Quản lý

Lệnh sản xuất

Quản lý sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp hoặc lắp ráp thủ công.

Công đoạn

Tiến hành sản xuất các mặt hàng cần thiết cho công đoạn lắp ráp cuối cùng của sản phẩm.

Mã vạch

Sử dụng mã vạch để tăng tốc hoạt động sản xuất: quét số lô hoặc sê-ri, khởi động/tạm dừng/ngừng đồng hồ bấm giờ, kích hoạt một yêu cầu bảo trì, chuyển sang bước tiếp theo,...

Lệnh sửa chữa

Quản lý sửa chữa các mặt hàng được bảo hành hoặc dịch vụ sửa chữa.

LSX có thể chỉnh sửa

Giờ đây, bạn có thể sử dụng các sản phẩm khác bất kể kế hoạch ban đầu như thế nào, và chỉnh sửa lệnh sản xuất sau khi hoàn thành.

Sản phẩm không được thanh toán

Tháo dỡ một thành phẩm và thu hồi nguyên liệu.

Lịch trình & kế hoạch

Lên kế hoạch sản xuất

Có một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ kế hoạch và dễ dàng sắp xếp lại quá trình sản xuất.

Quản lý công đoạn

Nắm bắt mọi nguồn lực có sẵn và lên kế hoạch trước cho quá trình sản xuất.

Quản lý định mức nguyên liệu

Theo dõi số lượng sản phẩm còn trong kho và thời gian sản xuất.

Công suất khu vực sản xuất

Sử dụng công cụ lên lịch MRP để lên lịch công việc của bạn tại mỗi khu vực sản xuất, dựa trên hiệu suất thiết bị tổng thể và công suất.

Dữ liệu tổng thể linh hoạt

Tạo định mức nguyên liệu đa tầng

Đặt định mức nguyên liệu trong một định mức nguyên liệu khác để sản xuất các nguyên liệu tạo thành sản phẩm trong một định mức nguyên liệu khác.

Quy trình tùy chọn

Tạo quy trình mới cho các công đoạn để sắp xếp trình tự sản xuất của bạn tùy thuộc vào quy trình được sử dụng.

Thay đổi phiên bản

Cho phép sản phẩm của bạn phát triển lên các phiên bản cao hơn và thêm các tùy chọn cấu hình khi tạo đơn hàng.

Bộ kit

Nhờ tính năng bộ kit, chuyên viên kinh doanh sẽ có thể bán các sản phẩm được giao dưới dạng bộ linh kiện lắp ráp.

PLM

Tạo phiên bản mới

Dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa các phiên bản để theo dõi thay đổi.

PLM

Theo dõi các phiên bản của sản phẩm và của LTĐKT cũng như các tài liệu tương ứng. Gộp các LTĐKT khác nhau liên quan với một ĐMNL.

Thay đổi kỹ thuật

Theo dõi các thay đổi nhờ quy trình kanban tuyệt vời dành cho lệnh thay đổi kỹ thuật.

Quản lý tài liệu

Trực tiếp lưu giữ kế hoạch và bảng công tác trên định mức nguyên liệu và quy trình.

Chất lượng

Điểm kiểm soát

Tự động kích hoạt hoạt động kiểm tra chất lượng cho phòng ban sản xuất.

Kiểm tra chất lượng

Dễ dàng triển khai việc kiểm soát quy trình thống kê của bạn bằng tính năng kiểm tra chất lượng.

Cảnh báo chất lượng

Quản lý công việc của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem kanban của các cảnh báo chất lượng.

Bảo trì

Bảo trì phòng ngừa

Kích hoạt yêu cầu bảo trì tự động dựa trên các chỉ số KPI.

Bảo trì khắc phục

Kích hoạt bảo trì khắc phục trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm

Lịch

Lập kế hoạch bảo trì trên lịch.

Số liệu thống kê

Có được tất cả số liệu thống kê bảo trì được tính toán cho bạn: chẳng hạn như chỉ số MTBF.

Bảng điều khiển khu vực sản xuất

Máy tính bảng

Thiết lập máy tính bảng ở mỗi khu vực sản xuất để quản lý công việc một cách hiệu quả.

Ghi nhận sản lượng

Ghi nhận sản lượng, quét sản phẩm, số lô hoặc số sê-ri.

Bảng công tác

Hiển thị bảng công tác kèm theo hướng dẫn cho người vận hành ngay tại khu vực sản xuất.

Hoạt động khác

Loại bỏ sản phẩm, tạo các cảnh báo chất lượng, thực hiện kiểm tra ngay từ khu vực sản xuất.

Cảnh báo

Sử dụng cảnh báo để hiển thị các thay đổi hoặc kiểm tra chất lượng cho người vận hành.

Các bước công đoạn

Xác định những bước khác nhau trong một công đoạn và liên kết chúng với một trang bảng công tác: quét sản phẩm, chụp ảnh, kiểm soát chất lượng,...

Báo cáo

Truy xuất

Có được báo cáo theo dõi đầu vào đầy đủ về các nguyên liệu đã sử dụng trong quá trình sản xuất

Phân tích chi phí

Theo dõi chi phí của từng lệnh sản xuất dựa trên chi phí nguyên liệu và chi phí vận hành (nhân công hoặc vật liệu).

Hiệu suất thiết bị tổng thể

Phân tích tải lượng của các khu vực sản xuất, hao hụt năng suất và theo dõi hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE)