เมนู

ติดตามเวลา
คาดการณ์ประสิทธิภาพการทำงาน

ทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ไวเท่าที่ใจคิด

เริ่มเลย ฟรี

ฟรี ตลอดไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (ดูเพิ่มเติม)

ภาพหน้าจอของแอประบบบันทึกเวลาบนเดสก์ท็อป

จัดการกิจกรรม & ผู้ปฏิบัติงานของคุณ

ดูแลโครงการให้อยู่ในการควบคุมของคุณเสมอ และจัดการเวลาของพนักงานจากการทำงานในส่วนหลังของ Odoo

อินเตอร์เฟซ Odoo Timesheets
ติดตามความก้าวหน้าของทีม

แสดงภาพความก้าวหน้าในแต่ละโครงการหรือแต่ละงานของทีม ติดตามจำนวนชั่วโมงทำงานที่คาดหมาย จำนวนชั่วโมงทำงานตามจริง และการคาดการณ์ซ้ำเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานเป็นเรื่องง่ายแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

มั่นใจว่าทุกโปรเจกต์ทำกำไรเสมอ

ดูภาพรวมของเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ ติดตามทรัพยากรทั้งหมดที่จัดสรรให้กับโครงการของคุณ และดูผลกำไรและขาดทุนของคุณ

ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตามใบบันทึกเวลางาน

จัดทำใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติแบบครั้งเดียวหรือแบบประจำตามรอบ โดยอิงตามรายการค่าใช้จ่ายและระบบบันทึกเวลาทำงาน

คาดการณ์ความต้องการ & ทรัพยากร

ผลการปฏิบัติงานในโครงการและความพร้อมปฏิบัติงานของพนักงาน

จัดตารางเวลาของทีมในแต่ละโครงการโดยพิจารณาถึงวันหยุดของพนักงาน วางแผนล่วงหน้าให้กับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นและคาดการณ์โดยอิงจากโครงการที่เปรียบเทียบกันได้เพื่อประเมินวันที่ครบกำหนดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เปรียบเทียบข้อมูลคาดการณ์กับข้อมูลจริงตามใบบันทึกเวลางานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

อินเตอร์เฟซแบบแกนต์ของ Odoo Planning พร้อมตัวเตือนป๊อปอัปเพื่อเริ่มบันทึกไทม์ชีท

ผสานการทำงานกับ Odoo Apps ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ระบบบัญชี
ระบบบัญชี

เชื่อมต่อใบบันทึกเวลางานกับบัญชีเงินเดือนเพื่อการจ่ายเงินที่ถูกต้องและตรงเวลา

พนักงาน
พนักงาน

ตรวจสอบและบริหารการเข้างานและจำนวนชั่วโมงที่ทำงานของพนักงาน

การขาย
การขาย

ใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินตามใบบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยระบบบันทึกเวลาทำงาน

โปรเจกต์
โปรเจกต์

ติดตามเวลาที่ใช้อยู่เสมอโดยแยกตามโครงการ ลูกค้า หรืองาน

7ล้านผู้ใช้
ขยายธุรกิจของพวกเขาด้วย Odoo

ปลดปล่อยศักยภาพของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าถึงได้ทันที