Sách trắng
so sánh thương mại điện tử

Magento, Odoo, PrestaShop & Shopify

Tải xuống

Sách trắng so sánh Thương mại điện tử!

Sách trắng so sánh thương mại điện tử

Mục lục

 1. Giới thiệu
  • Giới thiệu những giải pháp Thương mại Điện tử hiện có
  • So sánh tính năng
 2. Giới thiệu về phần mềm thương mại điện tử
  • Magento
  • Odoo
  • PrestaShop
  • Shopify
 3. So sánh các tính năng
  • Quản lý sản phẩm
  • Thiết kế
  • CRM
  • Giao hàng
  • Quảng bá và Marketing
  • Quản lý bán hàng
  • Báo cáo
  • Năng suất
 4. Giao diện người dùng
  • Tính hữu dụng
 5. Mức giá & Điều kiện
 6. Xu hướng thị trường
  • Sự hài lòng của khách hàng
 7. Kết luận