การจัดการ

คำสั่งผลิต

จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณให้เข้าสู่สายการประกอบหรือประกอบด้วยตนเอง

ใบสั่งงาน

ออกคำสั่งผลิตสิ่งที่จำเป็นในการประกอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ของคุณ

บาร์โค้ด

ใช้บาร์โค้ดเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการดำเนินการผลิต เช่น การสแกนหมายเลขล็อตหรือซีเรียล เริ่ม/หยุด/เริ่มนาฬิกาจับเวลา กระตุ้นคำร้องขอซ่อมบำรุง ไปยังขั้นตอนถัดไป ฯลฯ  

คำสั่งซ่อม

จัดการการซ่อมสินค้าภายใต้การรับประกันหรือเป็นการให้บริการ

MO ที่แก้ไขได้

ขณะนี้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ แม้จะมีการวางแผนไว้เบื้องต้น และแก้ไข MO ได้เมื่อเสร็จสิ้น

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและกู้คืนส่วนประกอบกำหนดการและแผนการ

วางแผนการผลิต

รับภาพรวมที่ชัดเจนในการวางแผนทั้งหมดของคุณ และจัดตารางเวลาการผลิตใหม่ได้ง่ายๆ

จัดระบบใบสั่งงาน

เข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่และวางแผนล่วงหน้ากับฝ่ายผลิตของคุณ

จัดการรายการวัสดุ

ติดตามความพร้อมจำหน่ายของสินค้าในสต็อกและเวลาผลิต

ศักยภาพของศูนย์ควบคุมงาน

ใช้ตัวจัดตารางเวลา MRP เพื่อกำหนดตารางเวลางานที่ศูนย์ควบคุมงานแต่ละแห่งโดยขึ้นอยู่กับประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) และศักยภาพ


ข้อมูลหลักที่ยืดหยุ่น

จัดทำสูตรการผลิตแบบหลายระดับ

ตั้งค่าสูตรการผลิตไว้อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะผลิตส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในอีกสูตรการผลิตหนึ่งได้

การกำหนดเส้นทางสำรอง

จัดทำเส้นทางใหม่ๆ ให้กับใบสั่งงาน เพื่อจัดลำดับการผลิตของคุณตามเส้นทางที่ใช้

การเปลี่ยนเวอร์ชั่น

ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาได้มากขึ้น และเพิ่มตัวเลือกการกำหนดค่าขณะจัดทำคำสั่งต่างๆ

Kits

เมื่อใช้คุณสมบัติการใช้งานแบบชุด (Kit) พนักงานขายของคุณจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นชุดสำหรับทำการประกอบได้


PLM

การกำหนดรุ่น

ดูความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Changes)

PLM

ติดตามรุ่นของผลิตภัณฑ์และ ECO รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผนวกรวม ECO ที่ต่างกันซึ่งใช้งานได้กับ BoM เดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการแบบคัมบังที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ECO

การจัดการเอกสาร

จัดเก็บแผนและแผ่นงานไว้ในสูตรการผลิตและเส้นทางโดยตรง


คุณภาพ

จุดควบคุม

เริ่มการตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติสำหรับฝ่ายผลิต

การตรวจสอบคุณภาพ

นำการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติมาใช้ได้ง่ายๆ ด้วยการตรวจสอบ

การแจ้งเตือนด้านคุณภาพ

จัดระบบงานของคุณโดยใช้มุมมองแบบ Kanban เพื่อการแจ้งเตือนด้านคุณภาพ


การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ส่งคำขอการบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติตาม KPI

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

สั่งให้เริ่มต้นการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขได้โดยตรงจากแผงศูนย์ควบคุม

ปฏิทิน

จัดตารางเวลาปฏิบัติการบำรุงรักษาด้วยปฏิทิน

ข้อมูลสถิติ

รับข้อมูลสถิติการบำรุงรักษาทั้งหมดที่คำนวณไว้ให้คุณ เช่น MTBF


แผงควบคุมสำหรับศูนย์ควบคุมงาน

แท็บเล็ต

ตั้งค่าแท็บเล็ตให้กับทุกศูนย์ควบคุมงานเพื่อให้จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกการผลิต

ลงทะเบียนสินค้า สแกนสินค้า หมายเลขล็อตหรือซีเรียล

แผ่นงาน

แสดงแผ่นงานที่ศูนย์ควบคุมงานได้โดยตรง พร้อมด้วยคำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานเบ็ดเตล็ด

จัดการซากผลิตภัณฑ์ สร้างการแจ้งเตือนด้านคุณภาพ และดำเนินการตรวจสอบได้โดยตรงจากศูนย์ควบคุมงาน

การแจ้งเตือน

ใช้การแจ้งเตือนเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการตรวจสอบคุณภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนตามใบสั่งงาน

ระบุขั้นตอนต่างๆ ในใบสั่งงาน และเชื่อมโยงกับหน้าเพจแผ่นงานอื่นๆ อาทิ สแกนผลิตภัณฑ์ ถ่ายรูป ควบคุมคุณภาพ


การรายงาน

การตรวจสอบย้อนกลับ

รับรายงานที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นทางได้เต็มรูปแบบ เกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการผลิต

การวิเคราะห์ต้นทุน

ติดตามค่าใช้จ่ายของการสั่งผลิตแต่ละรายการตามค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานของคุณ (แรงงานหรือวัสดุ)

ประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยรวม

วิเคราะห์ภาระงานที่ศูนย์งาน การสูญเสียผลิตภาพ และติดตามประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)