Ghi chép

Yêu cầu duyệt chi

Dễ dàng gửi yêu cầu duyệt chi: từ phiên bản máy để bàn, từ ứng dụng di động hoặc bằng cách đơn giản là gửi ảnh biên lai tới một bí danh email được thiết lập.

Đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời

Cho phép nhân viên ghi chép chi tiêu liên quan tới công việc và có thể xem lại toàn bộ chi tiêu trong một giai đoạn bất kì, cho sự kiện và những chuyến công tác, v.v.

Thêm tệp đính kèm

Dễ dàng thêm tệp đính kèm vào hồ sơ chi phí để cung cấp cho người đánh giá bằng chứng về chi tiêu như vé, hóa đơn, v.v.

Báo cáo chi phí

Nhóm các chi phí tương tự trong một báo cáo chi phí và đẩy nhanh quá trình phê duyệt bằng cách duyệt mọi chi phí bằng một cú nhấp chuột.

Thêm bình luận

Viết ghi chú vào hồ sơ chi phí để thêm thông tin cho người xem xét.

Nộp cho quản lý

Gửi dự thảo chi phí cho quản lý để yêu cầu phê duyệt.

Kiểm tra trạng thái

Có cái nhìn tổng quan rõ ràng về trạng thái của mọi chi phí cùng lúc hoặc riêng lẻ.


Quản lý

Xem xét hồ sơ chi phí

Xem xét các ghi chú của nhân viên để hoàn thành, xác nhận hoặc từ chối chi phí. Thêm bình luận khi từ chối để giải thích cho nhân viên.

So sánh chi phí và biên lai

Odoo hiển thị một bản xem trước biên lai cạnh yêu cầu chi phí để tạo điều kiện thực hiện quy trình phê duyệt chi phí.

Tích hợp hoạt động kế toán

Ngay khi được phê duyệt, bút toán chi phí sẽ được đăng và đối chiếu.

Quản lý từng đội

Theo dõi chi phí cho cả một đội.

Xuất lại hóa đơn chi phí

Dễ dàng xuất hóa đơn chi phí của bạn cho khách hàng.