บันทึก

คำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย

ส่งคำขอเบิกรายการค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ ทั้งจากเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเวอร์ชันแอปบนมือถือ หรือเพียงส่งภาพใบเสร็จรับเงินไปยังอีเมลนามแฝงที่กำหนดค่าได้

ถามคำถามและให้คำตอบ

ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมดูภาพรวมที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับอีเวนต์ การเดินทาง และอืี่นๆ

เพิ่มรายการแนบ

เพิ่มเอกสารแนบในรายการบันทึกค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ เพื่อเป็นหลักฐานการใช้จ่ายให้แก่ผู้ตรวจสอบ เช่น ค่าตั๋ว ใบเสร็จ และอื่นๆ

รายงานค่าใช้จ่าย

จัดกลุ่มรายการค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันในรายงานค่าใช้จ่าย เร่งกระบวนการอนุมัติโดยการอนุมัติค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการคลิกครั้งเดียว

เพิ่มความเห็น

เขียนโน้ตลงในรายการบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบ

ส่งให้ผู้จัดการ

ส่งรายการค่าใช้จ่ายฉบับร่างให้กับผู้จัดการเพื่อขออนุมัติ

ตรวจสอบสถานะ

เห็นภาพรวมของสถานะรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคราวเดียวหรือแยกกันได้


การจัดการ

ตรวจสอบรายการบันทึกค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบโน้ตของพนักงานเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น ตรวจสอบความถูกต้องหรือปฏิเสธ เพิ่มความเห็นเมื่อปฎิเสธเพื่อให้คำอธิบายแก่พนักงาน

เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย

Odoo แสดงตัวอย่างใบเสร็จถัดจากคำขอเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้สะดวกต่อขั้นตอนการอนุมัติรายการค่าใช้จ่าย

การผสานระบบบัญชี

เมื่ออนุมัติแล้ว จะมีการโพสต์และกระทบยอดบันทึกรายการรายวันสำหรับค่าใช้จ่าย

จัดการแต่ละทีม

ติดตามค่าใช้จ่ายของทั้งทีม

ออกใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายของคุณอีกครั้ง

ออกใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายของคุณให้กับลูกค้าได้ง่าย ๆ