Bảng giá Odoo

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá dữ liệu đám mây của chúng tôi

Hoặc xem giá cho các giải pháp lưu trữ tại chỗ bằng cách sử dụng tùy chọn bên dưới.

Chọn số lượng người dùng

Chọn ứng dụng của bạn

Tích hợp thêm

Chọn loại lưu trữ của bạn

72.0 USD/tháng 57.6 USD/tháng
0.25 USD/tháng 0.2 USD/tháng
18.0 USD/tháng 14.4 USD/tháng
Not applicable 600.0 USD/tháng

Dịch vụ triển khai

  • Đối với thiết lập của bạn, chúng tôi khuyên dùng:
    xx Success • x giờ • xxx USD

    Đọc thêm

    Với gói Success, một chuyên viên sẽ được chỉ định để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, giúp bạn tùy chỉnh giải pháp và tối ưu hóa quy trình làm việc. Đây là một phần của quá trình triển khai ban đầu. Hãy lưu ý số giờ này hết hạn sau 1 năm, vì vậy hãy tận dụng bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.

  • Đối tác được khuyến nghị cho các công ty có hơn 50 người dùng, thực hiện quản lý dự án, phân tích kinh doanh và phát triển chuyên môn.

Tổng cộng / tháng xxx USD
x Người dùng xx USD
Giảm giá cho người dùng (1) xx USD
x Ứng dụng xx USD
X IoT Box xxx USD
x Odoo.sh Worker xx USD
x Odoo.sh Staging Branch xx USD
x Odoo.sh GB xx USD
Tổng / tháng xxx USD
Tổng cộng / tháng xxx USD
x Người dùng xxx USD
Giảm giá cho người dùng (1) xx USD
2 Ứng dụng xxx USD
X IoT Box xx USD
x Odoo.sh Worker xx USD
x Odoo.sh Staging Branch xx USD
x Odoo.sh GB xx USD
Tổng/ tháng (2) xxx USD
(2) Thanh toán hằng năm: XX USD
DÙNG THỬ NGAY
- 15 ngày dùng thử miễn phí
Send / Print the quote
Vui lòng chọn ít nhất một ứng dụng.

Những ứng dụng này miễn phí miễn là bạn không cần thêm ứng dụng hoặc tùy chọn lưu trữ.

Bắt đầu ngay
Gói cước hằng tháng sẽ chỉ áp dụng cho các lựa chọn dịch vụ lưu trữ trên điện toán đám máy (tiêu chuẩn hoặc Odoo.sh)

(1) Khách hàng mới được hưởng chiết khấu trên số lượng người dùng ban đầu đã đặt. (XX USD thay vì XX USD). (XX USD thay vì XX USD).

Bạn có câu hỏi nào không?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ với chuyên viên quản lý tài khoản.