Monitorowanie czasu

Licznik czasu

Uruchamiaj i zatrzymuj timer bezpośrednio z konsoli, zadania, zgłoszenia lub interwencji. Rejestruj swoją pracę na początku dnia, w trakcie lub po zakończeniu pracy.

Elastyczne kodowanie

Rejestruj swój czas w godzinach, minutach, dniach lub pół-dniach i ustaw zasady zaokrąglania według potrzeb.

Projekty i zadania

Rozwiń menu a następnie wybierz projekt i zadanie, dla którego chcesz wypełnić czas pracy; bez konieczności kopiowania i wklejania.

Skróty klawiszowe

Korzystaj ze skrótów klawiszowych, aby z łatwością uruchamiać i zatrzymywać timer.

Nadgodziny

Wyświetlaj nadgodziny lub brakujące godziny na jednym ekranie bezpośrednio na planie.

Przydzielone godziny

Godziny przypisane do zadań są widoczne w twojej tabeli i oznaczone kolorem dla wygody użytkowania.

Aplikacja mobilna

Rejestruj swój czas pracy w biegu za pomocą aplikacji mobilnej.

Zarządzanie pracownikami

Urlopy

Zobacz kiedy członkowie zespołu będą na urlopie.

Poziomy widoczności

Ogranicz wgląd w czas pracy innym członkom zespołu.

Zatwierdzanie jednym kliknięciem

Przeglądaj wpisy czasu pracy członków swojego zespołu i go zatwierdzaj.

Niestandardowe przypomnienia

Wysyłaj użytkownikom okresowe przypomnienia e-mailem, aby uzupełnić lub zatwierdzić czas pracy.

Nadzór nad działaniami

Monitoruj wyniki członków swojego zespołu według projektu lub zadania.

Filtry

Zastosuj filtry, aby ułatwić i przyspieszyć procesy zatwierdzania i fakturowania.

Zablokuj daty

Ogranicz dostęp członków zespołu, aby nie mogli tworzyć ani edytować grafików z datą wcześniejszą, niż data ich ostatniego zatwierdzonego czasu pracy.

Fakturowanie

Fakturuj usługi w ewidencji czasu pracy

Oferuj usługi klientom i rozliczaj je na podstawie ilości czasu poświęconego na pracę dla nich.

Ustal niestandardowe reguły fakturowania

Decyduj czy wszystkie zarejestrowane godziny pracy są fakturowane, czy tylko te zatwierdzone.

Zmieniaj zamówienia sprzedaży

Z łatwością zmieniaj elementy zamówienia sprzedaży, z którymi powiązana jest ewidencja czasu pracy, aby aktualizować stawki według potrzeb - na przykład w zależności od dnia tygodnia lub przypisanego technika.

Widoki

Siatka

Rejestruj czas pracy za pomocą timera lub skrótów klawiszowych. Jako menadżer zobacz kto pracuje nad czym i zweryfikuj wpisy.

Lista

Wykonuj działania zbiorcze. Sprawdzaj, edytuj lub usuwaj wpisy czasu pracy na bieżąco.

Kanban

Wyświetlaj, edytuj lub sprawdzaj czas pracy z widoku karty Kanban.

Tabele przestawne

Twórz tabele przestawne do analizy wpisów czasu pracy Twojego zespołu, eksportuj je do formatu .xls i dołączaj je do arkuszy kalkulacyjnych.

Wykres

Twórz raporty na bieżąco za pomocą wykresów słupkowych, kołowych i liniowych. Usuń lub dodaj dane jednym kliknięciem.

Raportowanie

Analiza czasu pracy

Przeglądaj statystyki z ewidencji czasu pracy według zadania, projektu, członka zespołu i typu rozliczenia. Użyj precyzyjnych danych, aby analizować wydajność zespołu z różnych perspektyw.

Analiza planowania

Porównaj planowanie z rzeczywiście przepracowanymi godzinami aby poprawić zarządzanie.

Analiza obecności

Porównaj dane z grafiku z zarejestrowanymi godzinami obecności pracowników.

Integracje

Odoo Sprzedaże icon
Sprzedaże

Fakturuj sprzedaż na podstawie ewidencji czasu pracy. Wyślij profesjonalnie wyglądające faktury do swoich klientów i wybierz okres, za który chcesz wystawić rachunek.

Discover ⟶
Odoo Projekt icon
Projekt

Śledź czas poświęcony na projekt, klienta lub zadanie.

Discover ⟶