เมนู

Odoo White Papers

รายงานการเปรียบเทียบ ERP อย่างเป็นทางการ - ภาษาอังกฤษ
 • ซอฟต์แวร์ ERP

  ภาษาอังกฤษ
  • • Microsoft Dynamics
  • • NetSuite
  • • Odoo
ดาวน์โหลด | EN
รายงานเปรียบเทียบ ERP อย่างเป็นทางการ - ภาษาฝรั่งเศส
 • ซอฟต์แวร์ ERP

  ภาษาฝรั่งเศส
  • • Microsoft Dynamics
  • • Sage
  • • Odoo
ดาวน์โหลด | FR
รายงานเปรียบเทียบ CRM อย่างเป็นทางการ
 • ซอฟต์แวร์ลูกค้าสัมพันธ์

  ภาษาอังกฤษ
  • • Salesforce
  • • Zoho CRM
  • • SugarCRM
  • • Pipedrive
  • • Odoo ออนไลน์
ดาวน์โหลด | EN
รายงานเปรียบเทียบ CRM อย่างเป็นทางการ - ออสเตรเลีย
 • ซอฟต์แวร์ ลูกค้าสัมพันธ์ (ประเทศออสเตรเลีย)

  ภาษาอังกฤษ
  • • HubSpot
  • • Zendesk
  • • Zoho
  • • Odoo ออนไลน์
ดาวน์โหลด | EN
รายงานการเปรียบเทียบระบบบัญชีอย่างทางการ
 • ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี

  ภาษาอังกฤษ
  • • QuickBooks
  • • Sage
  • • Xero
  • • Odoo
ดาวน์โหลด | EN
รายงานเปรียบเทียบ MRP อย่างเป็นทางการ
 • ซอฟต์แวร์ MRP

  ภาษาอังกฤษ
  • • Microsoft Dynamics AX
  • • NetSuite
  • • SAP Business One
  • • Odoo
ดาวน์โหลด | EN
รายงานการเปรียบเทียบ eCommerce อย่างเป็นทางการ
 • ซอฟต์แวร์ eCommerce

  ภาษาอังกฤษ
  • • Magento
  • • PrestaShop
  • • Shopify
  • • Odoo
ดาวน์โหลด | EN