In this video, learn how to create online quotations in Odoo.
Views
10805 Tổng lượt xem
8994 Lượt xem của thành viên
1811 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
7 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn