Quản lý đơn xin nghỉ phép

Yêu cầu của nhân viên

Cho phép nhân viên của bạn tự ghi lại các yêu cầu và nhận thông báo cho mỗi yêu cầu mới.

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu

Trả lời yêu cầu của nhân viên chỉ với một nút nhấp chuột. Dùng nút màu xanh cho ngày nghỉ phép được phê duyệt và tính toán. Dùng nút màu xám cho ngày nghỉ phép đang chờ phê duyệt.

Thêm bình luận

Thêm một ghi chú để cung cấp thêm thông tin cho nhân viên khi bạn chấp thuận hoặc từ chối đơn nghỉ phép.

Thêm phân bổ

Thiết lập số lượng phép trên đầu người để cho phép nhân viên của bạn ghi lại ngày phép theo phân bổ của chính họ.

Tùy chỉnh các loại nghỉ phép

Tạo các loại nghỉ phép mới cho những tình huống bất ngờ.

Quản lý từng cấp

Cho phép người quản lý xử lý các yêu cầu cho nhóm của riêng họ và tự mình xem xét từng yêu cầu.


Báo cáo

Trang tổng quan Cá nhân

Trang tổng quan tiện lợi cho phép nhân viên xem được tài khoản cá nhân, các nhà quản lý quan sát được đội ngũ của mình cũng như các nhà quản trị nắm được toàn bộ vận hành của công ty.

Chế độ xem Biểu đồ Gantt

Lập kế hoạch cho cả đội ngũ theo ngày, tuần, tháng và năm để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về lịch trống của đội ngũ.

Chế độ xem lịch

Lập kế hoạch trước và theo dõi lịch trống của nhóm theo ngày, tuần và tháng trong chế độ xem lịch rõ ràng.

Báo cáo

Nhận số liệu thống kê về số lượng ngày nghỉ trên đầu người, trên từng phòng ban và trên từng loại nghỉ phép. Xuất số liệu dưới dạng PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột.