Hóa đơn điện tử

Giấy chứng nhận Hóa đơn

Các công ty Mexico hiện có thể xác nhận bất kỳ hóa đơn điện tử nào với Odoo.

Loại hình Giao dịch

Odoo hỗ trợ các giao dịch điện tử sau: CFDI cho các hóa đơn của khách hàng, thanh toán bằng XML.

Xuất XML

XML và PDF với mã QR bắt buộc được Odoo tự động đưa vào hóa đơn.

Lập hóa đơn Điện tử cho Mexico của Odoo

Hệ thống tài khoản

Tuân thủ SAT

Odoo đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống tài khoản để sử dụng các mã nhóm do SAT đề xuất. Tất cả dữ liệu cốt lõi bắt buộc sẽ được tự động thêm vào (mã SAT cho các sản phẩm, thanh toán và chế độ tài chính).

Nhà cung cấp Giấy chứng nhận Được ủy quyền (PAC)

Bạn có thể chọn giữa 3 dịch vụ PAC đáng tin cậy nhất (và hiệu quả về chi phí) hiện có ở Mexico.

Solucion Factible Quadrum

Báo cáo

DIOT & DPIVA

Dành cho các giao dịch thường xuyên và đặc biệt.

COA

Hệ thống tài khoản toàn diện của Odoo giúp cho việc hạch toán điện tử trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bảng cân đối thử

Số dư dùng thử được tạo tự động và có thể được xuất sang XML hoặc dưới dạng TXT (dành cho DPIVA).

Trang tổng quan báo cáo cho Mexico

Tài liệu về Tính năng

Odoo giúp người dùng cấu hình và triển khai bản địa hóa dễ dàng hơn, bằng cách thực hiện theo các bước (và khuyến nghị) có trong tài liệu về tính năng của chúng tôi.

Đọc Tài liệu