Theo dõi thời gian làm việc của bạn

Nhập liệu nhanh chóng và dễ dàng

Bạn có thê nhập các hoạt động của bạn vào đầu giờ làm buổi sáng hoặc sau khi bạn thực hiện xong công việc của bạn.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ với một cú nhấp chuột

Với tiện ích mở rộng Chrome của chúng tôi, bạn luôn cách ứng dụng theo dõi thời gian của mình chỉ với một cú nhấp chuột. Chỉ cần nhấp vào nút “Start” để khởi động các nhiệm vụ của bạn.

Dạng xem lưới

Ghi lại bảng chấm công và các bản dự báo của bạn siêu nhanh với dạng xem lưới.
Với tư cách là một quản lý, bạn sẽ thấy ngay ai đang phụ trách mảng công việc gì.

Thay đổi đơn hàng

Dễ dàng đổi mục Đơn hàng sang bảng chấm công được liên kết. Số giờ còn lại được hiển thị trong phần tên của nhiệm vụ khi mã hóa bảng chấm công.

Đồng hồ tính giờ

Sử dụng đồng hồ tính giờ để theo dõi chính xác thời gian đã sử dụng đối với mỗi nhiệm vụ từ chế độ xem lưới bên cạnh mẫu nhiệm vụ.

Bộ lọc

Áp dụng các bộ lọc để quy trình xác thực và lập hóa đơn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.


Làm việc ngoại tuyến

Chế độ theo dõi offline

Tác vụ của bạn sẽ tiếp tục chạy bất kể bạn đang ở đâu, ngay cả khi không có kết nối internet.

Việc đồng bộ hóa

Số giờ được theo dõi ngoại tuyến được đồng bộ hóa với tài khoản của bạn sau khi bạn trực tuyến trở lại.


Quản lý nhân viên của bạn

Tạo và phân công dự án

Sắp xếp khối lượng công việc cho nhân viên của bạn thông qua việc phân nhiệm vụ và dự án

Cấp quyền truy cập

Người quản lý có thể cho phép hoặc hạn chế quyền truy cập phụ trợ hay backend cho nhân viên của họ chỉ với vài cú nhấp chuột.

Phê duyệt bảng tính thời gian

Có cái nhìn tổng quan về bảng chấm công nhân viên của bạn và phê duyệt tài liệu này.

Gửi nhắc nhở

Kích hoạt trình nhắc email định kỳ cho người dùng bảng chấm công để tạo một bảng chấm công hoặc phê duyệt bảng dành cho người quản lý.

Tổng quan hoạt động nhân viên

Giám sát năng suất nhân viên của bạn theo dự án hoặc theo nhiệm vụ.

Tầm nhìn

Hạn chế khả năng hiển thị bảng chấm công cho các nhân viên khác.


Báo cáo

Phân tích bảng thời gian làm việc

Nhận số liệu thống kê về số giờ có thể thanh toán, số tiền có thể xuất hóa đơn, số tiền chưa được xuất hóa đơn, v.v.

Quản lý ca nghỉ làm

Các trường hợp nghỉ làm có thể được tự động tích hợp với bảng chấm công để kiểm soát thời gian đã sử dụng một cách hiệu quả hơn.


Lợi nhuận bảng thời gian

Dễ dàng xem xét năng suất của nhân viên của bạn bằng cách đo lường lợi nhuận của các dự án của họ.