Hóa đơn điện tử

Kết nối với SII

Odoo có kết nối trực tiếp với SII, vì vậy tất cả hồ sơ kế toán của bạn có thể được đồng bộ hóa và báo cáo ngay lập tức cho Chính phủ Chile.

Odoo cũng cho phép bạn tự động nhận (và xử lý) Hóa đơn của Nhà cung cấp, giúp bạn dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình lập hóa đơn điện tử trong Odoo theo từng bước:

Quy trình Lập hóa đơn Điện tử cho Chile của Odoo

Bây giờ, bạn có thể chọn từ nhiều loại chứng từ, chẳng hạn như:

  • Factura Electrónica
  • Factura de Crédito Electrónica
  • Nota de Débito Electrónica
  • Boleta Electrónica
Lập hóa đơn Điện tử cho Chile của Odoo

Hệ thống tài khoản

Sơ đồ Hệ thống Tài khoản

Hệ thống Tài khoản được cài đặt theo mặc định, là một phần của tập dữ liệu có trong phân hệ bản địa hóa. Các tài khoản được lập sơ đồ tự động trong:

  • Thuế
  • Tài khoản Phải trả Mặc định
  • Tài khoản Phải thu Mặc định
  • Chuyển Tài khoản
  • Tỷ lệ Chuyển đổi

Báo cáo

Balance Tributario de 8 Columnas

Báo cáo chuyên sâu này trình bày chi tiết các tài khoản (với số dư tương ứng của chúng), phân loại chúng theo nguồn gốc và xác định mức lãi (hoặc lỗ) mà doanh nghiệp có được trong khoảng thời gian được đánh giá đó.

Trang chủ báo cáo cho Chile

Propuesta F29

Biểu mẫu “F29” là một hệ thống mới SII đã giới thiệu cho người nộp thuế. Nó thay thế các Sổ sách Mua và Bán hàng. Báo cáo này được tích hợp bởi Sổ Đăng ký Mua hàng (CR) và Sổ Đăng ký Bán hàng (RV) với mục đích hỗ trợ các giao dịch liên quan đến VAT, cải thiện việc kiểm soát và kê khai.


Tài liệu về Tính năng

Odoo giúp người dùng cấu hình và triển khai bản địa hóa dễ dàng hơn, bằng cách thực hiện theo các bước (và khuyến nghị) có trong tài liệu về tính năng của chúng tôi.

Đọc Tài liệu