Quản lý

Đơn sản xuất

Quản lý sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp hoặc lắp ráp thủ công.

Lệnh công đoạn

Khởi động sản xuất các mặt hàng cần thiết cho công đoạn lắp ráp cuối cùng của sản phẩm.

Mã vạch

Sử dụng mã vạch để tăng tốc hoạt động sản xuất: quét số lô sản phẩm hoặc số sê-ri, khởi động/tạm dừng/ngừng đồng hồ bấm giờ, kích hoạt một yêu cầu bảo trì, chuyển sang bước tiếp theo,...

Đơn sửa chữa

Quản lý sửa chữa các mặt hàng được bảo hành hoặc dịch vụ sửa chữa.

Đơn sản xuất MO có thể chỉnh sửa

Bây giờ bạn có thể sử dụng các sản phẩm khác mặc cho kế hoạch ban đầu được lên ra sao, và chỉnh sửa lệnh sản xuất sau khi hoàn thành.

Những đơn hàng không được thanh toán

Tháo dỡ một thành phẩm và thu hồi linh kiện.Lịch biểu & Kế hoạch

Lên kế hoạch sản xuất

Có một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ kế hoạch và dễ dàng sắp xếp lại quá trình sản xuất.

Sắp xếp lệnh công đoạn

Kiểm soát tất cả tài nguyên có sẵn và lên kế hoạch trước cho quá trình sản xuất.

Quản lý danh mục nguyên vật liệu

Theo dõi tình trạng các mặt hàng trong kho và thời gian sản xuất.

Công suất khu vực sản xuất

Sử dụng công cụ lên lịch MRP Scheduler để lên lịch công việc của bạn tại mỗi khu vực sản xuất, dựa trên hiệu suất tổng thể thiết bị OEE và công suất.


Dữ liệu tổng thể linh hoạt

Tạo danh mục nguyên vật liệu đa tầng

Đặt hóa đơn vật liệu trong một hóa đơn vật liệu khác để sản xuất các thành phần của sản phẩm trong một hóa đơn vật liệu khác.

Định tuyến tùy chọn

Tạo các định tuyến mới cho các đơn sản xuất để xếp thứ tự chuỗi sản xuất của bạn tùy thuộc vào định tuyến được sử dụng.

Thay đổi phiên bản

Cho phép sản phẩm của bạn phát triển và thêm các tùy chọn khi tạo đơn hàng.

Bộ kit

Sử dụng tính năng bộ kit, nhân viên bán hàng sẽ có thể bán các sản phẩm được giao dưới dạng bộ linh kiện để lắp ráp.


PLM

So sánh các phiên bản

Dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa các phiên bản để theo dõi các thay đổi.

PLM

Theo dõi các phiên bản của sản phẩm và của ECO cũng như các tài liệu tương ứng. Hợp nhất các ECO khác nhau bằng cùng một hóa đơn vật liệu BoM.

Thay đổi kỹ thuật

Theo dõi các thay đổi với quy trình kanban tuyệt vời cho lệnh thay đổi kỹ thuật ECOs.

Quản lý tài liệu

Lưu trữ kế hoạch và bảng tính trực tiếp trên hóa đơn vật liệu và định tuyến.


Chất lượng

Điểm kiểm soát

Tự động kích hoạt hoạt động kiểm tra chất lượng cho bộ phận sản xuất.

Kiểm tra chất lượng

Dễ dàng triển khai việc kiểm soát quy trình thống kê của bạn với các chế độ kiểm tra khác nhau.

Cảnh báo chất lượng

Tổ chức công việc của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem kanban với cảnh báo chất lượng.


Bảo trì

Bảo trì Phòng ngừa

Kích hoạt yêu cầu bảo trì tự động dựa trên các chỉ số KPI.

Bảo trì khắc phục

Kích hoạt bảo trì sửa chữa trực tiếp từ trang tổng quan trung tâm

Lịch

Lập kế hoạch bảo trì trên lịch.

Số liệu thống kê

Nhận các số liệu thống kê bảo trì được tính toán cho bạn: chẳng hạn như chỉ số MTBF.


Trung tâm điều khiển khu vực sản xuất

Máy tính bảng

Thiết lập máy tính bảng ở mỗi khu vực sản xuất để tổ chức công việc hiệu quả.

Ghi lại việc sản xuất

Đăng ký sản xuất, quét sản phẩm, lô hàng hoặc số sê-ri.

Bảng tính

Hiển thị bảng công tác trực tiếp tại khu vực sản xuất kèm theo hướng dẫn cho người vận hành.

Những hoạt động khác

Loại bỏ sản phẩm, tạo các cảnh báo chất lượng, thực hiện kiểm tra ngay từ khu vực sản xuất.

Cảnh báo

Sử dụng các cảnh báo để hiển thị các thay đổi hoặc kiểm tra chất lượng cho người vận hành.

Các bước làm việc

Xác định những bước khác nhau trong một lệnh công đoạn và liên kết chúng với một trang bảng tính: quét sản phẩm, chụp ảnh, kiểm soát chất lượng, v.v.


Báo cáo

Truy xuất

Nhận báo cáo theo dõi ngược tuyến đầy đủ về các thành phần đã sử dụng trong quá trình sản xuất

Phân tích chi phí

Theo dõi chi phí của từng lệnh sản xuất dựa trên chi phí của các thành phần và chi phí vận hành (nhân công hoặc vật liệu).

Hiệu suất thiết bị tổng thể

Phân tích năng lực của các khu vực sản xuất, hao hụt năng suất và theo dõi hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE)