Gói hỗ trợ Success Pack

Thúc đẩy thực hiện thành công với sự giúp đỡ của chúng tôi.

Điền vào trang giá cả để có một đề xuất về gói phù hợp theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Loại cơ bản

Tiểu chuẩn

Tùy chỉnh

Chuyên nghiệp

Đề nghị cho: Simple Apps
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu,
Tùy chỉnh
Advanced Apps ,
Data Import,
Customizations
Khách hàng đặc biệt
Tư vấn thành công
25 giờ 50 giờ 100 giờ 200 giờ
Quản lý dự án
Hỗ trợ Email + Điện thoại
Đào tạo & Huấn luyện
Cấu hình
Hỗ trợ nhập dữ liệu
Onsite consulting *
Tùy biến ứng dụng **
Tùy chỉnh (Biểu mẫu, Báo cáo, Quy trình công việc)
Phát triển
Khách hàng cũ 3600.0 USD 7000.0 USD 12500.0 USD 25000.0 USD
Những khách hàng mới (15% off) *** 3060.0 USD 5950.0 USD 10625.0 USD 21250.0 USD

* Travel time counted; Travel expenses charged separately.
**

The 'Studio' app is required for customizations. Monthly extra charges apply to maintain developments.

*** A 15% chiết khấu tự động áp dụng cho khách hàng mới, chỉ cho gói đầu tiên của họ.

Bạn có câu hỏi nào không?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ với Những người quản lí tài khoản.

Gói Success bao gồm gói dịch vụ cao cấp với một chuyên gia tư vấn tận tình. Trong giai đoạn thực hiện, bạn sẽ có Một quản lý dự án Odoo được chỉ định để phân tích các yêu cầu của bạn và định cấu hình Ứng dụng Odoo theo nhu cầu của bạn. Chuyên gia tư vấn cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Ứng dụng Odoo, hướng dẫn cách bạn có thể sử dụng các chức năng và tính năng của Odoo để phát triển doanh nghiệp của mình. Anh ấy / Cô ấy cũng sẽ tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn với điều kiện bạn đã chọn cho 'Ứng dụng tùy chỉnh' mà bạn đã chọn. Dựa trên các ứng dụng và số lượng ứng dụng tùy chỉnh bạn đã chọn trên trang giá cả, một gói sẽ được chọn trước để phù hợp nhất với số giờ thông thường cần thiết để bắt đầu sử dụng Odoo thành công. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bạn bắt đầu với Odoo trong thời gian đó.

Before implementation, our consultant will analyze the way your business runs and suggest the best way to use Odoo. We will handle all configuration and coach you on how to use Odoo. This service is organized through planned sessions (over the telephone or online) where our consultant will carry out a more in-depth analysis of your needs to see what can be improved in line with the existing functional possibilities of the official Odoo Apps. We will provide you training material so that you are always able to use the latest version of Odoo Apps.

Đối với những nhu cầu cao cấp hơn, chẳng hạn như việc phát triển phần mềm tùy chỉnh, bạn có thể làm việc với chúng tôi hoặc đối tác chính thức của Odoo. Các đối tác chính thức của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án, phát triển Odoo, đào tạo và cài đặt tại chỗ cùng với những dịch vụ tích hợp. Việc phát triển tùy chỉnh được thực hiện bởi chúng tôi và được tính phí mỗi ngày tư vấn. Đối tác thường tính phí dịch vụ của họ mỗi ngày tư vấn hoặc phát triển.