ติดตามเวลาการทำงานของคุณ

ป้อนข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายดาย

เลือกบันทึกกิจกรรมของคุณในช่วงเริ่มต้นวัน ในระหว่างที่ทำงาน หรือหลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว

สั่งเปิดงานได้ในคลิกเดียว

ด้วยส่วนขยาย Chrome ของเรา คุณจึงอยู่ใกล้กับแอปติดตามเวลาของคุณแค่หนึ่งคลิก เพียงคลิกที่ปุ่ม “เริ่มต้น” (Start) เพื่อเริ่มงานของคุณ

มุมมองตาราง

จดบันทึกลงในระบบบันทึกเวลาทำงานและการคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วสุด ๆ ด้วยมุมมองแบบตาราง
ในฐานะผู้จัดการ คุณจะเห็นได้ทันทีว่าใครกำลังทำอะไร

เปลี่ยนใบสั่งขาย

เปลี่ยนรายการใบสั่งขายที่เชื่อมโยงกับระบบบันทึกเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย โดยเวลาคงเหลือจะแสดงในชื่อของภาระงานเมื่อเข้ารหัสระบบบันทึกเวลาทำงาน

ตัวจับเวลา

ใช้ตัวจับเวลาเพื่อบันทึกเวลาทำงานที่แน่นอนจากมุมมองแบบกริดนอกเหนือจากแบบฟอร์มของภาระงาน

ตัวกรอง

ใช้ตัวกรองเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น


ทำงานออฟไลน์

โหมดการติดตามแบบออฟไลน์

งานของคุณจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การซิงโครไนซ์

จำนวนชั่วโมงที่ติดตามขณะออฟไลน์จะซิงค์กับบัญชีของคุณทันทีที่คุณกลับมาออนไลน์


จัดการพนักงานของคุณ

สร้างและมอบหมายโครงการ

จัดการปริมาณงานของพนักงานโดยการมอบหมายงานและโครงการ

มอบสิทธิ์การเข้าถึง

ผู้จัดการสามารถอนุญาตหรือจำกัดการเข้าถึงการทำงานในส่วนหลัง (Backend) ของพนักงานได้ในไม่กี่คลิก

อนุมัติใบบันทึกเวลางาน

เห็นภาพรวมระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานแล้วให้การอนุมัติ

ส่งแจ้งเตือน

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมลเป็นช่วงเวลา เพื่อให้ผู้ใช้ระบบบันทึกเวลาทำงานสร้างใบบันทึกเวลาทำงาน หรือเพื่อให้ผู้จัดการอนุมัติ

ภาพรวมกิจกรรมของพนักงาน

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามโครงการหรืองานที่ทำ

โอกาสในการเห็น

จำกัดการมองเห็นบันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงานคนอื่น ๆ


การรายงาน

การวิเคราะห์ใบบันทึกเวลางาน

รับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่เรียกเก็บได้ จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ฯลฯ

การจัดการการลา

สามารถรวมการลาอัตโนมัติภายในระบบบันทึกเวลาทำงาน เพื่อควบคุมเวลาที่ใช้ได้ดีขึ้น


ประโยชน์ของใบบันทึกเวลางาน

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ง่ายๆ ด้วยการวัดความสามารถในการทำกำไรในโครงการของพนักงาน