เมนู

หนึ่งความต้องการ หนึ่ง แอป

เว็บไซต์

Odoo เว็บไซต์ icon
เว็บไซต์
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ระดับองค์กร
Odoo eCommerce icon
eCommerce
ขายสินค้าของคุณออนไลน์
Odoo บล็อก icon
บล็อก
เผยแพร่บล็อกโพสต์ ประกาศ ข่าวสาร
Odoo ฟอรั่ม icon
ฟอรั่ม
จัดการฟอรั่มด้วยคำถามที่พบบ่อยและ Q&A
Odoo การอบรมออนไลน์ (eLearning) icon
การอบรมออนไลน์ (eLearning)
จัดการและเผยแพร่หลักสูตร
Odoo ไลฟ์แชท icon
ไลฟ์แชท
พูดคุยกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

การขาย

Odoo ลูกค้าสัมพันธ์ icon
ลูกค้าสัมพันธ์
ติดตามลูกค้าเป้าหมายและปิดดีลกับผู้ที่มีโอกาสจะซื้อ
Odoo การขาย icon
การขาย
ตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงใบแจ้งหนี้
Odoo ระบบขายหน้าร้าน icon
ระบบขายหน้าร้าน
อินเทอร์เฟซ PoS สำหรับร้านค้า & ร้านอาหาร
Odoo Subscriptions icon
Subscriptions
ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นและการต่ออายุ
Odoo การเช่า icon
การเช่า
จัดการสัญญา การส่งมอบ & การคืนสินค้า

การเงิน

Odoo ระบบบัญชี icon
ระบบบัญชี
จัดการบัญชีการเงินและการวิเคราะห์
Odoo การออกใบแจ้งหนี้ icon
การออกใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้ & การชำระเงิน
Odoo รายจ่าย icon
รายจ่าย
จัดการค่าใช้จ่ายของพนักงาน
Odoo เอกสาร icon
เอกสาร
การจัดการเอกสาร
Odoo Spreadsheet dashboard icon
สเปรดชีต (BI)
สเปรดชีตเอกสาร
Odoo การเซ็น icon
การเซ็น
เซ็นเอกสารออนไลน์

สินค้าคงคลัง & ระบบการผลิต

Odoo สินค้าคงคลัง icon
สินค้าคงคลัง
จัดการสต็อกและกิจกรรมลอจิสติกส์ของคุณ
Odoo ระบบการผลิต icon
ระบบการผลิต
ใบสั่งผลิต & BOM
Odoo พีเอลเอ็ม icon
พีเอลเอ็ม
การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Odoo การจัดซื้อ icon
การจัดซื้อ
ใบสั่งซื้อ การประมูล และข้อตกลง
Odoo การบำรุงรักษา MRP icon
การบำรุงรักษา
ติดตามอุปกรณ์และจัดการคำขอ
Odoo คุณภาพ icon
คุณภาพ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ทรัพยากรบุคคล

Odoo พนักงาน icon
พนักงาน
รวมศูนย์ข้อมูลพนักงาน
Odoo การสรรหาบุคลากร icon
การสรรหาบุคลากร
ติดตามไปป์ไลน์การสรรหาบุคลากรของคุณ
Odoo การลา icon
การลา
จัดสรร PTO และปฏิบัติตามคำร้องขอการลา
Odoo การประเมินผลการปฏิบัติงาน icon
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินพนักงานของคุณ
Odoo การแนะนำพนักงาน icon
Referral
แชร์ตำแหน่งงานและแนะนำพนักงาน
Odoo การขนส่ง icon
การขนส่ง
จัดการยานพาหนะของคุณและติดตามค่าใช้จ่ายของรถยนต์

การตลาด

Odoo การตลาดอัตโนมัติ icon
การตลาดอัตโนมัติ
สร้างแคมเปญการส่งจดหมายอัตโนมัติ
Odoo อีเมลมาร์เก็ตติ้ง icon
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง
ออกแบบ ส่ง และติดตามอีเมล
Odoo การตลาดผ่าน SMS icon
การตลาดผ่าน SMS
ออกแบบ ส่ง และติดตาม SMS
Odoo โซเชียลมาร์เก็ตติ้ง icon
โซเชียลมาร์เก็ตติ้ง
จัดการโซเชียลมีเดียและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
Odoo การจัดอีเวนต์ icon
Events
เผยแพร่กิจกรรมและขายตั๋ว
Odoo แบบสำรวจ icon
แบบสำรวจ
ส่งแบบสอบถามของคุณหรือแชร์ทันที

การบริการ

Odoo โปรเจ็กต์ icon
โปรเจ็กต์
จัดระเบียบและวางแผนโครงการของคุณ
Odoo ใบบันทึกเวลา icon
ใบบันทึกเวลา
ติดตามเวลาทำงานของพนักงาน
Odoo บริการภาคสนาม icon
บริการภาคสนาม
กำหนดเวลาและติดตามการดำเนินงาน เวลา และวัสดุนอกสถานที่
Odoo Helpdesk icon
Helpdesk
ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาทิกเก็ตของลูกค้า
Odoo การวางแผน icon
การวางแผน
จัดการตารางการทำงานของพนักงานของคุณ
Odoo การนัดหมาย  icon
การนัดหมาย
อนุญาตให้ผู้อื่นจองการประชุมในกำหนดการประชุมของคุณ

ผลิตภาพ

Odoo แชท icon
แชท
แชท เมลเกตเวย์ และช่องทางส่วนตัว
Odoo การอนุมัติ icon
การอนุมัติ
สร้างและตรวจสอบคำขอที่ได้รับการอนุมัติ
Odoo Internet of Things icon
Internet of Things
โมเดลพื้นฐานและตัวช่วยเพื่อรองรับ IoT
Odoo VOIP icon
VOIP
โทรออกและรับสายโทรศัพท์
Odoo คลังข้อมูล icon
คลังข้อมูล
จัดการคลังข้อมูลของคุณ

เครื่องมือการปรับแต่ง

Odoo สตูดิโอ icon
สตูดิโอ
สร้างและปรับแต่งแอป Odoo ของคุณ

ปลดปล่อย
ศักยภาพการเติบโตของคุณ

เริ่มเลยตอนนี้ - ฟรี!
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เข้าถึงได้ทันที