Quản lý

Đơn đặt hàng sản xuất

Quản lý sản phẩm của bạn thành dây chuyền lắp ráp tự động hoặc thủ công.

Các bước làm

Khởi động sản xuất các mặt hàng cần thiết công đoạn cuối của việc lắp ráp sản phẩm của bạn.

Mã vạch

Sử dụng mã vạch để tăng tốc hoạt động sản xuất: quét số lô sản phẩm hoặc số sê-ri, khởi động/tạm dừng/ngừng đồng hồ bấm giờ, kích hoạt một yêu cầu bảo trì, chuyển sang bước tiếp theo, v.v...  

Sửa chữa đơn hàng

Quản lý sửa chữa các mặt hàng được bảo hành hoặc một dịch vụ.

Những MO có thể chỉnh sửa

Bây giờ bạn có thể tiêu thụ các sản phẩm khác ngoài những gì đã được lên kế hoạch ban đầu và có thể chỉnh sửa MO sau khi hoàn thành.

Những đơn hàng không có hóa đơn

Tháo gỡ một thành phẩm và thu hồi linh kiện.Lịch biểu & Kế hoạch

Lên kế hoạch sản xuất

Có một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ kế hoạch của bạn và dễ dàng sắp xếp lại sản xuất.

Sắp xếp lệnh công việc

Có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên có sẵn và lên kế hoạch với việc sản xuất của bạn.

Sắp xếp danh mục nguyên vật liệu

Theo dõi tính khả dụng, sẵn có của các mặt hàng trong kho và thời gian sản xuất.

Khả năng của trung tâm điều khiển việc làm

Sử dụng công cụ Lên lịch MRP để lên lịch công việc của bạn tại mỗi trung tâm làm việc, dựa trên OEE và công suất của chúng.


Dữ liệu tổng thể linh hoạt

Tạo danh mục nguyên vật liệu đa tầng

Đặt hóa đơn vật liệu trong phạm vi khác để sản xuất các thành phần của sản phẩm trong một hóa đơn vật liệu khác.

Định tuyến tùy chọn

Tạo các định tuyến mới cho các đơn đặt hàng công việc để xếp thứ tự chuỗi sản xuất của bạn tùy thuộc vào định tuyến được sử dụng.

Những thay đổi trong phiên bản

Cho phép sản phẩm của bạn phát triển và thêm các tùy chọn khi tạo đơn hàng.

Bộ dụng cụ

Sử dụng tính năng Bộ dụng cụ, nhân viên bán hàng sẽ có thể bán các sản phẩm được giao dưới dạng bộ linh kiện để lắp ráp.


PLM

Tạo các phiên bản

Dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa các phiên bản để theo dõi các thay đổi.

PLM

Theo dõi các phiên bản của sản phẩm và của ECO cũng như các tài liệu tương ứng. Hợp nhất các ECO khác nhau bằng cùng một BoM.

Thay đổi kỹ thuật

Theo dõi các thay đổi với quy trình kanban tuyệt vời cho ECOs.

Quản lý tài liệu

Lưu trữ kế hoạch và bảng tính trực tiếp trên hóa đơn vật liệu và định tuyến.


Chất lượng

Điểm kiểm soát

Tự động kích hoạt hoạt động kiểm tra chất lượng cho bộ phận sản xuất.

Kiểm tra chất lượng

Dễ dàng triển khai việc kiểm soát quy trình thống kê của bạn với các chế độ kiểm tra khác nhau.

Cảnh báo chất lượng

Tổ chức công việc của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem kanban với những nhắc nhở.


Bảo trì

Bảo dưỡng phòng ngừa

Kích hoạt yêu cầu bảo trì tự động dựa trên các chỉ số KPIs.

Bảo dưỡng hiệu chỉnh

Kích hoạt bảo trì sửa chữa trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm

Lịch

Lên lịch cho hoạt động bảo trì với một lịch.

Số liệu thống kê

Nhận các số liệu thống kê bảo trì được tính toán cho bạn: chẳng hạn như chỉ số MTBF.


Bảng điều khiển trung tâm điều khiển việc làm

Máy tính bảng

Đặt máy tính bảng trên mỗi trung tâm làm việc để tổ chức công việc hiệu quả.

Ghi lại việc sản xuất

Đăng ký sản xuất, quét sản phẩm, lô hàng hoặc số sê-ri.

Bảng tính

Hiển thị bảng tính trực tiếp trên máy tính với hướng dẫn cho người vận hành.

Những hoạt động khác

Loại bỏ sản phẩm hỏng, tạo các cánh báo chất lượng, và thực hiện việc kiểm tra năng suất ngay từ trung tâm làm việc.

Cảnh báo

Sử dụng các cảnh báo để hiển thị các thay đổi hoặc kiểm tra chất lượng cho nhà điều hành.

Các bước làm việc

Xác định những bước khác nhau trong một đơn đặt hàng công việc và liên kết chúng với nhau vào các trang bảng tính: quét sản phẩm, chụp ảnh, kiểm soát chất lượng, v.v.


Báo cáo

Truy nguồn gốc

Nhận báo cáo theo dõi ngược tuyến đầy đủ về các thành phần đã sử dụng trong quá trình sản xuất

Phân tích chi phí

Theo dõi chi phí của từng đơn hàng sản xuất theo chi phí của các thành phần và chi phí vận hành (nhân công hoặc vật liệu).

Tính hiệu quả chung của thiết bị

Phân tích năng lực của các đơn vị sản xuất, tổn thất năng suất và theo dõi tính hiệu quả chung của thiết bị (OEE)