จัดการ

คำสั่งผลิต

จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณให้เข้าสู่สายการประกอบหรือประกอบด้วยตนเอง

ใบสั่งงาน

ออกคำสั่งผลิตสิ่งที่จำเป็นในการประกอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ของคุณ

Barcode

Use barcode to speed up your manufacturing operations: lot or serial number scanning, start/pause/stop stopwatch, trigger a maintenance request, move to the next step, etc.  

คำสั่งซ่อม

จัดการการซ่อมสินค้าภายใต้การรับประกันหรือเป็นการให้บริการ

MO ที่แก้ไขได้

ขณะนี้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ แม้จะมีการวางแผนไว้เบื้องต้น และแก้ไข MO ได้เมื่อเสร็จสิ้น

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

แยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและประกอบชิ้นส่วนกลับคืนจัดตารางเวลาและวางแผน

วางแผนการผลิต

เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในการวางแผนทั้งหมดของคุณ และจัดตารางเวลาการผลิตใหม่ได้ง่ายๆ

จัดระบบใบสั่งงาน

เข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่และวางแผนล่วงหน้ากับฝ่ายผลิตของคุณ

จัดการรายการวัสดุ

ติดตามความพร้อมจำหน่ายของสินค้าในสต็อกและเวลาผลิต

ศักยภาพของศูนย์ควบคุมงาน

ตัวจัดตารางเวลา MRP II ใช้ศักยภาพและตารางเวลาของศูนย์ควบคุมงาน


ข้อมูลหลักที่ยืดหยุ่น

จัดทำสูตรการผลิตแบบหลายระดับ

ตั้งค่าสูตรการผลิตไว้ในผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อที่จะผลิตส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในอีกสูตรการผลิตหนึ่งได้

การกำหนดเส้นทางสำรอง

จัดทำเส้นทางใหม่ๆ ให้กับใบสั่งงาน เพื่อจัดลำดับการผลิตของคุณตามเส้นทางที่ใช้

การเปลี่ยนเวอร์ชั่น

ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาได้มากขึ้น และเพิ่มตัวเลือกการกำหนดค่าขณะจัดทำคำสั่งต่างๆ

ชุด

ฟีเจอร์การจัดชุด (Kitting) ของ Odoo ช่วยให้พนักงานขายของคุณขายสินค้าที่จัดเป็นชุดได้ โดยที่คุณจะจัดส่งเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตหนึ่ง


PLM

การกำหนดรุ่น

ดูความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชั่นได้ง่ายๆ ด้วยตัวติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Changes)

PLM

ติดตามรุ่นของผลิตภัณฑ์และ ECO รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผนวกรวม ECO ที่ต่างกันซึ่งใช้งานได้กับ BoM เดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการแบบคัมบังที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ECO

การจัดการเอกสาร

จัดเก็บแผนและแผ่นงานไว้ในสูตรการผลิตและเส้นทางโดยตรง


คุณภาพ

จุดควบคุม

เริ่มการตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติสำหรับฝ่ายผลิต

การตรวจสอบคุณภาพ

นำการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติมาใช้ได้ง่ายๆ ด้วยการตรวจสอบ

การแจ้งเตือนด้านคุณภาพ

จัดระบบงานของคุณโดยใช้มุมมองแบบคัมบังเพื่อการแจ้งเตือนด้านคุณภาพ


การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ส่งคำขอการบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติตาม KPI

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

สั่งให้เริ่มต้นการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขได้โดยตรงจากแผงศูนย์ควบคุม

ปฏิทิน

จัดตารางเวลาปฏิบัติการบำรุงรักษาด้วยปฏิทิน

ข้อมูลสถิติ

รับข้อมูลสถิติการบำรุงรักษาทั้งหมดที่คำนวณไว้ให้คุณ เช่น MTBF...


แผงควบคุมสำหรับศูนย์ควบคุมงาน

แท็บเล็ต

ตั้งค่าแท็บเล็ตให้กับทุกศูนย์ควบคุมงานเพื่อให้จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกการผลิต

ลงทะเบียนสินค้า สแกนสินค้า หมายเลขล็อตหรือซีเรียล

แผ่นงาน

แสดงแผ่นงานที่ศูนย์ควบคุมงานได้โดยตรง พร้อมด้วยคำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานเบ็ดเตล็ด

จัดการซากผลิตภัณฑ์ สร้างการแจ้งเตือนด้านคุณภาพ และดำเนินการตรวจสอบได้โดยตรงจากศูนย์ควบคุมงาน

การแจ้งเตือน

ใช้การแจ้งเตือนเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการตรวจสอบคุณภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนตามใบสั่งงาน

กำหนดขั้นตอนต่างๆ ในใบสั่งงาน แล้วเชื่อมโยงเข้ากับเพจแผ่นงาน เช่น สแกนสินค้า ถ่ายรูป ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ


Reporting

Traceability

Get a full upstream traceability report on the components used during the manufacturing process

Cost analysis

Track the cost of each manufacturing order based on the cost of the components and on the cost of your operations (labor or material).

Overall Equipment Effectiveness

Analyze your work centers loads, the productivity losses and track your overall equipment effectiveness (OEE)