Správa

Výrobní příkazy

Spravujte své výrobní linky nebo ruční výrobu produktů.

Pracovní příkazy

Spravujte výrobu meziproduktů nezbytných na finální sestavení produktu.

Čárové kódy

Use barcode to speed up your manufacturing operations: lot or serial number scanning, start/pause/stop stopwatch, trigger a maintenance request, move to the next step, etc.

Příkaz k opravě

Spravujte opravu produktů, ať už v záruce nebo jako placenou službu.

Editovatelné výrobní příkazy

Nyní je možné upravit kusovník specificky pro konkrétní výrobní příkaz a editovat výrobní příkazy i po jejich dokončení.

Příkaz k rozložení

Disassemble a finished product and recuperate components.

Schedule & Plan

Plánování výroby

Mějte přehled o celém výrobním plánu a jednoduše přeplánujte výrobu.

Plánování pracovních příkazů

Mějte přístup ke všem dostupným zdrojům a plánujte svou výrobu dopředu.

Spravujte kusovníky

Mějte přehled o dostupnosti materiálu a výrobních časech.

Kapacita výrobní linky

Využijte plánovač výroby pro plánování výrobních příkazů na každou výrobní linku, v závislosti na její OEE a výrobní kapacitu.

Flexibilní číselníky

Vytvářejte víceúrovňové kusovníky

Navažte jeden kusovník na jiný, pro výrobu komponentů finálního produktu.

Volitelné postupy

Vytvářejte nové technologické postupy pro vaše pracovní příkazy a seřaďte výrobní kroky dle použitého postupu.

Verze produktů

Umožněte rozvoj vašich produktů skrze jejich přizpůsobení při vytváření výrobních příkazů.

Sady

S využitím funkcionality sad můžete prodávat produkty, které budou vyskladněny jako sada komponentů, které se sestaví později.

PLM

Verzování

Jednoduše spravujte změny mezi verzemi produktů a kusovníků.

PLM

Sledujte verzování produktů a požadavky na změnu a jejich přidružené dokumenty. Také můžete sloučit požadavky na změnu, pokud se týkají toho samého kusovníku.

Požadavky na změnu

Spravujte změny v kusovnících a produktech pomocí jednoduchého kanbanového procesu.

Správa dokumentů

Ukládejte výkresy a pracovní postupy přímo na kusovnících a výrobních operacích.

Kontrola

Kontrolní body

Automaticky spouštějte kontrolu kvality pro pracovní příkazy.

Kontrola kvality

Jednoduše nasaďte statistický proces řízení kontroly kvality.

Výstrahy na kvalitu

Spravujte své výstrahy na kvalitu pomocí jednoduchého kanbanového zobrazení.

Údržba

Preventivní údržba

Plánujte požadavky na údržbu automaticky na základě vašich KPI.

Reaktivní údržba

Vytvářejte požadavek na korektivní údržbu přímo z panelu výrobní linky.

Kalendář

Plánujte operace údržby do kalendáře.

Statistiky

Automaticky dostávejte všechny statistické metriky výrobní linky: MTBF, OEE, atd.

Kontrolní panel výrobních center

Tablety

Vyžuijte tablety na výrobních linkách pro efektivní organizaci práce.

Zaznamenávání výroby

Ukládejte výrobu pomocí skenování produktů, šarží a sériových čísel.

Výrobní postupy

Zobrazte pracovní postupy přímo na výrobní lince, s jasnými instrukcemi pro pracovníky výroby.

Různé operace

Vyřazujte produkty, vytvářejte výstrahy na kvalitu a provádějte kontrolu přímo z výrobní linky.

Výstrahy

Využijte výstrahy pro zobrazení změn nebo kontrolu kvality pro pracovníka výroby.

Kroky pracovních příkazů

Nastavte technologický postup pracovních příkazů pomocí vlastních výrobních kroků: naskenování nebo vyfocení produktu, kontrola kvality, atd.

Reportování

Dohledatelnost

Využijte výkaz dohledatelnosti pro celkový přehled nad komponenty, použitými během výrobního procesu.

Analýza nákladů

Měřte náklady každého výrobního příkazu na základě hodnoty materiálů a hodnoty výrobních operací (pracovní síly nebo provozu linky)

Celková efektivnost zařízení

Analyze your work centers loads, the productivity losses and track your overall equipment effectiveness (OEE)