ผลตอบรับ

Custom Templates

สร้างชุดคำถามเริ่มต้นสำหรับพนักงานและผู้จัดการเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมิน

Templates by Department

ปรับแต่งเทมเพลตสำหรับแผนกต่างๆ เพื่อรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบโดยเฉพาะ

Two way feedback

การประเมินโครงสร้างเพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดการในขณะที่รับข้อเสนอแนะด้วยตนเอง

Integrated Meetings

กำหนดเวลาการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะและประสิทธิภาพได้โดยตรงจากแบบฟอร์มการประเมิน ด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันปฏิทิน

ข้อเสนอแนะ 360

เปิดใช้งาน 360 Feedback เพื่อขอความคิดเห็นจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน นอกเหนือจากผู้จัดการ แบบสำรวจความคิดเห็น 360 Feedback แบบกำหนดเองสามารถสร้างและมอบหมายให้กับแผนกต่างๆ ได้

ทักษะ

สามารถเพิ่มทักษะได้ในระหว่างขั้นตอนการประเมิน และสามารถอัปเดตทักษะที่มีอยู่ได้ สิ่งนี้ทำให้พนักงานมีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของพวกเขา และแจ้งให้ผู้จัดการทราบเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาใดๆ นับตั้งแต่การประเมินครั้งล่าสุด

Follow up

Goal Setting

สร้างเป้าหมายสำหรับพนักงาน กำหนดเวลาเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป ปุ่มอัจฉริยะเชื่อมโยงเป้าหมายกับการประเมินเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะ

Skills Evaluation

สร้างรายงานการประเมินทักษะเพื่อติดตามการพัฒนาของพนักงานเมื่อเวลาผ่านไป และติดตามว่าทักษะมีการปรับปรุง ถดถอย หรือคงเดิมอย่างไร แยกพนักงานที่มีการพัฒนาทักษะเฉพาะเหนือกว่าสมาชิกในทีม

กิจกรรม

กำหนดเวลากิจกรรม (การประชุม อีเมล โทรศัพท์) หลังจากการประเมิน เพื่อติดตามผลตอบรับหรือข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้

Private Notes

จดบันทึกการประเมินพนักงานที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้จัดการเท่านั้น