Rejestruj

Zgłaszanie wydatków

Z łatwością przesyłaj wnioski o zwrot wydatków z poziomu wersji desktopowej, aplikacji mobilnej lub wysyłając potwierdzenie e-mailem na alias e-mail.

Dodaj załączniki

Dodawaj załączniki do rejestrów wydatków, aby zapewnić weryfikującym dodatkowe informacje takie jak bilety, faktury itp.

Raporty wydatków

Przyspiesz proces zatwierdzania, grupując powiązane ze sobą wydatki w jeden raport wydatków i zatwierdzaj je wszystkie jednym kliknięciem.

Dodaj komentarze

Sporządzaj notatki na rejestrach wydatków, aby dodać dodatkowe informacje dla weryfikujących.

Prześlij do menadżerów

Przesyłaj wersje robocze wydatków menadżerom z prośbą o zatwierdzenie.

Sprawdź status

Uzyskaj jasny przegląd wszystkich wydatków pogrupowanych według pracowników, okresu, statusu itp.

Zarządzaj

Przejrzyj rejestry wydatków

Przejrzyj notatki pracownika, aby uzupełnić, zatwierdzić lub odrzucić wydatki. Dodaj komentarz w przypadku odrzucenia wydatków i daj pracownikom wyjaśnienie.

Porównuj wydatki i paragony

Odoo wyświetla podgląd paragonu obok wniosku o wydatek, aby przyspieszyć proces zatwierdzania.

Integracja księgowości

Po zatwierdzeniu wydatki zostaną zaksięgowane i rozliczone.

Zarządzaj według zespołu

Śledź wydatki całego zespołu.

Refakturuj swoje wydatki

Bez problemu wystaw klientowi fakturę za wydatki.