Định giá Odoo

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá dữ liệu đám mây của chúng tôi

Hoặc xem xét giá của chúng tôi cho các giải pháp tiền đề bằng cách sử dụng tùy chọn bên dưới.

Chọn số lượng người dùng

Chọn ứng dụng của bạn

Tích hợp thêm

Chọn loại lưu trữ của bạn

72.0USD/tháng 57.6USD/tháng
0.25USD/tháng 0.2USD/tháng
18.0USD/tháng 14.4USD/tháng
* không chi phí thêm

Dịch vụ thực hiện

Đối với thiết lập của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên:
xx Gói hỗ trợ Success Pack • x giờ • xxx USD

Đọc thêm

With a Success Pack, you are assigned an expert to provide unique personalized assistance to help you customize your solution and optimize your workflows as part of your initial implementation. Keep in mind these hours expire after one year so be sure to utilize them whenever you need support.

Đối tác được khuyến nghị cho các công ty có hơn 50 người dùng, họ có quản lý dự án, phân tích kinh doanh và chuyên môn phát triển.

Tổng cộng / tháng xxx USD
x Người sử dụng xx USD
Giảm giá cho người dùng (1) xx USD
x Ứng dụng xx USD
X (Các) hộp IoT xxx USD
x Odoo.sh Worker xx USD
x Odoo.sh Staging Branch xx USD
x Odoo.sh GB xx USD
Tổng / tháng xxx USD
Tổng cộng / tháng xxx USD
x Người sử dụng xxx USD
Giảm giá cho người dùng (1) xx USD
2 Ứng dụng xxx USD
X (Các) hộp IoT xx USD
x Odoo.sh Worker xx USD
x Odoo.sh Staging Branch xx USD
x Odoo.sh GB xx USD
Tổng/ tháng (2) xxx USD
(2) Thanh toán hằng năm: XX USD
DÙNG THỬ NGAY
- 15 ngày dùng thử miễn phí
Vui lòng chọn ít nhất một Ứng dụng.

Những ứng dụng này miễn phí miễn là bạn không cần thêm ứng dụng hoặc tùy chọn lưu trữ.

Bắt đầu ngay
Kế hoạch hàng tháng sẽ chỉ hiện hoạt cho các lựa chọn thuê dịch vụ lưu trữ trên điện toán đám máy (tiêu chuẩn hoặc Odoo.sh)

(1) Khách hàng mới được giảm giá trên số lượng người dùng ban đầu đã đặt. (XX USD thay vì XX USD). (XX USD thay vì XX USD).

Bạn có câu hỏi nào không?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ với Những người quản lí tài khoản.