ซอฟต์แวร์ระบบเช่า
ที่เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ

ตั้งแต่การจัดการกำหนดการไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้
กระบวนการระบบเช่าทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว
เริ่มเลย ฟรี
Odoo Rental

ตั้งแต่ใบเสนอราคาระบบเช่าไปจนถึงใบแจ้งหนี้

จัดการทุกอย่างจากที่เดียว

สร้างใบสั่งเช่า จัดกำหนดการ ส่งมอบ ส่งคืน และออกใบแจ้งหนี้ได้จากมุมมองเดียว
รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการโดยตรงจากคำสั่งเช่า

มุมมองโดยรวมตามเวลาจริง

จัดกำหนดการระบบเช่าของคุณอย่างง่ายดาย

ติดตามดูความพร้อมของผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลจากมุมมองแกนต์ ต้องการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการเช่าสองครั้งด้วยระบบช่วงเวลาการเบิกจ่าย

ใบเสนอราคาแบบมืออาชีพ

เน้นผลิตภัณฑ์ของคุณและเพิ่มรายได้อย่างสูงสุด

ส่งคำสั่งเช่าที่ชัดเจนให้กับลูกค้าของคุณ กำหนดค่าผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและเพิ่มรายได้ของคุณโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริม

ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับแอปฯ Odoo อื่น ๆ

สุดท้าย โซลูชันหนึ่งเดียวเพื่อจัดการวงจรอายุการใช้งานที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เช่า
กรณีศึกษา

ด้วยแอประบบเช่าของ Odoo ตอนนี้ทีมโปรเจ็กต์จึงเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของเครื่องช่วยหายใจทั้งหมดที่จัดส่งให้กับโรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง และระยะเวลาการใช้งานเครื่องเหล่านั้น

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access