Zarządzaj

Zamówienia produkcyjne

Zarządzaj swoimi produktami na liniach montażowych lub podczas ręcznego montażu.

Zlecenia robocze

Rozpocznij produkcję przedmiotów potrzebnych do montażu Twoich produktów.

Kody kreskowe

Korzystaj z kodów kreskowych, aby przyspieszyć procesy produkcyjne: skanowanie partii lub numerów seryjnych, uruchom/zapauzuj/zatrzymaj stoper, wywołaj prośbę o konserwację, przejdź do następnego kroku etc.

Zlecenia naprawy

Zarządzaj naprawami przedmiotów objętych gwarancją lub jako osobna usługa.

Edytowalne zlecenia produkcyjne

Możesz teraz zużywać inne produkty, niż było to pierwotnie zaplanowane oraz edytować Zlecenia Produkcyjne jak tylko będą gotowe.

Nierozliczone zamówienia

Zdemontuj gotowy produkt i odzyskaj jego komponenty.

Harmonogram & Plan

Planuj produkcję

Uzyskaj przejrzysty obraz całości swojego planowania i z łatwością przeorganizuj produkcję.

Organizuj zlecenia pracy

Zyskaj wgląd we wszystkie dostępne zasoby i planuj swoją produkcję z wyprzedzeniem.

Zarządzaj Zestawieniami Materiałów

Śledź dostępność przedmiotów na stanie i podczas produkcji.

Wydajność stanowisk pracy

Użyj Harmonogramu MRP do planowania pracy na każdym stanowisku pracy, na podstawie ich OEE i wydajności.

Elastyczne Dane Podstawowe

Twórz wielopoziomowe Zestawienia Materiałów

Twórz jedno Zestawienie Materiałów wewnątrz drugiego, aby wyprodukować komponenty z innego Zestawienia.

Opcjonalne wyznaczanie tras

Twórz nowe trasy dla zleceń roboczych w celu sekwencjonowania produkcji w zależności od używanej trasy.

Zmiany wersji

Pozwól swoim produktom ewoluować i dodawaj konfigurowalne opcje podczas tworzenia zamówień.

Zestawy

Korzystając z funkcji Zestawu, pracownicy Twojego działu sprzedaży będą w stanie sprzedawać produkty, które zostaną dostarczone jako zestaw komponentów do samodzielnego montażu.

PLM

Tworzenie wersji

Ustalaj różnice między wersjami, aby śledzić zmiany.

PLM

Śledź wersje produktów i Zlecenia Zmian Inżynieryjnych oraz odpowiadające im dokumenty. Scal różne Zmiany Inżynieryjne dotyczące tego samego zestawienia materiałów.

Zmiany techniczne

Śledź zmiany za pomocą doskonałego procesu kanban dla Zleceń Zmian Inżynieryjnych.

Zarządzanie Dokumentami

Przechowuj plany i arkusze bezpośrednio w Zestawieniach Materiałów i trasach.

Jakość

Punkty kontrolne

Automatycznie wywołuj kontrole jakości dla działu produkcji.

Kontrole jakości

Z łatwością wdrażaj statystyczną inspekcję procesu dzięki kontrolom.

Alerty jakości

Organizuj swoją pracę, korzystając z widoku kanban dla alertów jakości.

Konserwacja

Konserwacja Zapobiegawcza

Wywołuj kontrole jakości automatycznie na podstawie KPI'ów.

Konserwacja Korekcyjna

Wywołuj konserwację korekcyjną bezpośrednio z panelu centrum sterowania.

Kalendarz

Zaplanuj operacje konserwacyjne z użyciem kalendarza.

Statystyki

Otrzymaj wszystkie statystyki konserwacji obliczone dla Ciebie: MTBF.

Panel Sterowania Stanowiska Pracy

Tablety

Ustaw tablety na każdym stanowisku pracy, aby efektywnie zorganizować pracę.

Rejestruj produkcję

Rejestruj produkcję, skanuj produkty, serie lub numery seryjne.

Arkusze robocze

Wyświetlaj arkusze robocze z instrukcjami dla operatora bezpośrednio na stanowisku pracy

Inne operacje

Odzyskuj odpady poprodukcyjne, twórz alerty jakości i przeprowadzaj kontrole bezpośrednio ze stanowiska pracy.

Alerty

Użyj alertów, aby pokazać zmiany lub kontrole jakości operatorowi.

Kroki zlecenia roboczego

Definiuj wiele kroków w zleceniu roboczym i połącz je z arkuszami roboczymi: zeskanuj produkt, zrób zdjęcie, kontrola jakości itp.

Raportowanie

Identyfikowalność

Otrzymaj pełny raport o identyfikowalności dostaw komponentów używanych podczas procesu produkcji.

Analiza kosztów

Śledź koszt każdego zamówienia produkcyjnego na podstawie kosztów komponentów oraz kosztów operacji (pracy lub materiałów).

Całkowita efektywność wyposażenia

Analizuj obciążenie swoich centrów pracy, straty produktywności i śledź ogólną efektywność sprzętu (OEE)