Tự động hóa hóa đơn bằng AI

Trình xử lý AI mắc ít lỗi hơn kế toán con người

Thử một hóa đơn mẫu:

Cơ chế vận hành?

Nhận hóa đơn
Nhận hóa đơn nhà cung cấp
Email Quét API
Tạo hóa đơn
Tạo hóa đơn nháp
OCR Trí tuệ nhân tạo Mẫu tùy chỉnh
Xác nhận
Bạn xác nhận
Xác nhận bằng một lần nhấp chuột Tìm hiểu các tùy chọn


Độ chính xác tuyệt đối

Với Odoo, bạn sẽ được trang bị các thuật toán AI tốt nhất làm việc cùng với trợ giúp của con người.

Đúng vậy! Bất cứ khi nào bạn cập nhật dữ liệu được cung cấp bởi Odoo, đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét lại các hóa đơn theo cách thủ công và tạo một mẫu nhập dữ liệu phù hợp. Mẫu này cho phép hệ thống AI nhận dạng bố cục của tài liệu và thu thập thông tin phù hợp. Theo cách này, tất cả các hóa đơn trong tương lai do nhà cung cấp này xuất sẽ được xử lý một cách hoàn hảo.


Đơn giản hóa quy trình công việc

Quy trình xử lý hóa đơn bằng AI của Odoo sẽ giúp công ty bạn thành văn phòng không giấy.

Không chỉ xử lý dữ liệu mà việc tập hợp tài liệu cũng nhanh hơn nhiều. Bạn có thể quét Hóa đơn nhà cung cấp với ứng dụng di động của Odoo, gửi trực tiếp sang cơ sở dữ liệu qua email, hay thậm chí quét hàng trăm hóa đơn cùng lúc và cho phép Odoo Tài liệu xử lý cùng lúc!


Nói “Không” với xử lý hóa đơn thủ công

Giờ đây bạn tự hỏi: “Tại sao phải xử lý hóa đơn nhà cung cấp thủ công trong khi Odoo có thể tự động làm công viêc này?”

Đúng vậy! Tại sao bạn phải làm việc đó? Từ giờ bạn sẽ không phải mất hàng nghìn giờ để ngồi điền vào các biểu mẫu và phân loại giấy tờ. Sử dụng Tự động hóa Hóa đơn do AI hỗ trợ sẽ cho phép bạn tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn!


Nhận dạng hình ảnh & siêu dữ liệu

Các tài liệu đã quét được chuyển đổi với cơ chế Nhận dạng ký tự quang học (OCR) trước khi xử lý bằng AI.

Nếu bạn tải lên một tệp PDF nhận từ nhà cung ứng, trước tiên Odoo sẽ tìm bất kỳ siêu dữ liệu nào có trong đó: trình quét mã vạch cho các hóa đơn từ Thụy Sĩ, Factur-X đối với các hóa đơn từ Pháp v.v. để cải thiện độ chính xác.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo