Tự động hóa hóa đơn
bằng AI

Trí tuệ nhân tạo giúp giảm thiểu những lỗi do con người gây ra.

Hãy thử một hóa đơn mẫu

- hoặc -

Cơ chế vận hành?

Nhận hóa đơn
Nhận hóa đơn nhà cung cấp
Email Quét API
Tạo hóa đơn
Tạo hóa đơn nháp
OCR Trí tuệ nhân tạo Mẫu tùy chỉnh
Xác nhận
Bạn xác nhận
Xác thực bằng một cú nhấp chuột Tìm hiểu sở thích của bạn

Khả năng chính xác không thể sánh bằng

Với Odoo, bạn sẽ có được sức mạnh của các thuật toán AI ưu việt nhất hoạt động song song với con người. Đúng vậy! Bất cứ khi nào bạn cập nhật dữ liệu được cung cấp bởi Odoo, đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét lại các hóa đơn theo cách thủ công và tạo một mẫu nhập dữ liệu thích hợp. Mẫu này cho phép hệ thống AI nhận dạng bố cục của tài liệu và thu thập thông tin phù hợp. Theo cách này, tất cả các hóa đơn trong tương lai do nhà cung cấp này xuất sẽ được xử lý một cách hoàn hảo.

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn.

Quá trình xử lý hóa đơn bằng AI của Odoo sẽ giúp bạn trở thành một công ty không cần giấy tờ. Không chỉ xử lý dữ liệu mà việc tập hợp tài liệu cũng nhanh hơn nhiều. Bạn có thể quét Hóa đơn mua hàng với ứng dụng di động của Odoo, gửi trực tiếp sang cơ sở dữ liệu qua email, hay thậm chí quét hàng trăm hóa đơn cùng lúc và cho phép Odoo Tài liệu xử lý hàng loạt!

Nói “Không” với việc xử lý hóa đơn thủ công

Bây giờ, bạn có thể tự hỏi: “Tại sao tôi lại xử lý Hóa đơn mua hàng theo cách thủ công khi Odoo có thể làm tự động?” Thật đó. Tại sao bạn phải làm vậy? Nói “không” với hàng ngàn giờ điền biểu mẫu và phân loại giấy tờ. Nói “có” với Tự động hóa hóa đơn bằng AI để bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao hơn!

Nhận dạng hình ảnh và dữ liệu meta

Các tài liệu đã quét của bạn được chuyển đổi bằng công cụ Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) trước khi được AI xử lý. Nếu bạn tải lên một tệp PDF nhận từ nhà cung cấp, trước tiên Odoo sẽ tìm bất kỳ siêu dữ liệu nào có trong đó: trình quét mã vạch cho các hóa đơn từ Thụy Sĩ, Factur-X đối với các hóa đơn từ Pháp... Nhờ đó, độ chính xác sẽ được cải thiện.