ้งหนี้และโน้ตต่างๆ จัดทำนโยบายด้านยานพาหนะภายในบริษัทคุณตลอดจนกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้การจัดการยานพาหนะของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ในคราวเดียว

ระบุและติดตามเงินที่บริษัทใช้จ่ายไปกับยานพาหนะแต่ละคัน ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามสัญญา เช่น สัญญาเช่าและสัญญาบริการจะได้รับการลงบัญชีโดยอัตโนมัติ ณ วันต้นงวดตามจำนวนงวดที่ระบุในสัญญา ขณะที่ต้นทุนอื่นๆ ทั้งหมด เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อม จะถูกบันทึกในรายงานของคุณโดยอัตโนมัติ

วิเคราะห์และรายงาน

แสดงต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือประเภทของบริการที่ระบุ เปรียบเทียบต้นทุนประเภทต่างๆ (รถคันใดมีต้นทุนสูงสุด รถคันใดใช้ในงานบริการใด ฯลฯ) โดยใช้เครื่องมือการรายงาน รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพผลตอบแทนจากยานพาหนะแต่ละคันเพื่อปรับปรุงการลงทุนในยานพาหนะของคุณ

Fully integrated with Odoo Apps

พนักงาน

พนักงาน

ดูแลไดเรกทอรีพนักงาน เก็บรักษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทีมของคุณ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ดูภาพรวมค่าใช้จ่ายของพนักงานและเข้าใช้งานเครื่องมือการติดตามที่แม่นยำ

โครงการ

โครงการ

ติดตามเวลาที่ใช้อยู่เสมอโดยแยกตามโครงการ ลูกค้า หรืองาน

Website

Website

รับสุดยอดเว็บไซต์ระดับองค์กร ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และยังใช้งาน SEO ได้อย่างง่ายๆ

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access