In this video, learn how to manage delivery lead times with Odoo.
Views
10332 Tổng lượt xem
8541 Lượt xem của thành viên
1791 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. I have a customer lead time of 15 days. What will be the scheduled date for the delivery if the confirmation date is 01/23?