Digitální fakturace

Napojení na SII

Odoo má přímé napojení na SII, takže všechny vaše účetní záznamy se okamžitě synchronizují a hlásí chilské vládě.

Odoo vám také umožňuje automaticky obdržet (a zpracovat) přijaté faktury a tím jednoduše sledovat celý proces elektronické faktura v Odoo:

Odoo proces elektronické fakturace pro Chile

Nyní si můžete vybrat z široké řady typů dokumentů, jako třeba:

  • Factura Electrónica
  • Factura de Crédito Electrónica
  • Nota de Débito Electrónica
  • Boleta Electrónica
Odoo elektronická fakturace pro Chile

Účetní osnova

Mapování účetní osnovy

Účetní osnova je k dispozici v základu, coby součást číselníků, které jsou zahrnuty v lokalizaci. Účty jsou automaticky namapovány pro:

  • Daně
  • Výchozí závazkový účet
  • Výchozí pohledávkový účet
  • Převodní účty
  • Směnné kurzy

Reportování

Balance Tributario de 8 Columnas

Tento hloubkový výkaz ukazuje detail všech účtů (včetně jejich bilance), třídí je podle původu a umožňuje určit úroveň zisků (nebo ztrát), které firma utržila během daného časového období.

Reportovací dashboard pro Chile

Propuesta F29

“F29” formulář je nový systém, které SII představilo daňovým poplatníkům. Nahrazuje nákupní a prodejní deníky. Tento výkaz je vestavěn do nákupního (CR) a prodejního (RV) registru. Jeho účel je sledovat transakce, týkající se DPH, a tím zlepšovat jejich kontrolu a deklarování.


Funkční dokumentace

Odoo umožňuje jednoduché nastavení a nasazení lokalizace. Stačí následovat kroky (a rady), dostupné v naší funkční dokumentaci.

Přečíst dokumentaci