การจัดการ

จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำแผนการที่หลากหลายสำหรับแต่ละแผนก สร้างระยะการทำงานต่างๆ รวมทั้งเพิ่มการปฏิบัติและแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อจัดระเบียบระบบการประเมินให้มีทิศทางที่เหมาะสม

เรียงลำดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรองและเรียงลำดับการประเมินผลการปฏิบัติงานแยกตามพนักงาน สถานะ วันครบกำหนด ความชื่นชอบ และชื่อแผน เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการประเมิน

จัดการสัมภาษณ์

กำหนดค่าผู้ที่ควรได้รับแบบฟอร์มได้ง่ายๆ กำหนดและเลือกแบบฟอร์มตามบทบาทและตำแหน่ง จัดการตารางเวลาการประเมินในขั้นตอนต่างๆ ร้องขอการสัมภาษณ์สำหรับบางขั้นตอนตามแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานและสำหรับพนักงานแต่ละคน ติดตามการสัมภาษณ์และตั้งค่าการแจ้งเตือนในมุมมองปฏิทิน


สร้างแบบสำรวจ

ดีไซน์แบบสำรวจ

ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว หรือออกแบบแบบสำรวจของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น สร้างแบบสำรวจหลายชุดเพื่อใช้ในแต่ละขั้นตอนของการประเมิน

สร้างเทมเพลต

เปลี่ยนแบบสำรวจที่มีอยู่ให้เป็นเทมเพลตเพื่อนำมาใช้อีกครั้งได้ง่ายๆ หรือปรับแต่งจากฉบับที่มีอยู่

ทดสอบแบบสำรวจ

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำรวจร่วมกับเพื่อนร่วมงานและ/หรือผู้จัดการ ก่อนที่จะส่งออกไปให้พนักงานคนอื่นๆ ขอความเห็นและการตรวจทานเพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ

ส่งออกคำตอบ

เปลี่ยนแบบฟอร์มการประเมินที่พนักงานกรอกข้อมูลให้เป็นเอกสาร PDF ที่สั่งพิมพ์ได้ในทันที


สร้างระบบกระบวนการอัตโนมัติ

สร้างระบบการดำเนินงานอัตโนมัติ

อนุญาตให้ Odoo ส่งอีเมลและคำขอประเมินไปยังพนักงานแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ตามตารางเวลาที่ตั้งค่าไว้ในแผนการประเมิน