Bespaar tijd

Prachtige gebruikersinterface

Een snelle en moderne gebruikersinterface die gebaseerd is op de trend van Google's Material Design — en die uw gebruikers geweldig zullen vinden.

Minder gegevensinvoer

Door meer te automatiseren bespaart u tijd: facturen hoeven niet meer handmatig aangemaakt, afgedrukt en verstuurd te worden. Bankafschriften hoeven niet meer handmatig geregistreerd te worden en u hoeft er niet meer zelf aan te denken om betaalherinneringen te sturen.

Samenwerken en meldingen ontvangen

Werk eenvoudig samen aan documenten, volg de dingen die u interesseren en ontvang automatisch meldingen.

Meerdere facturen betalen

Mogelijkheid om een betaling af te stemmen met diverse facturen met behulp van een knop op het betalingsformulier.

Gemakkelijk op te zetten

Vereenvoudigde initiële installatie met een voortgangsbalk van de configuratie (bijvoorbeeld: uw beginsaldi op één scherm).

Mobiel

U heeft directe toegang tot alle boekhoudfuncties, waar u ook bent en welk mobiel apparaat u ook gebruikt.

Bankinterfaces

Uw bankafschriften worden automatisch gesynchroniseerd met uw boekhouding en u bespaart tijd door het geautomatiseerde afletteren van transacties.

Ondersteunde banken


Debiteuren

Overzichtelijke facturen

Met het boekhoudsysteem van Odoo maakt u in een handomdraai mooi vormgegeven facturen die alle benodigde informatie bevatten, zoals betalingsvoorwaarden, verschillende btw-tarieven, kortingen en prijslijsten.

Geavanceerde betalingsvoorwaarden

Odoo Boekhouding biedt ondersteuning voor meerdere betalingen per factuur, kortingen voor contante betalingen, aanbetalingsfacturen en gedeeltelijk afletteren.

Conceptfacturen maken

Odoo maakt automatisch conceptfacturen aan op basis van verkooporders, urenstaten of verzendorders.

Eenvoudig afletteren van facturen

Bij het aanmaken van een factuur stelt Odoo u automatisch de betaling voor, zodat u deze niet later alsnog hoeft af te letteren.


Word sneller betaald

Betalingen met creditcard

Krijg snel betaald door online betalen met creditcard te ondersteunen. Odoo ondersteunt betalingsgateways als Authorize.net, Ingenico, PayPal, Adyen en meer.

Geautomatiseerde betalingsherinneringen

Odoo stelt automatisch e-mails, herinneringsfacturen en taken voor waarmee uw incassoproces vereenvoudigd wordt.

Ouderdomsanalyses debiteuren

De ouderdomsanalyse van openstaande posten geeft u een duidelijk overzicht van facturen waarvan de betaaltermijn is verstreken en een financiële prognose.

Klantportaal

Uw klant kan zijn bestelstatus, facturen en betalingen volgen via het portaal.

Geavanceerde klantoverzichten

Ontvang overzichtelijke rapporten over uw klanten en navigeer makkelijk door de documenten voor meer inzicht in de use case van uw klanten.

QR Codes

Your customers can scan a QR code with their banking app to pay. The QR code is on PDF invoices and shows up in the payment screen of quotations and invoices.Crediteuren

Beheer facturen van leveranciers

Compare the information appearing on the Purchase Order, the Vendor Bill, and the Receipt to make sure you pay the correct bill

Declaraties van werknemers

Volg de declaraties van werknemers, vanaf het moment van registratie door de werknemer tot validatie en terugbetaling.

Kostenberaming

Krijg een duidelijk overzicht van toekomstige facturen die betaald moeten worden.

Bill digitalization

Upload your scanned vendor bills in PDF and let Odoo creates your vendors bills with OCR and Artificial Intelligence.


Betaal facturen

Print cheques

Ontvang een overzicht van crediteuren die betaald moeten worden en print met een paar klikken van de muis cheques in batches.

Stortingsbewijzen

Volg uw stortingsbewijzen eenvoudig en overzichtelijk, zodat het afletteren nog makkelijker wordt.

Automatiseer overschrijvingen

Automatiseer betalingen aan leveranciers met SEPA en betaal op de juiste datum met de automatische voorstellen van Odoo.

Organiseer betaalopdrachten

Ondersteun betalingflows met optionele valideringsstappen.


Bank en contant geld

Geautomatiseerde banktransacties

Ontvang automatisch de transacties van uw bankrekening. Odoo ondersteunt 15.000 banken, voornamelijk in de VS, Canada en Nieuw-Zeeland.

Beheer kassa's

Volg eenvoudig elke contante transactie, van begin tot eind.

Importeer bankafschriften

Als uw bank niet ondersteund wordt, kunt u gebruikmaken van OFX-, QIF-, CSV- of CODA-bestanden om afschriften makkelijk te importeren.


Eenvoudig afletteren

Eenvoudig afletteren

Automatisch afstemmingsvoorstellen krijgen, extra logboekitems automatisch invoeren, efficiënt zoeken. Interface voor handmatige afstemmingen voor zowel openstaande als betaalde facturen. Rekeningnummers leren op basis van eerste handmatige afstemming. Odoo matcht 95% van de facturen en betalingen automatisch en de slimme matchingtool doet de overige 5% super snel.

Gemakkelijke uitstaande betalingen koppelen

Krijg een gedeeltelijk of volledig voorstel tot afletteren rechtstreeks van de factuur of het bankafschrift.

Online Payments

Confirmed online transactions create a payment for easy reconciliation. They also show up as notifications in the document’s chatter for easier follow-up.

Afletterrapport

Controleer verschillen tussen uw rekeningen en saldo op uw bankafschriften om afletteren te vergemakkelijken.


Geavanceerde toegangsrechten

Toegangscontrolelijsten

Toegangsrechten zijn superflexibel. Standaardconfiguraties zijn reeds ingesteld voor boekhouders en adviseurs.


Multi-ondersteuning

Ondersteuning van meerdere valuta

De valutakoersen worden automatisch elke dag geüpdatet.

Meerdere bedrijven

Integreer alle dochterondernemingen in hetzelfde systeem met consolidatierapporten in real time. Automatiseer bedrijfsprocessen met regels tussen bedrijven.

Meerdere gebruikers

Definieer zoveel gebruikers als u wilt met verschillende toegangsrechten.

Meerdere dagboeken

Organiseer uw document in verschillende dagboeken (per afdeling, per type activiteit) om verschillende rollen toe te kennen aan verschillende gebruikers.


Prestatierapporten

Business intelligence-rapporten

Gebruik de draaitabel van Odoo om snel door informatie te browsen: consolideer, groepeer data, pas filters toe en meer.
Er zijn verschillende standaardrapporten beschikbaar, waaronder winst- en verliesrekening, cash flow, vermogensrapporten, samenvattende rapporten, vervallen crediteuren en debiteuren. Standaardrapporten en grafieken zijn beschikbaar voor meer dan 80 landen en exporteerbaar naar Excel en PDF.

Aanpasbare dashboards

Maak uw eigen dashboard door aangepaste rapporten samen te brengen. Maak rapporten aan voor een zelfgekozen periode en vergelijk ze met andere periodes. Bepaalde velden worden dynamisch berekend, zoals YTD-inkomen. U kunt uw filters en dashboards met andere teams delen.

Maak aantekeningen bij elk rapport

Alle rapporten zijn volledig dynamisch en makkelijk navigeerbaar. U kunt meerdere annotaties maken en inline notities toevoegen aan rapporten voor managers.

Aanpasbare KPI's

Definieer uw eigen KPI's op basis van formules: bruto winstmarge, kosten van het aantrekken van klanten en groeipercentages per product.

Eeuwigdurige afsluiting fiscaal jaar

Het is niet langer nodig om elk jaar de balans op te maken. Odooo berekent automatisch de resultaatrekening op basis van opgegeven data; het enige wat u hoeft te doen is de winstverdeling ingeven voor de afsluiting. U heeft ook de optie om de boekdata te vergrendelen voor niet-adviseurs en alle gebruikers.


Juridische verklaringen

Winst en verlies

Snel en eenvoudig alle info uit de winst- en verliesrekening.

Cashflow-overzicht

Krijg een realtime cashflow-overzicht met tal van filteropties.

Grootboek

Zoek en filter in het algemene grootboek en zoom met een klik van de muis in op documenten.

Geavanceerd btw-beheer

De belastingstool van Odoo ondersteunt verschillende berekeningen, waaronder bruto- en nettoprijzen, percentages, boxen, belasting over belasting, gedeeltelijke vrijstellingen en meer.

Geconsolideerd logboekverslag

Het geconsolideerde logboek toont wat er in elk logboek gebeurde, georganiseerd per maand voor de leesbaarheid.

Balans

De opbrengsten van het huidige jaar worden automatisch gerapporteerd in de balans, zonder dat u het boekjaar moet sluiten/openen.

Fiscale rapporten

Genereer belastingrapporten op transactie- of kasbasis, in het formaat van het betreffende land.

Landspecifieke verklaringen

Intrastat-rapporten, btw-verslagen, resultatenrekening per land, lijst van aan btw onderworpen klanten, en meer.

Belastingcontrolerapport

In het controlerapport boekenonderzoek kunt u controleren hoe de belasting voor auditdoeleinden wordt berekend. Selecteer een regel in de fiscale rapportage en klik op de 'audit'-knop om de logboekitems (basis en belasting in hetzelfde rapport) te controleren.


Analytisch boekhouden

Hiërarchie van kostenrekeningen

Structureer automatisch uw analytische accounts op basis van projecten, contracten, afdelingen en meer.

Volledig geïntegreerd

Analytische gegevens worden automatisch geproduceerd op basis van urenstaten, nota's van leveranciers, bestellingen en meer.

Analytic distribution

Distribute one accounting entry into multiple analytic accounts by using analytics tags and flexible distribution.

Meerdere plannen

Beheer meerdere kostenplaatsen met standaardwaarden en toewijzingsratio's tussen kostenrekeningen of projecten.

Analytic report

Get clear reports on your analytic accounts with hierarchy and subtotals.


Abonnementen

Automatische facturatie

Beheer abonnementen en terugkerende inkomsten makkelijk met contracten. Automatiseer terugkerende facturen, betalingen en meldingen voor hernieuwingen.

Vernieuwingsmeldingen

Uw verkoper krijgt automatische meldingen als contracten hernieuwd moeten worden.

Klantportaal

Uw klanten kunnen hun abonnement wijzigen, upgrades of downgrades bestellen en zich uitschrijven via het klantportaal (afhankelijk van uw configuratie).

Terugkerende inkomsten en meer

Beheer meerdere abonnementen, sjablonen en extra kosten.


Activa en omzet

Activa-beheer

Beheer activa en afschrijvingstabellen en genereer automatisch afschrijvingen. Beheer in enkele klikken alle gebeurtenissen met betrekking tot uw activa.

Omzetverantwoording

Beheer meerjarige contracten, automatiseer uitgestelde omzet en krijg inzicht in uw terugkerende inkomsten met de overzichtelijke dashboards.

Budgetten

Volg uw budget en vergelijk de werkelijke prestaties met verschillende budgetten. Beheer het budget op uw financiële administratie of analytische rekeningen.

Omzetdashboard

Bekijk al uw SaaS-metrics in een duidelijk dashboard: MRR, Churn, CAC, CAC ratio, groeiprognoses, ARR, CLT en CLTV.


Verbind

Webservice-API

Verbind applicaties van derde partijen met de API van Odoos webservice. We ondersteunen alle talen: python, PHP, java, c#, ruby en meer.

Integratie met Google Spreadsheets

Verbind Google spreadsheet met Odoo SaaS om een dashboard te maken in uw favoriete spreadsheet-programma waarbij data automatisch uit Odoo wordt gehaald. Dit is een zeer handige functie voor het maken van budgetten, provisieoverzichten en meer.

Flexibel importeren en exporteren

Gebruik de ingebouwde import-export tool om een grotere hoeveelheden data te importeren of te exporteren. U kunt data exporteren en vervolgens dezelfde data weer importeren om een update door te voeren via Excel-sheets.

Taxcloud integration

Apply the correct tax rates based on U.S. Zipcodes and product category. TaxCloud calculates sales tax in real-time for every state, city, and special jurisdiction in the United States.