Quản lý đơn xin nghỉ phép 

Yêu cầu của nhân viên 

Cho phép nhân viên của bạn tự ghi lại các yêu cầu và nhận thông báo cho mỗi yêu cầu mới.

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu 

Trả lời yêu cầu của nhân viên chỉ với một nút click.  Dùng nút màu xanh cho ngày phép được phê duyệt và tính toán. Dùng nút màu ghi cho ngày phép đang chờ phê duyệt.

Thêm bình luận 

Thêm một ghi chú để cung cấp thêm thông tin cho nhân viên khi bạn chấp thuận hoặc từ chối đơn nghỉ phép. 

Thêm phân bổ 

Thiết lập số lượng phép trên đầu người để cho phép nhân viên của bạn ghi lại ngày phép theo phân bổ của chính họ.

Tùy chỉnh các loại nghỉ phép 

Tạo những loại phép mới cho những tình huống bất ngờ. 

Quản lý từng cấp 

Cho phép người quản lý xử lý các yêu cầu cho nhóm của riêng họ và tự mình xem xét từng yêu cầu.


Báo cáo 

Bảng điều khiển cá nhân 

Bảng điều khiển tiện lợi cho phép nhân viên xem được tài khoản cá nhân, các nhà quản lý quan sát được đội ngũ của mình cũng như các nhà quản trị nắm được toàn bộ vận hành của công ty.

Xem biểu đồ Gantt 

Lập kế hoạch cho cả nhóm theo ngày, tuần, tháng và năm và có cái nhìn tổng quan rõ ràng về lịch trống của nhóm. 

Chế độ xem lịch 

Lập kế hoạch trước và theo dõi lịch trống của nhóm theo ngày, tuần và tháng trong chế độ xem lịch rõ ràng.

Bản báo cáo 

Nhận số liệu thống kê về số lượng ngày nghỉ trên đầu người, trên từng phòng ban và trên từng loại nghỉ phép. Xuất số liệu dưới dạng PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột.