การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมต่อกับ SII

Odoo มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ SII ดังนั้นบันทึกทางบัญชีทั้งหมดของคุณจึงสามารถซิงโครไนซ์และรายงานไปยังรัฐบาลชิลีได้ทันที

Odoo ช่วยให้คุณได้รับ (และดำเนินการ) บิลของผู้จำหน่ายโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน Odoo ในทุกขั้นตอน:

Odoo กระบวนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับชิลี

ตอนนี้คุณสามารถเลือกจากประเภทเอกสารได้หลากหลาย เช่น:

  • Factura Electrónica
  • Factura de Crédito Electrónica
  • Nota de Débito Electrónica
  • Boleta Electrónica
Odoo การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับชิลี

ผังบัญชี

แผนผังบัญชี

ผังบัญชีได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น บัญชีจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติใน:

  • ภาษี
  • บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น
  • บัญชีลูกหนี้เริ่มต้น
  • โอนบัญชี
  • อัตราการเข้าชม

การรายงาน

Balance Tributario de 8 Columnas

รายงานเชิงลึกนี้นำเสนอรายละเอียดบัญชี (พร้อมยอดคงเหลือตามลำดับ) จำแนกตามแหล่งที่มา และกำหนดระดับของกำไร (หรือขาดทุน) ที่ธุรกิจมีภายในช่วงเวลาที่ประเมิน

แดชบอร์ดการรายงานสำหรับชิลี

Propuesta F29

แบบฟอร์ม "F29" เป็นระบบใหม่ที่ SII แนะนำให้กับกับผู้เสียภาษี มันจะแทนที่หนังสือซื้อขาย รายงานนี้ผสานการทำงานโดย Purchase Register (CR) และ Sales Register (RV) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษี ปรับปรุงการควบคุมและการประกาศ


เอกสารประกอบการใช้งาน

Odoo ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าและประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยทำตามขั้นตอน (และคำแนะนำ) ที่พบในเอกสารประกอบการทำงานของเรา

อ่านเอกสารกำกับ