In this video, learn the basics of the sales app and how to create your first quotation.

Xếp hạng
0 0
Views
61354 Tổng lượt xem
23115 Lượt xem của thành viên
38241 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. Is it true that sales orders sent by email can be found in the chatter?
3. Does sending the quotation by email convert it to a sale order?
4. What kind of formulas can we do directly in the numerical fields of the quotation ?