Hóa đơn điện tử

Quy trình Làm việc Tự động

Quản lý kế toán bằng cách sử dụng quy trình làm việc tự động trong Odoo để gửi hóa đơn đến DIAN có tích hợp gốc với nhà cung cấp bên thứ ba, Carvajal T&S.

Dễ dàng điều hướng từ đơn đặt hàng đến hóa đơn, bao gồm Legal XML do DIAN cung cấp cũng như mã QR đảm bảo cho bạn xác thực chứng từ.

Ví dụ về hóa đơn điện tử Colombia tại Odoo

Giấy chứng nhận Thuế Khấu trừ Tại nguồn

Tạo Khấu trừ Tại nguồn

Ngoài các báo cáo tài chính của Odoo, với vài cú nhấp chuột, bạn cũng có thể tạo Giấy chứng nhận Khấu trừ Tại nguồn cho các nhà cung cấp của bạn: Rete IVA, Rete Fuente và Rete ICA.

Solucion Factible

Dữ liệu Chủ Mặc định

Hệ thống tài khoản chung của Colombia

Kế toán viên có thể giảm thời gian cấu hình nhờ danh sách tài khoản cài đặt trước được đưa vào Odoo dựa trên PUC (Plan Unico Contable).

Thuế mua bán

Là một phần của bản địa hóa dành cho Colombia, các khoản thuế Bán hàng, Mua hàng và khấu trừ tại nguồn chính đã được tạo ra và cấu hình trước với thông tin liên quan.

Trang tổng quan báo cáo cho Colombia

Tài liệu về Tính năng

Odoo giúp người dùng cấu hình và triển khai bản địa hóa dễ dàng hơn, bằng cách thực hiện theo các bước (và khuyến nghị) có trong tài liệu về tính năng của chúng tôi.

Đọc Tài liệu