Bản địa hóa

Khám phá các phiên bản bản đại hóa Odoo Kế toán theo từng quốc gia.
Cờ Argentina
Argentina

Các công ty Argentina hiện có thể cài đặt các gói tài chính (tùy thuộc vào trách nhiệm AFIP) và gửi/ký hóa đơn trong AFIP với Odoo.

Cờ Chile
Chile

Odoo có kết nối trực tiếp với SII, vì vậy tất cả hồ sơ kế toán của bạn có thể được đồng bộ hóa và báo cáo ngay lập tức cho Chính phủ Chile.

Cờ Colombia
Colombia

Odoo có thể giúp các doanh nghiệp Colombia áp dụng mô hình Hóa đơn Điện tử để tuân thủ các quy chế tài chính mới.

Cờ Mexico
Mexico

Các công ty Mexico hiện có thể tuân thủ SAT hoàn toàn và chứng nhận mọi hóa đơn điện tử với Odoo.

Cờ Chile
Peru

Odoo hiện tương thích với kế toán NIIF và Odoo cung cấp cho người dùng Peru ba tùy chọn Nhà cung cấp Chữ ký cho Quy trình Hóa đơn Điện tử.

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay lập tức - Không yêu cầu thẻ