Theo dõi thời gian

Đồng hồ tính giờ

Trực tiếp bắt đầu và dừng đồng hồ tính giờ từ trang chủ hoặc một nhiệm vụ, phiếu hỗ trợ, hoặc cuộc xử lý. Ngay lập tức ghi lại hoạt động của bạn vào đầu ngày hoặc sau khi hoàn thành công việc của bạn.

Nhập liệu linh hoạt

Nhập thời gian của bạn theo giờ, phút, ngày và nửa ngày, và thiết lập quy tắc làm tròn khi cần thiết.

Dự án và nhiệm vụ

Chọn dự án và nhiệm vụ mà bạn muốn ghi lại thông tin chấm công từ một menu thả xuống; không cần thao tác sao chép-dán.

Phím tắt

Sử dụng phím tắt để khởi động và dừng đồng hồ tính giờ một cách dễ dàng.

Làm thêm

Xem giờ làm thêm hoặc giờ làm thiếu một cách tổng quan ngay trên lưới của bạn.

Giờ được phân bổ

Giờ được phân bổ cho các nhiệm vụ được hiển thị trên lưới của bạn và được mã màu để sử dụng dễ dàng.

Ứng dụng di động

Nhập bảng chấm công của bạn khi đang di chuyển với ứng dụng di động.

Quản lý nhân viên

Nghỉ phép

Xem xem thành viên nào trong bộ phận nghỉ phép và khi nào.

Mức độ hiển thị

Hạn chế các thành viên khác trong bộ phận nhìn thấy bảng chấm công.

Xác thực trong một cú nhấp chuột

Có được cái nhìn tổng quan về bảng chấm công của các thành viên trong bộ phận và phê duyệt chúng.

Nhắc nhở tùy chỉnh

Gửi một email nhắc nhở định kỳ đến người dùng có bảng chấm công cần nhập hoặc xác nhận.

Giám sát hoạt động

Theo dõi năng lực làm việc của các thành viên trong bộ phận dựa theo dự án hoặc nhiệm vụ.

Bộ lọc

Áp dụng các bộ lọc để quy trình xác thực và lập hóa đơn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Ngày khóa

Hạn chế quyền truy cập của các thành viên trong bộ phận để họ không thể tạo hoặc chỉnh sửa bảng chấm công trước ngày bảng chấm công đã xác thực cuối cùng của họ.

Lập hóa đơn

Lập hóa đơn dịch vụ dựa trên bảng chấm công

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và lập hóa đơn dựa trên thời gian làm việc cho họ.

Chính sách lập hóa đơn tùy chỉnh

Quyết định xem liệu tất cả bảng chấm công đã ghi nhận đều được lập hóa đơn hay chỉ những bảng đã được xác thực.

Thay đổi đơn hàng bán hàng.

Dễ dàng thay đổi các mục đơn bán hàng liên kết với bảng chấm công để cập nhật tỷ lệ theo nhu cầu - ví dụ, tùy thuộc vào ngày trong tuần hoặc kỹ thuật viên được giao.

Chế độ xem

Lưới

Ghi nhận bảng chấm công bằng đồng hồ tính giờ hoặc phím tắt. Quản lý có thể xem ai đang làm việc gì và xác thực dữ liệu nhập vào.

Danh sách

Thực hiện các hành động hàng loạt. Xác nhận, chỉnh sửa hoặc xóa bảng chấm công trong nháy mắt.

Kanban

Xem, chỉnh sửa hoặc xác thực bảng chấm công từ chế độ xem thẻ Kanban.

Pivot

Tạo bảng pivot để phân tích bảng chấm công của bộ phận bạn, xuất chúng dưới định dạng .xls và thêm chúng vào bảng tính.

Biểu đồ

Nhanh chóng tạo báo cáo bằng biểu đồ cột, biểu đồ tròn và biểu đồ đường. Xóa hoặc thêm dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Báo cáo

Phân tích bảng chấm công

Lấy số liệu thống kê bảng chấm công theo nhiệm vụ, dự án, thành viên nhóm và cách lập hoá đơn thanh toán. Sử dụng dữ liệu chính xác để xem xét hiệu suất của bộ phận từ nhiều góc độ khác nhau.

Phân tích kế hoạch

So sánh kế hoạch với số giờ làm việc thực tế để cải thiện công tác quản lý.

Phân tích chấm công

So sánh dữ liệu bảng chấm công với số giờ chấm công đã ghi nhận.

Tích hợp

Odoo Bán hàng icon
Bán hàng

Lập hóa đơn bán hàng dựa trên bảng chấm công. Gửi hóa đơn chuyên nghiệp đến khách hàng của bạn và chọn khoảng thời gian bạn muốn lập hóa đơn.

Discover ⟶
Odoo Dự án  icon
Dự án

Theo dõi thời gian dành cho dự án, khách hàng hoặc nhiệm vụ.

Discover ⟶